Význam biomarkerů NGAL a cystatin C u kardiovaskulárních onemocnění – editorial


Autoři: F. Málek
Působiště autorů: Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce Praha, přednosta prim. MUDr. Štěpán Černý, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(4): 261-262
Kategorie: Editorialy

Helánová K et al. Význam biomarkerů NGAL a cystatin C u kardiovaskulárních onemocnění. Vnitř Lék 2012; 58(4): 286–290.

Přehledový článek kolektivu autorů Helánová, Pařenica, Dlouhý, Gold­bergová, Špinar Význam biomarkerů NGAL a cystatin C u kardiovaskulárních onemocnění se zabývá velice aktuální problematikou možnosti časné detekce ledvinného poškození u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Velmi přehledně informuje o fyziologických funkcích a významu stanovení těchto biomarkerů v časných stadiích onemocnění ledvin a prognostickém významu jejich stanovení při stratifikaci rizika pacientů s ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu a se srdečním selháním [1].

Jak NGAL, tak cystatin C přináší kromě informace o funkci ledvin také významnou prognostickou informaci u pacientů s chronickým srdečním selháním. Chronické srdeční selhání (CHSS) představuje závažný a narůstající medicínský problém. Podkladem srdečního selhání je podle současných poznatků komplex genetických, neurohumorálních, biochemických a zánětlivých změn, které postihují jak kardio­myocyty, tak srdeční intersticium. Stoupá proto klinický význam řady enzymů, hormonů, dalších biologických látek a ostatních ukazatelů srdečního přetížení, dysfunkce a myokardiálního poškození, které se u CHSS objevují ve zvýšené koncentraci v krvi nemocných a které jsou označovány jako biomarkery. Tyto biomarkery přispívají významnou měrou k posouzení a zhodnocení patogeneze srdečního selhání, identifikaci jedinců s vysokým rizikem rozvoje srdečního selhání, při stanovení diagnózy CHSS a monitoraci optimální terapie [2].

Nejrozšířenější klinické uplatnění nalezly biomarkery ze skupiny natriuretických peptidů: B-natriuretický peptid (BNP) a N-terminální fragment prohormonu B-natriuretického peptidu (NT-proBNP), které jsou již rutinně používány k diagnostice srdečního selhání, diferenciální diagnostice akutní dušnosti, stratifikaci rizika nemocných v preklinických stadiích srdečního selhání a u nemocných s již rozvinutým a pokročilým CHSS a k posouzení optimální léčby CHSS [3,4]. Výzkum přinesl poznatky o dalších biomarkerech myokardiálního zatížení, které byly identifikovány ve zvýšené koncentraci u nemocných po infarktu myokardu a pacientů s akutním a chronickým srdečním selháním. Jsou to mimo jiné: solubilní receptor ST2 (sST2), adrenomedullin, copeptin a galectin-3.

Solubilní receptor ST2 je protein patřící do skupiny receptorů interleukinu-1 a je ve zvýšené míře vytvářen kardiomyocyty při mechanickém zatížení. Zvýšené koncentrace sST2 se objevují v krvi pacientů s pokročilým CHSS. Bio­logický účinek ST2 spočívá v supresi produkce zánětlivých cytokinů interleukinu-6 a interleukinu-12. Koncentrace sST2 se ukázaly být významnými ukazateli krátkodobé prognózy pacientů po infarktu myokardu a nemocných s akutním srdečním selháním [5].

Adrenomedullin (ADM) je peptid, jehož prekurzor proadrenomedullin je syntetizován v srdci, ve tkáni nadledvin, v plicích a ledvinách. Adrenomedullin má velmi silné vazodilatační, inotropní a natriuretické vlastnosti, jeho produkce je stimulována při tlakovém a objemovém srdečním přetížení. Pro biochemickou analýzu je nejvhodnější midregionální fragment proadrenomedullinu (MID ADM), který je bio­logicky stabilní. Zvýšené koncentrace ADM, resp. MID ADM byly zjištěny v séru pacientů s akutním infarktem myokardu a akutním srdečním selháním [6]. V kombinaci se stanovením s NT-proBNP přineslo stanovení ADM aditivní prognostickou informaci.

