K životnímu jubileu prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(8): 830-831
Kategorie: 50. narozeniny prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC, člena redakční rady časopisu Vnitřní lékařství

Milý pane profesore, příteli Jindřiše,

ani bych si nepředstavil před více než 25 lety, co tě znám, že budu k Tvým abrahámovinám psát tolik laudací, doufám, že za dalších 10 let již budu natolik senilní, že nebudu redaktory oslovován, abych psal vůbec nějaké články. Leč samozřejmě nyní rád tak činím, protože není lepšího pocitu vidět svého, jak sám říkáš, mladšího bratra, jak dosahuje úspěchy nejen na domácím, ale také na světovém fóru. A také si trochu připadám jako učitel Tvých medicínských začátků a mám radost, když vidím, jak žák přerostl svého učitele. A tak se ujímám příjemného úkolu napsat něco oslavného na počest Tvých kulatin.

Nejdříve si dovolím přiblížit kolegyním a kolegům několik dat z Tvého odborného životopisu:

Prof. MUDr. Jindřich Špinar se narodil25. června 1960, promoval v roce 1985 s vyznamenáním na Lékařské fakultě MU (tehdy UJEP) a byl přijat u ministra školství jako nejlepší student LF. Na II. interní klinice FN na Pekařské se už jako medik v rámci SVOČ zapojil spolu i se svou budoucí manželkou Lenkou Pliczkovou do studentské vědecké činnosti ve skupině prof. Dvořáka, kde se oba zamilovali nejen do sebe, ale také do kardiologie a vědecké práce. Zde společně získali v letech 1982–1985 opakovaně 1. místo ve fakultním kole, 1. místo v celostátním kole a 1. místo v mezinárodním kole studentské vědecké činnosti.Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení v Ivančicích, po základní vojenské službě od roku 1987 začal pracovat na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. Postupně zvyšoval svou kvalifikaci, jak odbornou, tak akademickou: atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství úspěšně složil v letech 1988 a 2003 a kardiologickou atestaci v roce 1993. Dizertační práci a titul CSc. obhájil v roce 1995 a úspěšně habilitoval v roce 1997 s prací „RTG vyšetření u srdečního selhání“, kde vytvořil originální klasifikaci RTG stupňů srdečního selhání. Profesorem vnitřního lékařství na MU byl jmenován roku 2002.

Od roku 1988 začal pracovat na jednotce intenzivní péče s kardiologickým zaměřením a jedny z jeho prvotních lékařských vědeckých prací se věnovaly infuzní léčbě: „Praktické užití infuzních pump“ a „Je možno přesně dávkovat pomocí infuzních setů“. Zde začalo také naše společné přátelství, které šlo v ruku v ruce s přednáškovou a publikační činností. Jen pro zajímavost, na II. interní klinice jsme společně publikovali 8 odborných knižních publikací věnovaných kardiovaskulární problematice.

V roce 2003 vyhrál prof. Špinar konkurz na místo přednosty Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, a stal se zároveň proděkanem pro postgraduální studium na LF MU. Co se týče přednáškové činnosti, má prof. Špinar na svém kontě více než 500 přednášek na našem i světovém kardiologickém fóru a více než 400 publikací. V PubMedu má 103 citací svých článků. Je autorem či spoluautorem 10 knih a jedna z nich, „Ischemická choroba srdeční“, získala ocenění – 2. místo České internistické společnosti za knižní publikaci let 2003/2004. Prof. Špinar je hlavním řešitelem několika grantů, včetně mezinárodních, jedním z posledních velmi úspěšně probíhajícím je registr AHED, týkající se akutního srdečního selhání. Dále byl prof. Špinar organizátorem řady celostátních i mezinárodních kardiologických sjezdů, v roce 2009 byl předsedou organizačního výboru výročního sjezdu ČKS, kde předtím i nyní je místopředsedou. Je rovněž vědeckým sekretářem České společnosti pro hypertenzi a místopředsedou České internistické společnosti. Je též členem redakčních rad časopisů Vnitřního lékařství, Interní medicíny pro praxi, Cor et Vasa, Kardiologické revue a dalších. Pravděpodobně největším oceněním jeho odborné práce je zastoupení v mezinárodní skupině TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction), která koordinuje významné intervenční studie u akutních koronárních syndromů. V čele stojí prof. Eugene Braunwald a prof. Špinar je národním koordinátorem všech studií, které jsou touto skupinou organizované a probíhají v České republice. Co dodat na závěr odborné části – prof. Špinar je nejen úspěšným českým kardiologem a internistou, ale také známým představitelem české medicíny v Evropě i za velkou louží. Je oblíbeným profesorem, přednostou kliniky a školitelem studentů pre‑ a postgraduálního studia na LF MU.

A tak přemýšlím, co bych Ti jako přednímu protagonistovi interny a kardiologie napsal jako Tvůj přítel a starší bratr. Osobně jsem Tě poznal jako medika v polovině 80. let minulého století na II. interní klinice ve FN u sv. Anny. Poté, co jsi nastoupil na kliniku jako sekundární lékař, stal se mým spolupracovníkem na JIP odd. 65, kde jsme začali společnou odbornou spolupráci. Musím říci, že Ty jsi byl vždy aktivním a inovativním spolupracovníkem, který mě neustále nutil do přednášek a společných publikací. Nutil jsi neklusat, ale běžet na kardiologické trati, a když jsem již ztrácel dech, tak Ty jsi mi vždy podal povzbuzení a energii pokračovat dále. Proto i Tvou zásluhou jsem se stal přednostou I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny, kde mně nesmírně pomáhá i Tvá žena Lenka jako moje zástupkyně pro školství. Nelze nezmínit naše rodinné přátelství, kdy jsme trávili společně čas nejen na odborných sjezdech, ale také na dovolených s našimi Lenkami i dětmi.

Co Ti přát do další etapy Tvého života? Hlavně zdraví a zase zdraví a potom taky ště­stí. Plno lidí na Titaniku bylo zdravých, jen to ště­stí neměli. Aby jsi byl nadále úspěšný jak v práci, na fakultě, tak i v osobním životě. Aby jsi byl spokojený, radoval se z úspěchů své ženy Lenky, významné profesorky interního lékařství a kardiologie, i své dcery, která neochvějně kráčí ve šlépěji svých rodičů, zatím jako úspěšná studentka medicíny. Přeji Ti co nejvíce radosti, až budeš ještě dlouho hrát svůj oblíbený volejbal či tenis a zvyšovat si takto svou dávku endorfinů, aby Ti chutnalo nadále dobré vínko nejen doma, ale i na mnohých cestách po světě.

Vím, že někdy propadáš mírnému smutku ze svého mladého věku, proto Ti posílám závěr poselství, které bylo nalezeno v kostele sv. Pavla v Baltimore roku 1692 a které jsme měli vyvěšeno v našem inspekčním pokoji: „With all its sham, drudgery & broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy.“

Tvůj přítel a kamarád

Jiří 

Doručeno do redakce: 13. 5. 2010

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

www.fnusa.cz

e‑mail: jiri.vitovec@fnusa.cz 


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 8

2010 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se