Ivana Štětkářová et al. Moderní terapie v neurologii


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(10): 683
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2017. 2. rozšířené vydání. 535 s. ISBN 978-80-7345-529-3

Když jsem ve své recenzi pro tento časopis před necelými 2 lety gratuloval nakladatelství Maxdorf Jesenius k výběru této knihy a předpověděl její komerční úspěch, netušil jsem, že se moje předpověď naplní tak brzy. První vydání bylo totiž rozebráno během necelého půl roku, což ve své 25leté recenzentské praxi nepamatuji. Editorka, řečeno ekonomickým žargonem, vystihla totiž „díru na trhu“, na němž jinak ve srovnání s minulostí není odborná neurologická literatura žádnou Popelkou.


Je třeba ocenit, že autorský kolektiv využil, nehledě na krátký vymezený interval, mimořádného úspěchu své práce k tomu, aby text knihy rozšířil a doplnil o nové poznatky a postupy, tak jak je přináší svižný rozvoj našeho oboru v posledních letech. Zejména byly aktualizovány seznamy doporučených farmaceutických přípravků podle doporučení SÚKL a léčebné postupy v návaznosti na vyvíjející se návody (guidelines), vypracované našimi i mezinárodními odbornými společnostmi. Členění textu je nadále klasické, odpovídající většině učebnic speciální neurologie, závěrečné kapitoly jsou věnovány terapii nejčastějších symptomů neurologických onemocnění, tj. bolesti, depresi, závrati a spasticitě. Jednotlivé kapitoly, resp. popisy jednotlivých chorob, mají didakticky hodnotné členění na klinické repetitorium s oddíly uvádějícími definici, etiologii a patogenezi, klinický nález, diagnostiku a diferenciální diagnostiku, a dále klíčovou léčebnou část s pododdíly, zabývající se případnými chybami a omyly, managementem a případně prognózou choroby. Každá z kapitol je zakončena seznamem použité literatury. Po obsahové stránce lze knize jen stěží cokoli vytknout. Opomenuty jsou pouze okrajové, nověji diferencované nozologické jednotky (např. akutní motorická axonální neuropatie – AMAN v rámci syndromu Guillaina-Barrého) bez terapeutických konsekvencí, což pochopitelně nikterak nesnižuje didaktickou hodnotu díla. Osobně bych nicméně přivítal, kdyby text soustavně v jednotlivých případech uváděl, zda úspěchy popisovaných léčebných postupů byly ověřeny metodami medicíny založené na důkazech (evidence–based medicine), nebo pouze placebem nekontrolovanými, nezaslepenými a nerandomizovanými klinickými studiemi, případně pouhou klinickou zkušeností či pozorováním.

Vysoce nadstandardní je formální stránka zpracování textu, využívající široké škály současné vyspělé typografie od různých typů písma přes jeho barvy až k četným tabulkám, grafům a vyobrazením. Ty se vesměs vyvarovaly jinak častého nešvaru nadměrné složitosti a z toho plynoucí obtížné srozumitelnosti. Text tak reaguje na fakt, že kniha bude zřejmě sloužit častěji k cílenému nahlédnutí a poradě než k systematické četbě a studiu.

Knihu I. Štětkářové et al mohu opětovně vřele doporučit jak neurologům, tak zejména praktickým lékařům a internistům k rychlé a zejména kvalitní orientaci v problematice farmakoterapie i kliniky neurologických onemocnění.

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

k.urbanek.sen@fnol.cz

Neurologická klinika LF UP a

FN Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce 18. 9. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2017 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.