Ondřej Šimetka, Radovan Vlk, Martin Procházka. HELP syndrom.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(2): 178
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2013, 147 stran. ISBN 978-80-7345-361-9.

Monografie HELLP syndrom autorů O. Šimetky, R. Vlka a M. Procházky je komplexní, logicky strukturované a přehledné dílo zpracovávající poměrně úzké, ale velmi významné téma závažné maternální morbidity. Praktické aspekty diagnostiky a léčby jsou pak užitečným vodítkem pro klinickou praxi. V českém prostředí doposud nebyla problematika HELLP syndromu takto komplexně zpracována. Monografie o rozsahu 116 stran textu je strukturována do 14 přehledných kapitol. Monografie přináší kromě historického pohledu na HELLP syndrom velmi zajímavá epidemiologická data mapující výskyt HELLP syndromu. Velmi podrobně jsou vysvětlena arbitrážní diagnostická kritéria onemocnění. Rozpracovány jsou též rizikové faktory a možnosti prevence nejenom HELLP syndromu, ale i preeklampsie. Velmi zajímavé je pojednání o možných etiologických faktorech HELLP syndromu. V kontextu etiologie vysvětlují autoři velmi podrobně teorii endoteliální aktivace v etiopatogenezi HELLP syndromu a preeklampsie. Obě uvedené jednotky jsou systematicky porovnány ve svých klinických podobnostech i odlišnostech. Monografie předkládá informace o možnostech predikce, a tedy sekundární prevence a velmi přehledně zpracovává a předkládá široké spektrum možných diagnostických metod, které mohou mít potenciál pro časnou identifikaci osob HELLP syndromem ohrožených. Velmi cennou je kapitola věnovaná diferenciální diagnostice HELLP syndromu. Podrobně prezentuje klinický průběh v celé jeho variabilitě, a je tak velmi praktická a užitečná pro lékaře různých odborností, kteří se mohou s diferenciálně diagnostickým dilematem HELLP syndromu setkat. Autoři prezentují též podrobný přehled typických komplikací HELLP syndromu s akcentem na jejich význam pro specifickou fetomaternální morbiditu. Velmi cenné jsou i výsledky pozorování autorů ostravské fakultní nemocnice reflektující originální klinické zkušenosti. Pro odbornou veřejnost je velmi praktický přehled aktuálně používaných terapeutických modalit HELLP syndromu a preeklampsie včetně svých kontroverzí. Samostatná kapitola se věnuje i významu prodělaného HELLP syndromu pro zdravotní rizika v dalším průběhu života ženy. Závěr monografie přináší stručný přehled problematiky HELLP syndromu formou tabulek a schémat. Tato forma je velmi přehledná a pro čtenáře atraktivní, neboť umožňuje rychlou orientaci a snadné vyhledání požadovaných informací. Monografie HELLP syndrom je dílo velmi kvalitní ve své komplexnosti, aktuálnosti a přehlednosti. Práce bezesporu obohatí nabídku odborných publikací v oboru gynekologie a porodnictví a stane se velmi cennou pomůckou nejen pro gynekology, ale i lékaře mnoha dalších odborností.

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

petr.krepelka@upmd.cz

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

www.upmd.cz

Doručeno do redakce: 3. 2. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Omluva

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se