Cikánková V, Forejtová Š, Ištvánková E et al. Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech.
Praha: Maxdorf Jessenius 2010. Počet stran 223. ISBN 978- 80-7345- 206- 3.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(9): 940
Kategorie: Z odborné literatury

V nakladatelství Maxdorf právě vychází kniha autorského kolektivu Cikánková, Forejtová, Ištvánková et al nazvaná „Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech“. Kniha, příjemná svým rozsahem, je tvořena 223 stranami, na kterých najdete mimo jiné i přehledný seznam použitých zkratek, rejstřík a prostor pro poznámky čtenáře. Obsah knihy je logicky členěn do kapitol pojednávajících o fyzioterapeutických postupech po revmatochirurgických výkonech v konkrétní lokalitě, tedy v oblasti krční páteře, na horní končetině v oblasti ramenního, loketního, zápěstního kloubu a kloubů ruky a na dolní končetině v oblasti kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu a kloubů nohy. Každá z kapitol je poté chronologicky členěna do podkapitol zabývajících se anatomií a funkcí daného kloubu nebo oblasti, předoperační přípravou pacienta, možnostmi revmatochirurgických zákroků v dané lokalitě a konečně doporučenými fyzioterapeutickými postupy po konkrétním revmatochirurgickém zákroku. Další kapitoly zahrnují doporučení fyzioterapeutických postupů po komplikacích revmatochirurgických výkonů, ergoterapeutické postupy, doporučení k použití ortéz a rovněž kapitolu zabývající se možnostmi objektivizace výsledků rehabilitační péče a kapitolu farmakoterapie revmatických pacientů v perioperačním období.

Revmatická onemocnění jsou stále jednou z nejčastějších příčin chronické bolesti, disability, zhoršené kvality života, omezení pracovní schopnosti a invalidity. Poslední desetiletí přineslo obrovský pokrok v léčbě zejména zánětlivých revmatických chorob. Zásadní převrat znamenalo zavedení tzv. bio­logických léků, které umožnily nový přístup k léčbě těchto onemocnění. Přesto stále 1/3 pacientů neodpovídá na léčbu dostatečně a při progresi onemocnění dochází k nevratnému poškození kloubních struktur. V této situaci bývá jediným řešením revmatochirurgický zákrok. Rovněž revmatochirurgie prodělala obrovský rozvoj, který značně zlepšil osud nemocných. Nepostradatelnou součástí komplexní léčby nemocného s chronickým revmatickým onemocněním po revmatochirurgickém zákroku je rehabilitace. Avšak proces rehabilitace může být výraznou měrou ztížen důsledky revmatického onemocnění. Pacient je ve zvýšené míře ohrožen rizikem infekce, často má systémové příznaky choroby (anémie, kardiovaskulární onemocnění), mimokloubní postižení (vaskulitida) a riziko zvyšují i používané léky (glukokortikoidy, imunosupresiva, bio­logické léky). Revmatochirurgický zákrok může být komplikovaný vzhledem k přítomnosti devastace kolemkloubních struktur a přítomnosti osteoporózy okolní kosti. Proto rehabilitace takového pacienta vyžaduje vysokou erudici personálu rehabilitačních oddělení a ideálně spolupráci s týmem specialistů zahrnujícím revmatologa, revmatochirurga, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a případně socioterapeuta.

Čtenářům z řad rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, ale i z řad revmatologů a revmatochirurgů se dostává do rukou kvalitní publikace, která vyplňuje dlouholetou mezeru v nabídce knih s touto tematikou na českém trhu. Doposud vydané knihy nebo skripta se zabývaly spíše samotnou revmatochirurgií, ale nikdy v takovém rozsahu a v tak přehledné formě samotnou rehabilitací po revmatochirurgických výkonech. Nepochybuji, že si tato kniha své čtenáře najde.

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
www.fnusa.cz
e-mail: nemec@fnusa.cz

Kolek V, Kašák V, Skřičková J et al. Pneumologie – Vybrané kapitoly pro praxi. Praha: Maxdorf Jessenius 2010. Počet stran 420. ISBN 978-80-7345-220-9.

Publikace Pneumologie – Vybrané kapitoly pro praxi autorů Kolek V, Kašák V,Skřičková J et al je určena pneumologům, internistům, praktickým lékařům a zájemcům o pneumologii v pregraduální přípravě. Na 420 stranách jsou k dispozici velmi přehledně komplexní aktuální informace včetně nových diagnostických a terapeutických postupů, akutní problematika, pneumoonkologie i aktuální ftiseologie. Autory byl věnován dostatek prostoru diferenciální diagnostice plicních onemocnění včetně postižení plic při interních a imunitních onemocněních. Zdůrazněn význam úzké spolupráce s hrudními chirurgy při diagnostice i léčbě nejen v rámci pneumoonkologické problematiky a komplexní mezioborová spolupráce obecně.

Součástí publikace je řada přehledných schémat, tabulek a obrazová dokumentace CT, bronchoskopická i torakoskopická.

MUDr. Jiří Vlček
www.fnusa.cz
e-mail: jiri.vlcek@fnusa.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.