110. výročí narození primáře Kadeřábka


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2020; 66(8): 64

26. 12. 2020 uplyne 110 let od narození významné osobnosti příbramského zdravotnictví, pana primáře Kadeřábka, který byl prvním přednostou interního oddělení. Zaslouží si, abychom mu věnovali krátkou vzpomínku, a to nejenom pro jeho odborné, organizační, ale především lidské kvality.

Primář František Kadeřábek se narodil 26. 12. 1910 v Semovicích v okrese Benešov u Prahy. Promoval na Karlově univerzitě 27. 11. 1936. V roce 1945 získal titul odborného lékaře. Od 1. 12. 1936 do 30. 3. 1937 pracoval jako sekundář v čáslavské nemocnici. Během vojenské služby pracoval jako sekundář interního oddělení posádkové nemocnice v Praze. Od 1. 4. 1939 do 21. 12. 1945 byl sekundářem strakonické nemocnice a od 1. 1. do 31. 3. 1946 pracoval na plicním oddělení v nemocnici v Praze – Motole. Konečně pak 1. 4. 1946 nastoupil do příbramské nemocnice na pozici primáře interního oddělení. Protože se osvědčil, získal po roce definitivu. Na interním oddělení v této pozici setrval až do odchodu do důchodu, tj. do poloviny roku 1985, kdy na jeho místo nastoupil jeho nástupce prim. Zdeněk Brandtl. 4. 12. 1989 prim. Kadeřábek umírá v Příbrami.

V době svého působení vedl interní oddělení na tehdejší dobu vskutku vizionářsky – vedl své sekundáře ke specializaci v dalších oborech, jako je kardiologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, diabetologie a dalších. Pod jeho vedením vyrostla celá řada skvělých lékařů, kteří se zapsali jak do historie příbramského zdravotnictví, tak do historie pražských klinik. Co bylo však v této době naprosto převratné, to je vybudování první koronární jednotky v nemocnici okresního formátu v roce 1977, tehdy ve spolupráci s II. interní klinikou VFN. Nová koronární jednotka byla přebudována z prostor standardní lůžkové jednotky. Byla vybavena na tehdejší dobu moderní monitorovací technikou. Na tuto jednotku byli přijímáni především pacienti s kardiovaskulárními chorobami. Díky své osobní statečnosti i přes nepříznivý postoj stranického aparátu prosadil přijetí vysoce erudované lékařky p. Dr. Holečkové, která do té doby působila v nemocnici v Českých Budějovicích. Ta se pak stala vedoucí lékařkou této jednotky.

Primář Kadeřábek byl mezi pacienty a kolektivem velmi oblíben. Až do poslední chvíle se zajímal o dění na interním oddělení i o dění v medicíně vůbec. To vše, i díky podpoře žijící dcery pana primáře, vedlo k založení tradice Kadeřábkových dnů, coby vzdání pocty tomuto významnému lékaři a člověku. Proběhlo celkem devět ročníků. Program těchto přednáškových dnů byl věnován nejrůznějším tématům, přednášeli zde odborníci z předních klinických pracovišť i lékaři a sestry příbramské nemocnice. Velmi významnou součástí těchto dnů bylo slavnostní udělování pamětní medaile Františka Kadeřábka, kterou byli každoročně oceňovány významné osobnosti příbramského zdravotnictví, a to jak žijící, tak i in memoriam, a to nejenom lékaři, ale také sestry. Tradice Kadeřábkových dnů bohužel skončila v roce 2018.


Na závěr bych se rád podělil o svou osobní vzpomínku. V době, kdy jsem působil na interním oddělení, bylo mojí snahou a stejně tak i zásluhou bývalého emeritního primáře Dr. Šírka, aby styl práce i odkaz, který pan primář Kadeřábek po sobě zanechal, přetrval i do dnešní nelehké doby. Ještě stále žijí lékaři i sestry, a možná i pacienti či jejich příbuzní, kteří mají před očima vysoce erudovaného, přísného, ale přitom laskavého člověka, kterému vděčí jak za svůj profesní život, tak i za život. Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost poznat pana primáře Kadeřábka osobně po svém nástupu na interní oddělení v Příbrami v roce 1985. Tehdy odcházel do důchodu. Setkával jsem se s ním pak při různých odborných akcích, a nakonec i jako s pacientem. Tehdy jsem zaznamenal všudypřítomný odkaz jeho působení. Jeho vliv na moji profesní kariéru díky Dr. Holečkové, prim. Šírkovi a dalším byl naprosto neoddiskutovatelný.

V dnešní době je velice důležité připomínat osobnosti příbramského zdravotnictví, které ve své době byly ikonami medicíny. Je třeba stále připomínat jejich odkaz i pro další generace lékařů i sester, je třeba udržovat tradice, na kterých mimochodem medicína vždy stojí. Primář Kadeřábek touto ikonou bezesporu byl a pro mne je. I ve svém novém působišti se snažím při své práci a rozhodování jeho odkaz využívat ve prospěch lékařů a sester, které mám tu čest vést, tak aby interna – královna medicíny – měla takové postavení jako za časů pane primáře.

Dr. Martin Polák, primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice

v Mladé Bolaslavi, bývalý vedoucí lékař JIP interních oborů ON Příbram, a. s.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 8

2020 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se