Srovnání anestezie sevofluranem, propofolem a thiopentalem pro malégynekologické výkony


Comparison of Sevoflurane, Propofol and Thiopental for Minor Gynecologic Procedures

In a prospective randomized study we evaluated the advantages of sevoflurane anesthesia to propofol or thiopental anesthesia in 67 patientsscheduled for day-case minor gynecologic procedures. After premedication with alfentanil 0,25–0,5 mg plus atropine 0,5 mg plus droperidol 1,25 mg,anesthesia was induced with sevoflurane (group S, n = 21) using singlebreath technique; anesthesia was maintained with the mixture of sevofluranein nitrous oxide/oxygen mixture. In the group P (n = 23) anesthesia was induced with propofol 2–2,5 mg/kg and maintained with supplementary dosesof 20–30 mgs of propofol; group T (n = 23) was induced with thiopental and maintained with supplemetary doses of 50–100 mg of thiopental. Patientsin group P and T were ventilated with a mixture of nitrous oxide and oxygen. We assessed the onset of induction and time to recovery, smoothiness ofinduction, balance of anesthesia, side effects (circulatory, ventilatory, postoperative depression of consciousness, postoperative nausea and vomiting),time to spontaneous mobilization, time to fluid intake and micturition, time to hospital discharge, global final evaluation by the patient, anesthesiologists,gynecologists and the cost of anesthesia.Results: both groups of intravenous anesthesia had more rapid induction (p < 0,001: S 69,5 sec, P 26,3 sec, T 27,9 sec), the fastest recovery was ingroup P (p < 0,01: S 108,1 sec, P 44,6 sec, T 121 sec). We did not observe negative effects on hemodynamics. In all groups of patients there was a needto support the ventilation manually, most frequently in propofol group (p < 0,05). Only in group S there was observed a mild airway spasm. Patientsin group S were most prone for movements during anesthesia (p < 0,05). In the postoperative course, sleepiness was most pronounced in group T (p< 0,001). Spontaneous mobilization was fastest in P (p < 0,05); there was not a difference in other parameters. There were not differences betweengroups in time to hospital dicharge which is based upon organizational aspects of day case surgery in the Department of Gynecology. Decrease inuterine tonus and increased blood loss was observed in S (p < 0,001); this method of anesthesia was refused by gynecologists. According to subjectiveassessment by patients, S protocol was considered worse (p < 0,05). Thiopental was evaluated worse by anesthesiologists (p < 0,001) for somnolenceafter operation. Thiopental anesthesia is cheapest compared to other protocols (p < 0,001; S 333 Czech crowns (CZK), P 255 CZK, T 31 CZK). Inconclusion, sevoflurane appears to be absolutely unsuitable for minor gynecologic procedures due to increased blood losses. The advantage of propofolcould be seen in better recovery of psychomotoric functions, while the advantage of thiopental anesthesia lies in its low cost.

Key words:
minor gynecologic procedures – out-patient anesthesia – sevoflurane – propofol – thiopental


Autoři: A. Kurzová;  K. Emingerová;  J. Málek
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 3, s. 102-105
Kategorie: Články

Souhrn

V prospektivní otevřené randomizované studii jsme srovnávali výhodnost anestezie sevofluranem s anestezií propofolem nebo thiopentalem u 67pacientek, indikovaných k malému gynekologickému výkonu s předpokládaným propuštěním v den operace. Po premedikaci alfentanil 0,25–0,5 mg +atropin 0,5 mg + droperidol 1,25 mg následoval úvod buď sevofluranem (skupina S, n = 21) technikou jednoho dechu a anestezie byla vedena směsísevofluran, kyslík, oxid dusný, nebo propofolem (skupina P, n = 23) 2–2,5 mg/kg a anestezie byla vedena směsí kyslík, oxid dusný a suplementárnímidávkami propofolu po 20–30 mg nebo thiopentalem (skupina T, n = 23) a anestezie vedena opět kyslíkem a oxidem dusným se suplementárními dávkamithiopentalu po 50–100 mg. Sledovanými parametry byly rychlost úvodu i probouzení, snadnost úvodu, vyrovnanost anestezie, vedlejší účinky (oběhové,ventilační, pooperační ovlivnění vědomí, zvracení), doba do spontánní mobilizace, napití a mikce, doba do propuštění, celkové konečné hodnocenípacientkou, anesteziologem a gynekologem a cena anestezie.Výsledky: obě skupiny intravenózní anestezie měly kratší dobu úvodu (p < 0,001: S 69,4 s, P 26,3 s, T 27,9 s), u P došlo k nejrychlejšímu probuzení(p < 0,01: S 108,1 s, P 44,6 s, T 121 s). Nepozorovali jsme negativní ovlivnění hemodynamiky, u všech skupin bylo nutno u některých pacientek provádětpodpůrnou manuální ventilaci, nejčastěji u propofolu (p < 0,05). Pouze u S se vyskytl mírný spazmus dýchacích cest (p < 0,05). Skupina S měla největšívýskyt pohybů během anestezie (p < 0,05). V pooperačním průběhu byla nejčastější ospalost u T (p < 0,001). Nejrychleji nastala spontánní mobilizaceu P (p < 0,05), v ostatních parametrech nebyl rozdíl. V době do propuštění nebyl mezi skupinami rozdíl, což je dáno mj. organizací práce nagynekologické klinice. Výrazné snížení děložního tonu a zvýšení krvácení se vyskytlo u S (p < 0,001), z toho důvodu byl tento způsob anesteziegynekology odmítnut. Rovněž v hodnocení pacientkami byl způsob S hodnocen hůře (p < 0,05). Mezi oběma intravenózními způsoby byl pouzeanesteziologem hůře hodnocen thiopental (p < 0,001) pro somnolenci po operaci. Naopak anestezie thiopentalem je nejlevnější oproti ostatním dvěmazpůsobům (p < 0,001, S: 333 Kč, P: 255 Kč, T: 31 Kč). Závěrem lze shrnout, že sevofluran je pro malé gynekologické výkony z důvodu zvýšenéhokrvácení zcela nevhodný, výhodou propofolu je pak rychlejší návrat bdělosti, výhodou thiopentalu nižší náklady.

Klíčová slova:
malé gynekologické výkony – ambulantní anestezie – sevofluran – propofol – thiopental

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se