Význam rutinního sledování vybraných biochemických a klinických ukazatelův průběhu dlouhodobé ventilační podpory a obtížného odpojování odventilátoru


The importance of routine evaluation of biochemical and clinical markers during long-term ventilatory support and difficult weaning

Difficult weaning from ventilatory support is observed in almost one fourth of ventilated patients. Difficult weaning results in longer ICU stay, whilerepeated weaning trials can account for a respectable part of the whole ventilatory support time. The aim of the study was to evaluate selected clinicaland metabolic markers in patients with different duration of ventilatory support and weaning process. In 37 patients we prospectively monitoredfollowing parameters: albumin, pre-albumin, transferin, cholinesterase, CRP, ionized magnesium, phosphorus, myoglobin urine level, and selectedclinical parameters (APACHE II, SOFA, Goris score, presence of septic shock, corticoid therapy). According to the length of weaning, patients weredivided into two groups: group S, weaning period < days, n = 15 group; L, weaning period ł 3 days, n = 22. Patients in the L group had significantlymore advanced age, longer weaning period and total ventilatory support duration; non-significant changes were observed in SOFA score and Gorisscore. We did not observe significant changes in biochemical markers, which makes its routine monitoring in patients requiring prolonged ventilatorysupport dubious.

Key words:
mechanical ventilation – weaning from ventilator – multiorgan dysfunction system – biochemical monitoring – nutrition status


Autoři: V. Černý;  P. Živný *;  P. Dostál;  R. Pařízková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. Vladimír Černý, Ph. D. * Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 5, s. 210-216
Kategorie: Články

Souhrn

Obtížné odpojování od ventilátoru se vyskytuje u téměř čtvrtiny ventilovaných nemocných, podílí se na prodloužené době pobytu na ICU a opakovanépokusy odpojení mohou tvořit výraznou část celkové doby umělé plicní ventilace. Cílem studie bylo zhodnocení vybraných klinických a metabolickýchparametrů u nemocných s rozdílnou dobou umělé plicní ventilace a odpojování od ventilátoru. Na souboru 37 pacientů s nutností umělé plicní ventilacebyly prospektivně sledovány sérové hodnoty albuminu, prealbuminu, transferinu, cholinesterázy, CRP, ionizovaného magnézia, fosforu, koncentracemyoglobinu v moči a vybrané klinické ukazatele (Apache II, SOFA, Goris skóre, výskyt septického šoku, léčba kortikoidy). Podle doby odpojování odventilátoru byli nemocní rozděleni do skupiny S (odpojování < 3 dny, n = 15) a skupiny L (odpojování ł 3 dny, n = 22). Nemocní skupiny L mělisignifikantně vyšší věk, delší dobu odpojování od ventilátoru a celkovou dobu umělé plicní ventilace, nesignifikantně vyšší stupeň orgánové dysfunkcepodle SOFA a Gorise. Ve sledovaných biochemických ukazatelích nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly a přínos jejich rutinní monitoraceu nemocných s nutností prolongované ventilační podpory je sporný.

Klíčová slova:
umělá plicní ventilace – odpojování od ventilátoru – syndrom multiorgánové dysfunkce – biochemické monitorování – nutriční stav

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se