Programy kvality Q­‑OSTEOPORÓZA a Q­‑DYSLIPIDEMIE – cesta k dlouhodobé stabilitě v oboru


Autoři: Ing. Jaroslav Duba
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2020; 66(8): 62-63
Kategorie: Sai informuje

Programy bonifikace za kvalitu považuje SAI za stěžejní pro zajištění dlouhodobé ekonomické stability a perspektivy v ambulantním segmentu odbornosti 101. Výbor SAI se proto rozhodl zveřejnit jejich obsah tak, jak byly představeny zdravotním pojišťovnám a prezentovány na 15. konferenci ambulantních internistů v Olomouci 23.–24. 9. 2020. Podrobný popis naleznete na našem webu (www.saicr.cz).

SAI bonifikační program kvality Q­‑OSTEOPORÓZA

Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče pro pacienty v riziku potenciálních osteoporotických zlomenin (POZ) dle doporučených postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti.

Po spuštění projektu Q‑OSTEOPOROZA budou poskytovatelé v odbornosti 101 u pacientů ve zvýšeném riziku vzniku potenciálních osteoporotických zlomenin (POZ) provádět vyšetření směřující k potvrzení/vyvrácení diagnózy osteoporózy (MKN-10 M80.X a M81.X) a u pacientů s již stanovenou diagnózou budou zajišťovat management komplexní péče dle aktuálních guidelines. Průběžně budou zaznamenávat požadovaná data pro vyhodnocování úspěšnosti programu do registru a za to získají od zdravotních pojišťoven zapojených do projektu finanční bonifikaci, případně další benefity.

Pacienti v 1 .SKUPINĚ budou odesláni hned na vyšetření DEXA. S pacienty ve 2. SKUPINĚ a 3. SKUPINĚ, vyplní nejprve ambulantní internista dotazník FRAX (www.sheffield.ac.uk/FRAX/) a podle získaného skóre odešle pacienta k vyšetření DEXA. Pokud DEXA potvrdí osteoporotické změny, budou provedena předem daná laboratorní vyšetření (Tab. 3) a všechny výsledky pak obdrží ošetřující internista, který pacienta dispenzarizuje a dle výsledků zahájí v případě potřeby léčbu. Pacient bude léčen u svého ambulantního internisty a sledován dle doporučených postupů.

Tab. 1. Cílové skupiny pacientů v projektu Q-OSTEOPORÓZA
Cílové skupiny pacientů v projektu Q-OSTEOPORÓZA

Tab. 2. Laboratorní vyšetření u pacientů s pozitivním nálezem na DEXA v rámci projektu Q-OSTEOPORÓZA
Laboratorní vyšetření u pacientů s pozitivním nálezem na DEXA 
v rámci projektu Q-OSTEOPORÓZA

Tab. 3. Laboratorní vyšetření u pacientů v rámci projektu Q-DYSLIPIDEMIE
Laboratorní vyšetření u pacientů v rámci projektu Q-DYSLIPIDEMIE

Program Q‑OSTEOPORÓZA je realizován ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP (www.smos.cz).

SAI bonifikační program kvality Q­‑DYSLIPIDEMIE

Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče pro pacienty s dyslipidemií dle doporučených postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti.

Po spuštění projektu Q‑DYSLIPIDEMIE budou poskytovatelé v odbornosti 101 u pacientů s dyslipidemií postupovat dle aktuálních guidelines včetně provedení vybraných laboratorních vyšetření (Tab. 3) a zaznamenávat požadovaná data pro průběžné vyhodnocování úspěšnosti programu. Za to získají od pojišťoven zapojených do projektu finanční bonifikaci, případně další benefity.

Oba programy SAI se zcela zásadně liší od všech ostatních dosavadních programů i registrů v tom, že lékaři nikam nepřepisují žádné informace, které již existují v elektronické podobě, a to včetně laboratorních výsledků. Lékaři se tak mohou soustředit na péči o pacienta a netráví čas zbytečnou administrativou. Sebevědomě proto naše programy nazýváme „e‑health projekty“, které jsou svého druhu prvními v ČR. Rozsah činností lékaře, který se do SAI programů kvality zapojí, je uveden na následujícím obrázku (Obr. 1).

Činnosti ambulantního internisty v rámci SAI programů kvality
Obr. 1. Činnosti ambulantního internisty v rámci SAI programů kvality

Konečná podoba bonifikačního mixu je předmětem probíhajících jednání se zdravotními pojišťovnami s tím, že jako podklad slouží návrh, který SAI předložil na jednání s pojišťovnami 15. 9. 2020 (Obr. 2).

SAI návrh bonifikačního mixu pro lékaře zapojené do programů kvality (záměr)
Obr. 2. SAI návrh bonifikačního mixu pro lékaře zapojené do programů kvality (záměr)

Za necelý rok fungování se SAI podařilo dát věci do pohybu správným směrem, a to i přes nepřízeň doby „kovidové“, a věříme, že tyto dva projekty kvality v roce 2021 spustíme a budeme moci pokračovat i v dalších. Pokud máte zájem se do SAI programů kvality zapojit, neváhejte nás kontaktovat na info@saicr.cz.

Ing. Jaroslav Duba, pověřený výborem SAI k jednání se zdravotními pojišťovnami


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 8

2020 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se