PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ANDROLOGICKÝ KONGRES V ČESKÉ REPUBLICE


Autoři: MUDr. Libor Zámečník ;  Febu
Působiště autorů: Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(1): 69

Ve dnech 23.–25. února 2006 se v malebném, sněhem pokrytém prostředí zámku Štiřín uskutečnil 1. mezinárodní androlo­gický kongres v České republice. Pod záštitou 3. lékařské fakulty UK v Praze a FN Krá­lovské Vinohrady, Akademie věd ČR, Čes­ké urologické společnosti ČLS JEP, Urologické kliniky FN Brno, Sanatoria Pronatal a urologického centra Androgeos se poprvé v českých zemích na opravdu odborné úrovni setkaly navenek možná nesourodě vyhlížející skupiny odborníků, kteří se zabývají andrologií, urologií, endokrinologií, infertilitou a reprodukční medicínou. O tom, že se jednalo o opravdu vědou nabitý program, svědčí i fakt, že se ve 3 dnech rokovalo celkem ve 14 blocích.

Poctou české andrologii a jistě i organizátorům kongresu byl fakt, že se s přednáškami a odbornou záštitou zúčastnili opravdové kapacity evropské andrologie: profesor E. Nieschlag (Münster, SRN), profesorka M. Simoni (Münster, SRN), dr. L. Gianaroli a také kolegové z pracoviš ze Slovenska a Polska.

Značná část příspěvků, které vědecký program zařadil k prezentaci, byla věnována preimplantačnímu genetickému scree­nin­gu a diagnostice, genetice v souvislosti s mužskou infertilitou a reprodukční medi­cínou, včetně laboratorních metod. Nutno podotknout, že značná část těchto prezentací byla přednesena tak, aby naplnila očekávání přítomných odborníků v této problematice, ale ke cti budiž přičteno, že se také většina urologů andrologů začala díky didakticky dobře vedeným přednáš­kám v daných otázkách orientovat. Díky všem snahám našich kolegů, kteří se problematikou preimplantačního genetického screeningu a diagnostiky zabývají, je umožněno velké části zájemců o vlastní zdravé dítě vyhovět. Nesporným přínosem byl celý blok věnovaný hypogonadizmům, během nějž byla nejednou vzpomenuta nutnost spolupráce „napříč obory“, zvláště u léčby poruch mužského pohlavního vývoje s manifestací v dětství a adolescenci. Díky firmě Schering byl na odborném sympoziu představen přípravek Nebido (injekční forma testosteronu) jako nová možnost v léčbě těchto poruch.

Velkou částí odborného programu byla problematika andrologicko-urologická: erek­tilní dysfunkce (s ohledem na zažité i nové postupy v rámci konzervativní te­rapie), včetně operační léčby. V rámci ope­rač­ních metod v andrologii bylo auditorium teoreticky seznámeno s přínosem robotiky v urologii a andrologii a kolegové z Prahy představili již první praktické zkušenosti s touto novinkou. V celém bloku byla diskutována velká a dosud ne zcela probádaná chronická pánevní bolest s ohledem na patofyziologii, jednotlivé příčiny, ale napří­klad také z pohledu anatoma.

Další „kapitolou“, kterou je nutno „od­tabuizovat“, je závažná problematika uro­andrologických postupů u pacientů po poranění míchy a pánve. V této problema­tice bylo zajímavé slyšet teoretické a praktické zkušenosti jak androloga, tak lékaře spinální jednotky.

Benigní hyperplazie prostaty a karcinom prostaty: dvě onemocnění, jejichž léčba (včetně operační) přináší celou řadu andrologicko-urologických obtíží, jejichž podstata a řešení byla předestřena ve dvou velkých blocích. Poprvé a jistě prá­vem v rámci takového kongresu byla zařa­ze­na sekce týkající se kvality zdravotní péče, jejího sledování, včetně zdravotnic­ké dokumentace a certifikace kvality. Účastníci měli dvakrát možnost začít den „vědou“ při pracovních snídaních věnovaných studiím o erektilní dysfunkci (díky firmě Eli Lilly) a karcinomu prostaty (za podpory firmy Astra Zeneca) a zakončit náročná vědecká jednání vydařeným společenským večerem.

Celý kongres se odehrával na vysoké odborné úrovni, v opravdu přátelské atmo­sféře všech zúčastněných. A za to jistě všem organizátorům (zvláště prezidentovi kongresu MUDr. V. Sobotkovi a sekretáři MUDr. J. Heráčkovi) patří dík a plné absolutorium. Nezbývá tedy než se těšit na 2. ročník kongresu, který je již nyní sta­no­ven na 3.–5. květen 2007 opět na Štiříně.

Pro zájemce o další informace a eventuální spolupráci v rámci andrologie pod záštitou České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evange­lis­ty Purkyně uvádím webové stránky: www.andrologickasekce.cz.

MUDr. Libor Zámečník, FEBU

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se