Cytokiny v průběhu odvykání od ventilátoru


Cytokines during weaning from ventilator

Muscular fatigue as one of the symptoms of organ dysfunction can contribute to difficult weaning from ventilatory support in septic patients onlong-term ventilatory support. Pathogenesis of this muscular dysfunction is not completely understood; however, various experimental papers implythat TNF-a negatively affects diaphragm contractility and metabolism of striated muscles. In 40 patients we prospectively followed the levels of selectedcytokines (TNF-a, IL-8, sIL-2R) during mechanical ventilation and weaning period. According to the length of weaning, patients were divided intotwo groups: group S, weaning period Ł 3 days, n = 15; group L, weaning period > 3 days, n = 22. Weaning period in patients from group S was 1,7± 0,7 days; in patients from group L 9,0 ± 3,7 days. Significantly higher and persistent levels of TNFa and IL-8 were found in group L. The resultssupport the assumption that cytokines play a part in pathogenesis of muscular dysfunction in septic patients.

Key words:
sepsis – multiorgan dysfunction syndrome – muscular dysfunction – weaning from ventilator – cytokines


Autoři: V. Černý;  P. Živný *;  P. Dostál;  R. Pařízková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. Vladimír Černý, Ph. D. * Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 5, s. 217-220
Kategorie: Články

Souhrn

Svalová slabost jako jeden z projevů orgánové dysfunkce se může významně podílet na obtížném odvykání od ventilátoru u nemocných v sepsi podlouhodobé umělé plicní ventilaci. Patogeneze svalové dysfunkce není zcela objasněna, řada experimentálních prací prokazuje negativní vliv TNF-ana kontraktilitu bránice a metabolismus kosterních svalů. Na souboru 40 nemocných byly prospektivně sledovány hodnoty vybraných cytokinů (TNF-a,IL-8, sIL-2R) v průběhu umělé plicní ventilace a odvykání od ventilátoru. V průběhu sledování tři nemocní zemřeli a do výsledků nemohli být zařazeni.Podle doby odvykání byli nemocní rozděleni (skupina S, odvykání Ł 3 dny, n = 15), (skupina L, odvykání > 3 dny, n = 22). Doba odvykání od ventilátorubyla 1,7 ± 0,7 dny (skupina S) a 9,0 ± 3,7 (skupina L). Signifikantně vyšší a perzistující hodnoty TNF-a a IL-8 v průběhu odvykání byly nalezeny veskupině L. Dosažené výsledky podporují předpoklad úlohy cytokinů v patogenezi svalové dysfunkce u nemocných v sepsi.

Klíčová slova:
sepse – syndrom multiorgánové dysfunkce – svalová dysfunkce – odvykání od ventilátoru – cytokiny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se