Šeberová Ester: Alergická rýma.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(4): 451
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2006. 112 stran. ISBN 80-7345-097-6.

Rýma je onemocnění běžné, obvykle ne těžké, proto většinou bagatelizované, etiologicky různorodé. Alergickou rýmou, která je tématem monografie, je postiženo až 25 % světové populace. Její význam zvyšuje skutečnost, že toto onemocnění mění sociální kvalitu života pacientů ovlivňujíc školní i pracovní výkonnost, ale především, že je jedním z projevů alergické choroby a úzce souvisí s asthma bronchiale. Není proto divu, že se jí dostává pozornosti i od Světové zdravotnické organizace, která se podílí na iniciativě ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma).

Monografie Ester Seberové, naší populární klinické alergoložky, vychází v edici Farmakoterapie pro praxi, neomezuje se však pouze na léčbu alergické rýmy. Na prvních 40 stranách „repetitoria“ si kromě základní charakteristiky alergické rýmy čtenář připomene základní charakteristiku imunopatologických reakcí zprostředkovaných protilátkami IgE a seznámí se se zvláštnostmi alergických reakcí v nosní sliznici. Jedna stránka je věnována genetické podstatě atopické reaktivity. Velmi detailně jsou probrány rizikové faktory, zejména spouštěče alergické rýmy, alergeny. Autorka dále upozorňuje na význam průmyslového znečištění ovzduší, výživy, fyzikálních faktorů a podíl mikroorganizmů. Pro diferenciální diagnostiku alergické rýmy je významná současná farmakoterapie pacienta. Klinické hodnocení alergické rýmy je navíc shrnuto v přehledné tabulce. Repetitorium pokračuje pojednáním o typech alergické rýmy, vývoji onemocnění, komplikacích a prognóze, a je zakončeno úvahou nad sociálními aspekty, návrhem posuzování pracovní schopnosti a doporučením formy péče o tyto pacienty praktickými lékaři i alergology.

Kapitola Vyšetření, diferenciální diagnostika je pojata mezioborově: od vyšetření otorinolaryngologem až k detailnímu přístupu alergologa včetně laboratorních a funkčních testů. Užitečné je pojednání o významu věkového faktoru a přehled diferenciální diagnostiky. Za zvlášť potřebné považuji zdůraznění koncepce systémového charakteru alergické choroby a společného onemocnění jednotných dýchacích cest. Na posledních dvou stránkách upozorňuje autorka na chyby a omyly ze strany pacientů i lékařů, které způsobují, že ne všem pacientům se dostává optimální potřebné péče, jak je ostatně přesvědčivě dokumentováno na čtyřech kazuistikách předchozí kapitoly.

Nejobsáhlejší je kapitola Farmakoterapie s přehledem léků a lékových skupin, s návrhem stupňovité terapie alergické rýmy, s upozorněním na zvláštnosti léčebného přístupu k různým věkovým skupinám, těhotným pacientkám a sportovcům. Samostatný odstavec je věnován i alergologické terapii par excellence, hyposenzibilizaci, nyní nazývané specifická imunoterapie nebo alergenová vakcinace. Jistě i z vlastních zkušeností zdůrazňuje E. Seberová mimořádný význam edukace nejen pacientů, ale i lékařů pro úspěšnou léčbu alergických rinitid.

Monografie je doplněna 56 citacemi z recentní naší i zahraniční literatury, přehledem užitých zkratek a podrobným rejstříkem, což umožňuje cílené prohloubení vybraných údajů i snadnou orientaci v textu.

Knihu MUDr. E. Seberové lze doporučit nejen praktickým lékařům. Jistě v ní najdou cenné údaje i jiní specialisté včetně alergologů a klinických imunologů a užitečná bude i pro mediky.

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, DrSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN U sv. Anny

ww.fnusa.cz

e-mail: jindrich.lokaj@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 29. 3. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×