Tromboelastografie – proč právě ta?


Thromboelastography – why especially that?

The review article presents current possibilities of hemocoagulation monitoring, with a special attention to its disorders in the operating roomsetting and ICU setting. The core of the article is devoted to thromboelastography (TEG). This method has been used experimentally since 1948.However, that method did not attract greater attention until last two decades. The greatest advantage of TEG is to assess the course of hemocoagulationin real time, and provide us with a thorough information on thrombogenesis and thrombolysis. TEG can simplify the diagnostic procedures of manycoagulation disorders, while making the final diagnosis more accurate. TEG has a potential to become a cornerstone for principal diagnostic andtherapeutical decisions (operational revision, blood products transfusion, etc.) and provides a scientific background for those decisions. TEG representsa unique method which is going to find its place in intensive care setting and many surgical disciplines.

Key words:
thromboelastography – hemocoagulation – hemocoagulation disorders – fibrinolysis – examination methods


Autoři: I. David;  K. Cvachovec;  M. Horáček
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, přednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 5, s. 221-226
Kategorie: Články

Souhrn

Přehledný článek seznamuje čtenáře s možnostmi monitorace hemokoagulace a jejích poruch na operačním sále a jednotce intenzivní péče. Hlavnípozornost věnuje tromboelastografii (TEG). Tato metoda se experimentálně používá již od roku 1948, ale větší zájem kliniků vzbuzuje teprvev posledních dvou desetiletích. Hlavní výhodou TEG je schopnost hodnotit průběh hemokoagulace v reálném čase a poskytnout ucelenou informacio trombogenezi i trombolýze. TEG může zjednodušit a upřesnit diagnostiku řady hemokoagulačních poruch a stát se opěrným bodem pro zásadníterapeutické rozvahy (operační revize, transfuze krevních derivátů, apod.), které racionalizuje. TEG je unikátní metoda, která najde své uplatněnív intenzivní péči a celé řadě chirurgických oborů.

Klíčová slova:
tromboelastografie – hemokoagulace – hemokoagulační poruchy – fibrinolýza – vyšetřovací metody

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se