Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně slaví 65 let


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(10): 689
Kategorie: Osobní zprávy

Je to možná klišé začínat „jubilejní“ medailon větou: „Opravdu se mi tomu nechce věřit, ale je nesporným faktem, že se náš oslavenec dožívá významného výročí“. Ve skutečnosti je to ale velmi často pravda a v případě prof. Štěpána Svačiny musím (prožili jsme spolu na klinice až dosud více než 30 let) začít osobní vzpomínkou. Když jsem poprvé v životě přiběhl na lékařský pokoj jako nastupující absolvent, vítal mne v letu před hlášením čerstvě v bílém převlečený asistent Svačina (na pokoji nás bylo 7) a musím přiznat, že přátelské přijetí pár slovy během desítek vteřin mi nesmírně usnadnilo vstup na kliniku a možná vlastně celý začátek lékařské kariéry. Teprve později jsem si uvědomil, jak je stručnost, rychlost a efektivita jednání pro Štěpána Svačinu příznačná. A to samozřejmě nejen při uvítání „bažanta“, ale především ve všech jeho významných funkcích, ve vědecké práci, publikaci výsledků, či organizaci kongresů a sympozií. Štěpán se z našeho lékařského pokoje poměrně brzy přestěhoval na naši Metabolickou jednotku, kde pracoval jako intenzivista, ale především tam bylo umístěno tehdejší IT srdce kliniky. Tím byl tehdy jediný obrovský počítač a také „biostator“, umělý pankreas. Právě zde Štěpán Svačina se svým kolektivem využíval svoji duální kvalifikaci „medicína/matematika-informatika“ k modelování a testování léčby diabetu a dalších metabolických onemocnění. A právě toto široké rozkročení na hranici několika medicínských oborů, ale i matematicko-IT zaměření prof. Svačinu charakterizuje. Je samozřejmě internistou, ale jako žák prof. Šonky také obezitologem, a mnozí ho považují především za diabetologa. A vizionářské zaměření k informatice a využití počítačů v medicíně jsem již zmiňoval.


Do laudace samozřejmě patří životopisná data. Prof. Ště­pán Svačina se narodil 28. 10. 1952 v Praze. Navštěvoval prestižní Akademické gymnasium v Praze (pro mne trochu překvapivě humanitní větev s rozšířeným vyučováním latině a řečtině). V letech 1972–1978 studoval na fakultě všeobecného lékařství UK. V letech 1985–1988 absolvoval postgraduální kurs matematicko-fyzikální fakulty UK „Matematická informatika a konstrukce programových systémů” a v letech 2001–2003 kurs MBA. Po promoci nastoupil jako asistent Fyziologického ústavu FVL UK a od roku 1981 dosud je zaměstnancem III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Byl proděkanem a posléze po 2 funkční období děkanem 1. lékařské fakulty UK (1999–2005). Habilitoval v roce 1992 (téma Matematické modelování ve vnitřním lékařství) a po obhájení doktorské práce byl v roce 2002 jmenován profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2001 je přednostou III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze.

Následovat by mohl dlouhý výčet ocenění, medailí, ale tento bod si dovolím přeskočit, podobně jako pouze shrnu, že prof. Svačina řešil a řeší celou řadu grantových projektů a účastnil se a koordinoval řadu klinických studií. O tom, že současně podporuje mladé lékaře i výzkumníky, svědčí to, že byl a je školitelem více než deseti doktorandů studentů, z nichž většina již titul Ph.D. obhájila.

Pokud něco musíme zmínit a podtrhnout, je to publikační aktivita prof. Svačiny. Ta přitom zahrnuje nejširší spektrum od vědeckých publikací, přes odborné monografie, popularizující knížky pro veřejnost až po fejetony a komentáře v medicínském tisku.

Prof. Svačina byl po dlouhá léta aktivním členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a tato činnost vyústila v jeho zvolení předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Svoje aktivity tak musí v současné době dělit především mezi vedení kliniky a předsednictví České lékařské společnosti. I když jsou obě tyto funkce náročné, nerezignoval zdaleka ani na další činnosti: přednášky, diskuse a především na péči o pacienty. My, co známe Štěpána opravdu zblízka, víme, že při jeho téměř nevyčerpatelné energii to tak bude ještě hodně, hodně dlouho.

A to je také to, co Ti Štěpáne, chceme jménem spolupracovníků z kliniky i jménem výboru České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně popřát. Aby Ti energie vydržela a samozřejmě vše dobré, zdraví, štěstí, spokojenost a snad i nějaký volný čas.

Tvůj

Richard Češka


prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

za Českou internistickou společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2017 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se