K životnímu jubileu prof. MU Dr. Marie Brodanové, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2013; 59(7): 544-545
Kategorie: Osobní zprávy

Přesto, že neúprosný chronos odpočítává nám všem minuty našeho života stejně spravedlivě, u Marie Brodanové jako by to neplatilo. Nechce se mi věřit, že již uplynulo dalších 10 let od sepisování předchozí laudace při příležitosti jejích 70. narozenin. I když přibylo něco šedin a vrásek, nic se nezměnilo na její vitalitě a elánu. Mohu to dobře posoudit, protože znám paní profesorku více než 50 roků. Měl jsem možnost dobře poznat prof. Brodanovou jak ze společného působení na sousedních klinikách 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze jako vynikající klinickou internistku a odbornici v hepatologii, tak ze společného působení ve výboru České internistické společnosti (ČIS). Ve funkci místopředsedkyně ČIS přispěla významným způsobem k plnění nelehkých cílů, které před naše zdravotnictví a především vnitřní lékařství stavěla nová doba. Její klidná rozvaha spojená s dlouholetou praktickou zkušeností na jedné straně a důslednost na straně druhé umožnila výboru ČIS plnit četné úkoly dané zásadní přestavbou našeho zdravotnictví a překonávat nepříznivé vlivy spojené s pulverizací vnitřního lékařství. Její postoje, vysoká odbornost a vykonaná práce byly podnětem k jejímu opakovanému zvolení do výboru ČIS a jmenování čestnou členkou této organizace, stejně jako čestnou členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně.


Prof. MU Dr. Marie Brodanová, DrSc., celou profesní kariéru působila nejen jako vysoce erudovaná odbornice v oblasti hepatologie, ale také jako široce vzdělaná internistka s bohatou klinickou i ambulantní praxí. Směřoval k tomu celý běh jejího života. Prof. Brodanová se narodila 2. 4. 1933 ve Slapech nad Vltavou. Po získání základního vzdělání absolvovala prestižní Akademické gymnázium v Praze s vyznamenáním v roce 1951. Rovněž tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala s vynikajícím prospěchem a s vyznamenáním promovala v roce 1958. Dobrým základem pro získání obecných internistických znalostí a dovedností byly následující 3 popromoční roky práce na interním oddělení nemocnice v Příbrami. Odtud se asi odvíjí schopnost prof. Brodanové pro širokou syntézu a diferenciální dia­gnostiku interních chorob. Mladou lékařku to však táhlo také k vědecké práci, a proto přivítala možnost od roku 1961 pracovat jako asistentka prof. Hoeniga ve Výzkumné laboratoři pro patofyziologii krvetvorby a jater při I. interní klinice dnešní 1. lékařské fakulty UK. Tím byla předurčena i její další specializace v oblasti hepatologie. Přesto se však neuzavřela jen do úzké specializace, ale svůj vztah k všeobecnému vnitřnímu lékařství dosvědčila úspěšným složením atestací I. a II. stupně z interny (roky 1961 a 1965). Od roku 1967 pracovala jako odborná asistentka I. interní kliniky dnešní 1. LF UK v Praze s plným pedagogickým úvazkem.

Své tehdejší vědecké poznatky shrnula v roce 1966 do kandidátské dizertace, kterou úspěšně obhájila, a byl jí udělen titul kandidáta lékařských věd. V roce 1969 byla na studijním pobytu v Londýně v Liver Unit of the Kings’ Col­lege. Pedagogická i vědecká činnost MU Dr. Brodanové na 1. LF UK byla odměněna jmenováním docentkou pro obor vnitřního lékařství (1. 8. 1986).

