Problematika primárních lymfomů centrálního nervového systému – editorial


Autoři: J. Vaníček
Působiště autorů: Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(8): 787
Kategorie: Editorialy

Hrudková M et al. Primární lymfomy centrálního nervového systému. Vnitř Lék 2010; 56(8): 795–800.

Článek kolegyně Hrudkové et al sou-hrnně zpracovává pohled na primární lymfomy CNS z hlediska etiopatogeneze, klinických projevů, diagnostiky a léčby. Tyto lymfomy představují asi 3–4 % mozkových nádorů a 1–2 % lymfomů vůbec. Jde tedy o poměrně vzácná onemocnění, která postihují mozkovou tkáň, mozkové obaly, míchu a oko. V posledních letech dochází k nárůstu incidence, hlavně u pacientů starších 60 let. U imunokompromitovaných pacientů postihuje samozřejmě i mladší věkové skupiny. Postižení mozku a jeho obalů může být velmi pestré a různorodé, postihuje hluboké struktury, jako jsou bazální ganglia, corpus callosum, thalamus, ale i bílou hmotu paraventrikulárně kdekoli v mozku, i v kombinaci s infiltrací plen. Výskyt ložiska může být jak infratentoriálně, tak supratentoriálně, i v míše. Samotné postižení míchy se udává jako raritní. 10–20 % těchto lymfomů tvoří lymfomy oka či optického nervu. Extrémně vzácným obrazem je difuzní infiltrace bílé hmoty mozku, označovaná jako lymfomatosis cerebri.

Klinické projevy se odvíjí od lokalizace postižené oblasti, jde o neurologický deficit jako monoparéza, hemiparéza, afazie, ataxie či křeče. Příznaky mohou však být i ve smyslu neurčitých neuropsychiatrických změn, např. apatie, deprese či zmatenost, ale i jen nevolnost, zvracení či bolest hlavy.

Nejčastěji se jedná o lymfomy B řady, vzácněji lymfom folikulární, malobuněčný či lymfoplazmocelulární, extrémně vzácné jsou T lymfomy či Hodgkinův lymfom.

Diagnostika těchto lymfomů zahrnuje kromě laboratorních (krevní obraz, LDH) a klinických vyšetření samozřejmě vyšetření zobrazovací. Nejcitlivějším zobrazovacím vyšetřením je vyšetření magnetickou rezonancí (MR), kterému obvykle předchází vyšetření počítačovou tomografií (CT). Zvláště CT, ale i MR obraz může imitovat jiné onemocnění, jako je jiný nádor (např. glioblastoma multiforme), metastatické postižení, ale i infekční onemocnění CNS jako toxoplazmóza apod. CT vyšetření může být dokonce i negativní. Zvláště v případě uvedené lymfomatosis cerebri, kdy dochází k difuzní infiltraci i bez expanze a výraznějšího sycení kontrastní látkou, může být zobrazovací diagnostika těžká. Klíčové je lokalizovat ložisko a z něj stereotakticky odebrat vzorek k histologickému vyšetření. Je nesmírně důležité odebrat bio­psii ještě přes nasazením kortikoidů např. pro edém mozku, kdy dochází ke změnám, které mohou negativně ovlivnit výsledek histologie. Dalším důležitým vyšetřením je vyšetření mozkomíšního moku.

V práci je dále podrobně popisována léčba primárních lymfomů centrálního nervového systému. Zde bych si dovolil odkázat na příslušný článek.

I když jsou primární lymfomy centrálního nervového systému vzácnou diagnózou, je třeba na ně v případě netypických či neurčitých nálezů zobrazovacích metod CT a MR v kombinaci s neurologickými projevy myslet. Rychlá a šetrná diagnostika společně s včasným zahájením adekvátní léčby je jedním u ukazatelů prognózy pacienta.

Doručeno do redakce: 2. 12. 2009

Redakčně kráceno

MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

www.fnusa.cz

e‑mail: vanicek@fnusa.cz 


Zdroje

1. Singh A, Lewis H, Schachat A. Primary lymphoma of the central nervous system. Ophthalmol Clin N Am 2005; 18: 199–207.

2. Hochberg F, Baehring J, Hochberg E. Primary CNS lymphoma. Nat Clin Pract Neurol 2007; 3: 24–35.

3. Batchelor T, Loeffer J. Primary CNS lymphoma. J Clin Oncol 2006; 24: 1281–1288.

4. Eichler A, Batchelor T. Primary central nervous system lymphoma: presentation, diagnosis and staging. Neurosurg Focus 2006; 21: E15.

5. Ferrari A, Reni M. Primary central nervous system lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol 2007; 63: 257–268.

6. Go J, Lee S, Kim P. Imaging of primary central nervous system lymphoma. Neurosurg Focus 2006; 21: E4.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 8

2010 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se