Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

9. 10. 2015

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.

Do této populační kohortové studie byli zařazeni všichni pacienti ze severního a centrálního regionu Dánska s nemetastazujícím karcinomem prostaty diagnostikovaným v letech 1997–2010, kteří byli léčeni androgendeprivační terapií. Údaje pocházejí z tamních registrů. Primárním sledovaným parametrem byl vznik metastáz, celkové přežití a přežití bez kostních metastáz.

Ze zařazených pacientů se u 80 % během sledování vyvinul kastračně rezistentní karcinom prostaty. Během 5 let se u 1/4 pacientů objevily metastázy, z nichž 81 % představovaly metastázy do skeletu. Střední doba celkového přežití činila 4,4 roku. V porovnání s PSA < 8 ng/ml byla hladina PSA ≥ 8 ng/ml spojena s upraveným relativním rizikem (RR) vzniku kostních metastáz 14,0 (95% CI 10,2–19,0) a s RR úmrtí z jakýchkoliv příčin 4,4 (95% CI 3,9–5,0). Zdvojnásobení hodnoty PSA za ≤ 6 měsíců znamenalo upravené RR vzniku kostních metastáz 7,6 (95% CI 6,1–9,5) a RR úmrtí z jakýchkoliv příčin 5,9 (95% CI 5,2–6,6).

Autoři došli k závěru, že u pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty jsou silnými nepříznivými prognostickými faktory vzniku kostních metastáz a celkové mortality hladina PSA ≥ 8 ng/ml a doba do zdvojnásobení hodnoty PSA ≤ 6 měsíců.

(zza)

Zdroj: Nguyen-Nielsen M., Liede A., Maegbaek M. L. et al. Survival and PSA-markers for mortality and metastasis in nonmetastatic prostate cancer treated with androgen deprivation therapy. Cancer Epidemiol 2015 Aug; 39 (4): 623–632, doi: 10.1016/j.canep.2015.05.008. Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se