Profesor MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(10): 856
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 28. září 2006 se dožívá 70 let prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., dlouholetý zástupce ředitele Endokrinologického ústavu (EÚ), vedoucí klinického oddělení EÚ a vedoucí Subkatedry endokrinologie IPVZ Praha. Prof. Zamrazil je pražským rodákem. V Praze v roce 1954 ukončil studia na gymnáziu a v roce 1960 studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V letech 1960-1965 pracoval na Interním oddělení nemocnice v Písku, kde si osvojil široký pohled na vnitřní lékařství. Od roku 1965 pracuje v Endokrinologickém ústavu, kde se zprvu zapojil do klinické a výzkumné činnosti Radioizotopového oddělení v Motole. Po obhájení kandidátské a doktorské dizertační práce v letech 1972 a 1989 obhájil v roce 1993 habilitační práci na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde byl v roce 1997 jmenován profesorem. Profesor Zamrazil se zabývá endokrinologií v širokém rozsahu. Nicméně stěžejními oblastmi jeho zájmu byly otázky výzkumu diabetu, zejména jeho časných stadií, a poté zejména problematika tyreoidologie. Ve svých studiích se zabývá vztahem tyreopatií a diabetu, hodnocením periferních parametrů funkce štítné žlázy se zaměřením na reflex Achillovy šlachy a vztahem autoimunitních tyreopatií k jodovému deficitu. Jedinečné studie prováděl se svým týmem v oblasti epidemiologie jodového deficitu a řešení tohoto problému včetně hodnocení změn saturace jódem a stavu štítné žlázy v průběhu jeho zvýšeného přívodu. Profesor Zamrazil se významně podílel pod vedením prof. MUDr. J. Němce, DrSc. na řešení problematiky karcinomu štítné žlázy. Na této problematice prof. Zamrazil úzce spolupracoval s MUDr. M. Neradilovou a dr. J. Bednářem. Otázkou jodového deficitu a jeho řešení se zabývá prof. Zamrazil v rámci jodové komise při Státním zdravotním ústavu a jako člen Západo-středoevropské komise ICCIDD. Profesor Zamrazil je též dlouholetým členem České endokrinologické společnosti, kde zastává funkci místopředsedy, a je rovněž dlouholetým členem European Thyroid Association. Bohatá vědeckovýzkumná činnost se odráží v publikační a přednáškové aktivitě jubilanta. Prof. Zamrazil je autorem či spoluautorem 500 odborných článků v tuzemských i zahraničních časopisech. Úctyhodný je výčet publikací uvedených v časopisecké databázi MEDLINE (PubMed), který dosahuje 174 článků. Prof. Zamrazil přednesl téměř 500 přednášek na kongresech a seminářích a je autorem 14 monografií. Bohatá vědecká činnost profesora Zamrazila byla oceněna 3 cenami České endokrinologické a diabetologické společnosti, cenou České lékařské společnosti JEP a Státní cenou. Není proto překvapením, že se od konce 90. let 20. století pravidelně setkáváme s životopisnými údaji o profesorovi Zamrazilovi v prestižních biografických ročenkách, jako jsou Dictionary of International Biography, Cambridge, Outstanding People of the 20th Century, International Biographical Centre, Cambridge, nebo Who is Who in the World, Elsevier Reed Inc.

Významnou součástí aktivit profesora Zamrazila je jeho účast na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání v endokrinologii. Původně byly těžištěm tohoto vzdělávání akce v rámci České lékařské společnosti a jednotlivých spolků v týmu spolu s profesorem Němcem, MUDr. Neradilovou a MUDr. Váňou. V současnosti je těžištěm pedagogické činnosti profesora Zamrazila v postgraduálním vzdělávání Subkatedra endokrinologie IPVZ, jejímž je vedoucím. Do pregraduální výuky mediků je profesor Zamrazil dlouhodobě zapojen v rámci interního oboru na 2. LF UK, kde je rovněž členem Komise pro státní závěrečné zkoušky.

Profesor Zamrazil není pouze učitelem studentů a lékařů, ale je i rádcem svým mladším spolupracovníkům, zejména při řešení složitých diferenciálně diagnostických případů. Je též jeho zásluhou, že na semináře ústavu přicházejí stále častěji i endokrinologové z terénní praxe, kteří oceňují klinické zkušenosti, kterými profesor Zamrazil komentuje přednášky, zejména prezentace kazuistik z oboru endokrinologie.

Profesor Zamrazil je skvělým společníkem a dobrým kamarádem řadě svých spolupracovníků. Je vášnivým sběratelem porcelánu a keramiky. Má v oblibě výtvarné umění a ve svém volném čase rád čte anglosaskou beletrii a českou poezii: jeho znalosti a aktivní recitační schopnosti jsou obdivuhodné. Známé je i jeho zaujetí, s nímž se věnuje historii letectví. Svým rozhledem v oblasti kultury, umění a historie se řadí po bok dřívějších široce vzdělaných profesorů lékařství. Veškeré volné chvilky se snaží věnovat i své rodině a zejména čtyřem vnoučatům. Bez pochopení manželky, syna a dcery by stěží udělal tolik významného pro českou medicínu a endokrinologii.

Milý Václave, dovol, abych Ti popřál jménem spolupracovníků hodně zdraví a příslovečného elánu do dalších let.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

www.endo.cz

www.endo.cz

e-mail: vhainer@endo.cz

Doručeno do redakce: 10. 7. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2006 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×