ADVANCED COURSE ON PROSTATE CANCER AND LAPAROSCOPIC SURGERY, BRUSEL, 4. - 5. 5. 2006


Autoři: MUDr. Michal Staník
Působiště autorů: Urologická klinika LF MU a FN Brno pracoviště Bohunice
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(2): 64

V dňoch 4. - 5. 5. 2006 sa konal pod záštitou firmy Novartis Kurz karcinóm prostaty a laparoskopická chirurgia v Erasmus Hospital (Brusel). Boli prezentované aktuálne poznatky o karcinóme prostaty, kostnom metabolizme a jeho zmenách pri androgénnej deprivácii a metastatickom postihnutí.

Z Českej republiky sa kurzu zúčastnili MUDr. Hanek a MUDr. Klemenc, celkovo sa na ňom zúčastnilo 40 lekárov, prevažne zo Škandinávie, strednej a južnej Európy.


Prvý deň bol zameraný na prezentáciu laparoskopickej techniky na pracovisku, ktoré bolo jedným z propagátorov a priekopníkov extraperitoneálnej laparoskopickej radikálnej prostatektómie (LRP). Počas dňa boli predvedené 2 LRP a laparoskopická radikálna nefrektómia (LRN). Z programu vypadla radikálna cystektómia, čo organizátori zdôvodnili väčším prínosom zvládnutia techniky LRP.

Novinkou, ktorú prezentovali, je vytváranie preperitoneálneho pracovného priestoru, kedy už nepoužívajú dilatačný balón, ale priestor vytvárajú priamo insufláciou CO2 pod kontrolou optiky. Extraperitoneálna technika je veľmi zaujímavá v tom, že poskytuje tradičné anatomické orientačné body ako pri otvorenej RAPE.

Operačné časy sa pohybovali okolo 2 hodín, s minimálnymi krvnými stratami. Anastomózu šijú jednotlivými stehmi, katéter ponechávajú 7 - 14 dní. V Erasmus Hospital ročne prevádzajú 3 operatéri cca 120 LRP. Learning curve pri LRP pre začiatočníka je okolo 50 operácii.

Pri laparoskopickej nefrektómii používajú zásadne transperitoneálny prístup, používajú 4 porty, obličku extrahujú cez dolný šikmý striedavý rez. Operácia trvala 60 min. Na ošetrenie renálnych ciev používajú klipy Hem-o-lock, event. pri veľkých cievach stapler.

Z laparoskopických operácii som mal výborný dojem, hlavne laparoskopická nefrektómia a adrenalektómia sa zdá byť v skúsených rukách štandardom a väčšie centrá budú nútené tieto metodiky prijať, jednak vzhľadom k benefitu pre pacienta a jednak kvôli ekonomickej efektívnosti.

Druhý deň bol venovaný prednáškam o karcinóme prostaty.

V prvej prednáške sa venoval prof. Schulman otázke PSA, skríningu, diagnostike KP. Spomenul hlavne štúdiu PCPT a Tirolský skríning, vplyv na incidenciu a mortalitu. Dôraz kladie pri PSA hlavne na jeho kinetiku. Ako cut-off hodnotu PSA používajú PSA 2.

V druhej prednáške sa venoval dr. Zlotta biopsii prostaty, používajú 12 corebiopsiu, aj keď individuálne prihliadajú k Viedenskému nomogramu. Biopsie prevádzajú zásadne v LA. Pri náleze PIN alebo ASAP odporúčajú saturačnú biopsiu, 20 - 30 vzoriek.

V ďalšej prednáške dr. Schulman prebral terapeutické možnosti u lokalizovaného a lokálne pokročilého KP, riziká overdetection a overtreatment. Spomenul štúdie W.W. Albertsena a Bill-Axelssona, rizikové skupiny u KP a dôležitosť life expectancy pri voľbe terapie. Opäť je dôležitá kinetika PSA predoperačne i pri follow-up.

Ďalšie prednášky sa venovali bisfosfonátom a možnostiam ich využitia u karcinómu prostaty, ktoré sú podobné ako pri karcinóme prsníka, a vplyvu androgénnej deprivácie na skelet.

Jediným potentným zástupcom je zolendronát, ktorý preukázal v štúdii Zometa 039 redukciu skeletálnych príhod o 25 %, obmedzenie bolesti u pacientov s metastázou, zlepšenie bone mineral density a pravdepodobne aj predlženie survival o 2 mesiace.

Zometa 4 mg sa podáva každé 3 - 4 týždne v infúzii cca 15 - 30 min, je nutné sledovať renálne funkcie. Odporúča sa suplementácia kalcia 500 mg denne a vitamín D 400 IU. Vstupne sa prevádza denzitogram, opakuje sa s odstupom 1 - 2 roky k posúdeniu efektu liečby.

Budúcnosťou sa zdá byť pri kostných metastázach multimodálne ovplyvnenie buniek karcinómu prostaty, napr. kombinácia chemoterapie, systémového radionuklidu a inhibítora angiogenézy.

Podľa International consultation on prostate cancer, indikáciou podania bisfosfonátov je hormón-refraktérny karcinóm prostaty (HRKP) s metastázou. Pri HRKP bez metastázy je podanie bisfosfonátov na rozhodnutí lekára. Pri hormón-senzitívnom KP a metastáze je silne doporučené zvážiť ich podanie.

V súčasnosti prebiehajú štúdie k posúdeniu úlohy bisfosfonátov v prevencii metastáz.

Celý kurz bol zvládnutý na vysokej úrovni, a to po organizačnej i edukačnej stránke. Bonusom bola spoločenská časť, city tour po Bruseli a spoločná večera so zamestnancami kliniky, na čele s prof. Schulmanom a dr. Zlottom, ktorí viedli celý kurz.

MUDr. Michal Staník

Urologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×