Copeptin je C-terminální fragment prohormonu vazopresinu a jeho koncentrace přesně odráží úroveň produkce vazopresinu. Vazopresin má silné vazokonstrikční a antidiuretické účinky, ve zvýšené koncentraci se objevuje i u pacientů s CHSS. Jak vazopresin, tak copeptin mají velmi krátký biologický poločas srovnatelný s BNP, copeptin je však in vitro stabilní a vhodný k laboratorní diagnostice. Klinické práce prokázaly význam stanovení copeptinu spolu s BNP v prognostické stratifikaci pacientů s CHSS [7].

Galectin-3 je protein secernovaný aktivovanými makrofágy a hraje důležitou úlohu v rozvoji fibrózy při tkáňovém poškození. Experimentální práce prokázaly zvýšenou koncentraci galectinu-3 u srdeční hypertrofie a v modelech srdečního selhání. Klinické studie prokázaly aditivní prognostický význam stanovení galectinu-3 spolu s NT-proBNP u akutního srdečního selhání [8].

Máme již první informace o tom, že biomarkery renálního a kardiálního poškození, kterými nepochybně NGAL a cystatin C jsou, mají rovněž aditivní prognostický význam, pokud jsou jejich koncentrace stanoveny současně s BNP, resp. NT-proBNP, a to jak u akutního, tak u chronického srdečního selhání [9,10].

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

www.homolka.cz

e-mail: Filip.Malek@homolka.cz

Doručeno do redakce: 16. 11. 2011


Zdroje

1. Helánová K, Pařenica J, Dlouhý V et al. Význam biomarkerů NGAL a cystatinu C u kardio­vaskulárních onemocnění. Vnitř Lék 2012; 58: 286–290.

2. Braunwald E. Biomarkers in heart failure. N Engl J Med 2008; 358: 2148–2159.

3. Bettencourt P, Azevedo A, Pimenta J et al. N-terminal-pro-brain natriuretic peptide predicts outcome after hospital discharge in heart failure patients. Circulation 2004; 110: 216–2174.

4. Pfisterer M, Buser P, Riskli H et al. TIME-CHF Investigators. BNP-Guided vs Symptom-Guided Heart Failure Therapy: The Trial of Intensified vs Standard Medical Therapy in Elderly Patients With Congestive Heart Failure (TIME-CHF) Randomized Trial. JAMA 2009; 301: 383–392.

5. Weinberg EO, Shimpo M, Hurwitz S et al. Identification of serum soluble ST2 receptor as a novel heart failure biomarker. Circulation 2003; 107: 721–726.

6. Pousset F, Mason F, Chavirovskaia O et al. Plasma adrenomedullin, a new independent predictor of prognosis in patients with chronic heart failure. Eur Heart J 2000; 21: 1009–1014.

7. Neuhold S, Huelsman M, Strunk G et al. Comparison of Copeptin, B-Type Natriuretic Peptide, and Amino-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide in Patiens With Chronic Heart Failure: Prediction of Death at Different Stages of the Disease. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 266–272.

8. de Boer RA, Voors AA, Muntendam P et al. Galectin-3: a novel mediator of heart failure development and progression. Eur J Heart Fail 2009; 11: 811–817.

9. Lassus J, Harjola VP, Sund R et al. FINN-AKVA Study group. Prognostic valuse of cystatin C in acute heart failure in relation to other markers of renal function and NT-proBNP. Eur Heart J 2007; 28: 1841–1847.

10. Shrestha KL, Troughton RW, Borowski AG et al. Relation of plasma neutrophil gelatinase--associated lipocalin (NGAL) levels with myocardial function and prognosis in patients with chronic systolic heart failure. JACC 2010; 55: A36.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se