Lipoperoxidace a antioxidativní ochrana organismu v průběhu odvykání odventilátoru


Lipoperoxidation and antioxidatory protection of an organism during weaning from mechanical ventilation

According to the current literature data, free oxygen radicals and mechanism of lipoperoxidation play an important role during development ofmuscular system dysfunction during sepsis and septic shock. Muscular dysfunction can affect respiratory muscles and contribute to muscular fatiguewith subsequent need for ventilatory support. The aim of the study was to assess the degree of lipoperoxidation and capacity of antioxidatory apparatusin patients during weaning period. In 37 mechanically ventilated patients we prospectively monitored the concentrations of malonedialdehyd,glutathion, glutathionperoxidase activity and superoxiddismutase activity; betacaroten concentrations and selenium concentrations. The values wereobtained on admission, last day of mechanical ventilation, at the start of weaning and after 24 hours of spontaneous breathing after disconnectingfrom ventilatory support. According to the length of weaning, patients were divided into two groups: group S, weaning period Ł 3 days, n = 15; groupL, weaning period > 3 days, n = 22. Patients weaned for more than three days had significantly higher concentrations of malonedialdehyd on admission,significantly lower activity of glutathionperoxidase level when successfully weaned, non-significantly lower levels of beta-caroten and selenium.Prolonged ventilatory support and weaning period longer than three days were associated with higher degree of lipoperoxidation on admission andwith a decrease of concentrations of selected markers of antioxidatory protective mechanisms. The results support an assumption that lipoperoxidationmay play a role in the development of muscular system dysfunction in patients during the weaning period.

Key words:
sepsis – muscular dysfunction – weaning from ventilator – lipoperoxidation – selenium


Autoři: V. Černý;  P. Živný *;  P. Dostál;  R. Pařízková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. Vladimír Černý, Ph. D. * Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 5, s. 203-209
Kategorie: Články

Souhrn

Volné kyslíkové radikály a mechanismus lipoperoxidace podle současných prací mají zřejmě významnou úlohu při vzniku dysfunkce svalovéhoaparátu u nemocných v průběhu sepse a septického šoku. Svalová dysfunkce může postihovat i dýchací svaly, a podílet se tak na rozvoji svalovéhoselhání s nutností podpory ventilace. Cílem studie bylo zhodnocení stupně lipoperoxidace a antioxidativního aparátu u nemocných v průběhu odvykáníod ventilátoru. Na souboru 37 nemocných s nutností umělé plicní ventilace byly prospektivně sledovány koncentrace malondialdehydu, glutathionu,aktivity glutathionperoxidázy a superoxiddismutázy, koncentrace betakarotenu a selenu. K hodnocení byly použity hodnoty v den přijetí, poslední denřízené ventilace, den zahájení odpojování od ventilátoru a za 24 hodin spontánní ventilace po odpojení od ventilátoru. Podle doby odvykání byli nemocnírozděleni (skupina S, odvykání Ł 3 dny, n = 15), (skupina L, odvykání > 3 dny, n = 22). Nemocní s dobou odvykání nad 3 dny měli signifikantně vyššíkoncentrace malondialdehydu při přijetí, signifikantně nižší aktivitu glutathionperoxidázy po dosažení odpojení od ventilátoru, nesignifikantně nižšíkoncentrace betakarotenu a selenu. Prodloužená doba ventilační podpory a odvykání od ventilátoru delší než tři dny byly spojeny s vyšším stupněmlipoperoxidace při přijetí a s poklesem koncentrací vybraných ukazatelů antioxidativní ochrany. Dosažené výsledky podporují předpoklad úlohylipoperoxidace jako jednoho z možných mechanismů podílejících se na rozvoji svalové dysfunkce u nemocných v průběhu odvykání od ventilátoru.

Klíčová slova:
sepse – svalová dysfunkce – odvykání od ventilátoru – lipoperoxidace – selen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se