Mým kolegům!


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(11): 1001
Kategorie: Úvodníky

Dejme tradici nový rozměr!

Vážení a milí kolegové,

členové České internistické společnosti ČLS JEP a všichni přátelé V(v)nitřního lékařství,

dovolte mi u příležitosti našeho Sjezdu připomenout, co je třeba na poli české interní medicíny i České internistické společnosti udělat pro nás všechny, internisty i lékaře specializací z „interny“ vzešlých. Postavení „interny“ se během posledních desítek let velice měnilo ve prospěch výrazné (a jistě správné) specializace až atomizace.

Jaká je současnost vnitřního lékařství neboli interny?

Osobně se domnívám, že postupně dochází k integraci „interny“: to není proces v naší zemi ojedinělý, ale pro zakládající země Evropské unie i pro Severní Ameriku je typický.

Jaká je v této situaci role odborné společnosti?

Zatím se nám stále daří držet úroveň na velmi slušném evropském a v mnoha oblastech na světovém standardu. Nemalou zásluhu na tom má právě působení odborné společnosti. I přesto (nebo právě proto?) by se mohla, ba měla role odborných společností v tomto působení zvyšovat. Nemyslím si, že by internistická společnost měla někomu (svým specializovaným oborům) radit, natož někomu „šéfovat“. Měli bychom nabídnout všem oborům, které se od „interny“ v průběhu času odštěpily, maximální spolupráci, a především možnost vlastní prezentace pro „všechny“.

Jaký problém nastolila specializace v interně z hlediska medicinae universae?

Časy diagnostikování s pouhým fonendoskopem už asi skončily. Možná je to škoda – ty jednoduché metody bychom neměli tak snadno opouštět. Je to výzva i pro výuku: mladí kolegové diagnostikují genetické defekty na molekulární úrovni, ale na rodinnou anamnézu se někteří zapomenou zeptat. Všichni bychom měli mít dost slušný základ té „všeobecné interny“.

Vraťme „interně“ prestiž, která jí mezi základními klinickými obory právem náleží!

„Interna“ by měla být v komplikované realitě tohoto lékařského oboru integrujícím a všeobjímajícím prvkem. A pokud se to podaří, měla by svým „podoborům“ pomáhat z pozice „nejvyšší“ autority, možná i společné síly.

Co pro to chceme udělat?

ČIS by měla být mladší, opírat se nejen o erudici zkušených internistů ve svých řadách, ale i o nadšení a o invenci mladých lékařů, které „společný kmen“ předatestační přípravy s „internou“ úzce spojuje. To platí dvojnásob pro studenty postgraduálního studia na interních klinikách, ale i na klinikách oborů z interny vzešlých. ČIS ve svých řadách uvítá i zkušené kolegy z lůžkových oddělení a z ambulantní sféry.

Co nabízíme?

Novým členům a mladým kolegům poskytneme časopis Vnitřní lékařství, orgán ČIS a SIS, hlavní informační zdroj naší společnosti, zdarma, prvním jmenovaným po dobu 1 roku a druhým do věku 30 let, včetně přístupu k jeho on-line verzi. Na stránkách Vnitřního lékařství budeme pravidelně informovat o vývoji v oblasti postgraduálního vzdělávání i o procesu akreditací, samozřejmě kromě obvyklých odborných článků a informací o aktivitách ČIS. Připravujeme rozsáhlý projekt internetového postgraduálního vzdělávání, který bude v plné verzi dostupný na internetu od 1. ledna 2007 a bude mít formu odborných edukačních textů, edukačních i zkušebních testů i kazuistik, včetně interaktivních, a současně na něm budou k dispozici všechny potřebné propozice pro přípravu k atestaci. Tento elektronický edukační systému připravují přední experti v jednotlivých oborech a je garantován akreditovanými pracovišti. Kromě přípravy k atestaci bude sloužit i k obnovení znalostí z oborů, kterým se úplně blízce nevěnujeme všichni. Členové ČIS se budou moci účastnit tradičních sjezdů za zvýhodněných podmínek. Mladší kolegy, publikující své první články, budeme podporovat a motivovat soutěží o cenu ČIS, zkušené autory pak poctíme cenami za časopisecké i knižní publikace.

Kde se o tom dozvíte?

O svém snažení a aktivitách, stejně jako o novinkách v našem oboru vás budeme pravidelně informovat v časopise Vnitřní lékařství a také na www.vnitrnilekarstvi.cz; zde také naleznete on-line přihlášku do ČIS.

Společně na dlouhou tradici interny v naší zemi navázat dokážeme, a potvrdíme tak její postavení mezi základními obory klinické medicíny!

Ex uno plura et E PLURIBUS UNUM!

doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

předseda ČIS ČLS JEP


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×