Doktorskou dizertaci s titulem DrSc. mohla obhájit z politických důvodů až v roce 1990. Brzy nato, v září roku 1992, byla jmenována profesorkou vnitřního lékařství na I. interní klinice 1. LF UK, kde pracovala více než 51 roků, po revoluci v roce 1989 řadu let ve funkci zástupce přednosty. Měla ráda výuku, především přímo u lůžka, vedla semináře, přednášky, zkoušela mediky 3., 5. i 6. ročníku –  státnice. Byla členem různých komisí LF, dvě funkční období i členkou akademického senátu. Po zkrácení úvazku na klinice pracovala ve specializované poradně pro choroby jater v zařízení Klin‑Med v Praze na Vinohradech. Prof. Brodanová se po celou dobu své odborné kariéry věnuje hepatologii, jak po stránce výzkumné, tak i dia­gnosticko‑léčebné. Významnou měrou přispěla k rozvoji tohoto oboru v České republice a je také v této oblasti uznávána v zahraničí. Dosvědčuje to opakované zvolení do výboru České hepatologické společnosti a prestižní členství v Evropské asociaci pro studium jater (EASL). Výzkumně se prof. Brodanová zaměřila především na oblast komplikací jaterní cirhózy, zvláště se vztahem k portální hypertenzi. Z dalších výzkumných oblastí mi dovolte alespoň stručně vyjmenovat: úloha mědi a železa při vzniku hepatopatií, odchylky v metabolizmu cukrů u cirhotiků a problematika cholestázy a její léčby. Bohaté výsledky své výzkumné práce publikovala ve více než 330 časopiseckých sděleních v domácím i zahraničním písemnictví. Mimo to je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a skript. Za poslední desetiletí do její bibliografie, vedle časopiseckých článků, přibyla i autorství nebo spoluautorství dalších 8 knižních publikací. Prof. Brodanová se vedle své výzkumné práce věnovala pečlivě i práci klinické. Je široce vzdělanou odbornicí nejen v hepatologii, kde uplatnila své bohaté a dlouhodobé zkušenosti i mimořádné znalosti, ale i v celém širokém vnitřním lékařství a příbuzných oborech. Stala se tak významnou představitelkou tohoto oboru v ČR.

Její pečlivost a systematičnost ji předurčily, aby se úspěšně podílela na redaktorské přípravě skript i velkých monografií, jako např. opakovaně vydávané učebnice Vnitřního lékařství (hlavní pořadatel prof. Klener), kde byla rovněž spoluautorkou několika kapitol.

Mimo kliniku spolupracovala se svým manželem MU Dr. Vladimírem Brodanem, CSc., především v době jeho působení jako výzkumného pracovníka v IKEM. Z této spolupráce vzešly společné příručky o vodním a elektrolytovém hospodářství a Základy parenterální výživy. Po nuceném odchodu z IKEM z politických důvodů v 70. letech minulého století MU Dr. Brodan pracoval jako vedoucí metabolické laboratoře při Středisku vrcholového sportu na Strahově. Zemřel náhle v 51 letech v roce 1985. Bolest z jeho náhlého odchodu prof. Brodanová překonávala návalem práce a péčí o rodinu. Je pečlivou a starostlivou matkou (obě její děti pracují jako lékaři) a babičkou 4 vnuků a 1 vnučky.

I po odchodu do zaslouženého důchodu (konec roku 2011) zůstává prof. Brodanová výraznou medicínskou i lidskou osobností, s příkladným přístupem k plnění všech úkolů, schopnou řešit i složité pracovní a organizační situace. Byla vynikající učitelkou studentů medicíny i školenců v rámci postgraduální výchovy. Byla známá svým hluboce lidským přístupem k nemocným i ke svým spolupracovníkům.

Vážená paní profesorko, milá Marie, dovol mi proto, abych jak svým jménem, tak za výbor České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a celou širokou internistickou obec Ti poděkoval za obrovské množství vykonané práce a popřál Ti k Tvému významnému životnímu jubileu pevné zdraví, neutuchající energii, osobní a rodinnou pohodu. Ať Ti osud ještě dlouho dovolí těšit se jak z Tvých blízkých, tak z hezkých chvilek na Tvé chalupě v jižních Čechách.

Ad multos annos!

prof. MU Dr. Karel Horký, DrSc.

www.vfn.cz

e‑mail: Karel.Horký@vfn.cz

Doručeno do redakce: 14. 2. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7

2013 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se