Vztah mezi osteoporózou a celiakií - editorial


Autoři: J. Blahoš
Působiště autorů: Ambulance klinické endokrinologie a osteocentrum Ústřední vojenské nemocnice Praha, vedoucí prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(12): 1241-1242
Kategorie: Editorialy

Kubincová Ľ et al.

Celiakia – častá príčina „idiopatickej osteoporózy“ premenopauzálnych a včasne postmenopauzálnych žien.

Vnitř Lék 2007; 53(12): 1296-1302

V článku renomovaných slovenských autorů je poukazováno na stále diskutovaný vztah mezi osteoporózou a celiakií. Autoři zjistili ve svém souboru premenopauzálních a časně (do 5 let) postmenopauzálních žen s osteoporózou výskyt celiakie až 10násobně větší (19,23 %), než je v běžné populaci (2-3 %). V práci je diskutována i patogeneze vzniku a rozvoje osteoporózy při celiakii. Mezi těmito dvěma patologickými stavy je řada pozoruhodných souvislostí. Autoři poukazují především na význam prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6 a TNFα, které jsou ve vyšších koncentracích zjišťovány při celiakii (i při jiných autoimunitních stavech). Je známo, že právě tyto cytokiny mohou ovlivnit kostní homeostázu ve smyslu zvýšené aktivity osteoklastů s následně zvýšenou kostní resorpci.

Interleukin 1 (IL-1) je typický flogogenní cytokin (glykoprotein), který se uplatňuje v patogenezi sekundární osteoporózy např. při chronických zánětlivých onemocněních pojiva (např. při revmatoidní artritidě) nebo při nádorových onemocněních (paraneoplastické osteoporózy). Oba cytokiny, IL-1 i TNFα stimulují expresi RANKLu v osteoblastech a parakrinním účinkem aktivitu osteoklastů a zvýšenou kostní resorpci. RANKL je ligandem RANKu, což je receptor aktivátoru nukleárního faktoru κ B. K vazbě RANKLu na RANK dochází na povrchu nezralých i zralých osteoklastů, což podmiňuje jejich diferenciaci a aktivitu a tlumí jejich apoptózu. Účinek osteoklastogenního RANKLu je inhibován osteoprotegerinem. Osteoprotegerin (glykoprotein) se tvoří, podobně jako RANKL, v osteoblastech. Osteoprotegerin tlumí diferenciaci monocytů na osteoklasty tím, že jako solubilní vazebný („decoy“) receptor se kompetitivně váže jako homolog RANKu na RANKL. Tvorbu osteoprotegerinu stimulují mimo jiné estrogeny, tlumí ji glukokortikoidy. Jeho účinek slábne s postupujícím věkem. V kostní remodelaci a ve vztazích mezi osteoblasty a osteoklasty hraje tedy systém RANK-RANKL-osteoprotegerin klíčovou roli. Rekombinantní lidský osteoprotegerin (denosumab - dříve AMG 162) je jedním z perspektivních léků osteoporózy.

Také TNFα působí na osteoklastogenezi prostřednictvím RANKLu a pravděpodobně i přímo. Protilátek proti TNFα lze použít léčebně např. při revmatoidní artritidě. Kromě protizánětlivého účinku dochází i ke zvýšení kostní hmoty.

Dalším významným flogogenním cytokinem je IL-6, tvoří se rovněž v osteoblastech a parakrinně stimuluje činnost osteoklastů. Tvorba IL-6 je ovlivněna parathormonem (PTH) a 1,25-dihydroxycholekalciferolem [1,25(OH)2D3], což je aktivní hormonální metabolit vitaminu D3.

Druhým významným patogenetickým mechanizmem vzniku a rozvoje osteoporózy při celiakii je pokles střevní absorpce kalcia s následným poklesem kalcemie. Snížená absorpce kalcia je způsobena změnami střevní sliznice, až její atrofií, a často i současným nedostatkem laktázy. Pokles kalcemie pak působí zvýšenou tvorbu a sekreci PTH s jeho následně trvale zvýšenou koncentrací v krvi. Důsledkem toho je převaha katabolických pochodů v kosti. Z tohoto důvodu upozorňují autoři článku na diagnostický význam nejasné hyperparatyreózy u nemocných osteoporózou a na nutnost pomýšlet na celiakii jako na možnou příčinu zvýšené koncentrace PTH a osteoporózy. Zvýšená koncentrace PTH vede i ke zvýšené aktivitě renální 1α-hydroxylázy s následně zvýšenou tvorbou 1,25(OH)2D3. Tato aktivní hormonální forma vitaminu D podmiňuje při zdravé střevní sliznici zvýšenou absorpci kalcia (jde v podstatě o kompenzační mechanizmus při nedostatečném příjmu kalcia). Sliznice při celiakii (ale také u jinak zdravých osob ve vyšším věku) odpovídá na 1,25(OH)2D3 nedostatečně.

Autoři upozorňují i na důležitost zjištění dalších autoimunitních stavů při celiakii, které by se mohly různými mechanizmy účastnit v patogenezi osteoporózy. Jde zejména o diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní tyreoiditidu, systémový lupus erythematosus, polymyozitidu, intersticiální plicní fibrózu a jiné.

Patogenetické vztahy mezi celiakií a osteoporózou jsou složité. Nicméně se v nich začínáme orientovat a je zásluhou autorů, že na ně poukázali.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

www.uvn.cz

e-mail: blahos@cls.cz

Doručeno do redakce: 9. 8. 2007


Zdroje

1. Kubincová Ľ, PayerJ, Killinger Z et al. Celiakia – častá príčina „idiopatickej osteoporózy“ premenopauzálnych a včasne postmenopauzálnych žien. Vnitř Lék 2007; 53(12): 1296–1302.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.