Zemřel MUDr. Josef Časta (28. 4. 1931 – 4. 2. 2019)


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,25, 2019, No. 2, p. 209-210.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 4. února 2019 po dlouhé nemoci v nedožitých 88 letech zemřel MUDr. Josef Časta, dlouholetý primář HTO Klatovy, čestný člen Společnosti pro transfuzní lékařství (STL) a čestný člen České hematologické společnosti (ČHS).

Při příležitosti jeho sedmdesátin bylo zveřejněno jeho podrobné curriculum vitae, ale pravděpodobně mnozí mladší kolegové neměli možnost se s ním seznámit, dovolte připomenout.


MUDr. Josef Časta se narodil 28. dubna 1931 v Plánici, rodišti českého vynálezce Františka Křižíka.

Školní vzdělání absolvoval na Vrchlického reálném gymnáziu, kde v roce 1950 maturoval s vyznamenáním. Následně vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a promoval s červeným diplomem.

Na umístěnku pak nastoupil jako civilní zaměstnanec do Vojenského léčebného ústavu v Karlových Varech, kde pracoval pod vedením náčelníka plukovníka MUDr. Kovařovice, žáka profesora Pelnáře. Posedlý svým povoláním, které od samého začátku bral jako poslání, už jako mladý lékař publikoval ve Vojenských zdravotnických listech, v Praktickém lékaři, Čs. stomatologii, ale i ve Wiener klin. Wochenschriftu témata se vztahem k jeho tehdejší práci v lázeňském ústavu, jako například „Změny neurovegetativní rovnováhy u vředové choroby, Využití vyšetřování uropepsinu, Změny spektra lipidů, Léčení paradontózy.“ Z publikovaných kazuistik uveďme případ tehdy exotické strongyloidózy, kterou sám diagnostikoval.

Vedle aktivit odborných byl i místopředsedou TJ Žižka, předsedou ústavního odborového výboru a střídavě trumpetistou a houslistou ústavního orchestru.

V roce 1959, po složení atestace z vnitřního lékařství, nastoupil jako starší sekundář do ÚVN v Praze, kde pracoval na interní ambulanci u náčelnice pplk. Havasové-Altrichterové. Následně z erudičních důvodů vystřídal kardiologické klinické oddělení náčelníka plk. dr. Dufka, gastroenterologické oddělení náčelníka generála dr. Smrčky a nefrologické oddělení náčelníka plk. dr. Šedivého.

Po složení II. atestace z oboru vnitřní lékařství nastoupil jako zástupce primáře dr. Mádleho, žáka profesora Bobka, na interním oddělení v Klatovech. Toto oddělení pak sám velmi úspěšně vedl a stal se široko vyhledávaným interním konziliářem.

Od roku 1965 byl pověřen v nadúvazku vedením HTO za primářku na mateřské dovolené. A transfuzní služba se mu stala osudnou, protože, když se prim. MUDr. Bufková nevrátila po mateřské dovolené, pak už ve funkci řádného primáře zůstal na HTO Klatovy celých dalších 35 let.

Své mimopracovní aktivity zaměřil na ČLS JEP. Byl zakládajícím členem Spolku v Klatovech. Dlouho dobu vykonával funkci vědeckého sekretáře. S jeho přispěním se spolkové schůze – díky účasti odborných kapacit, ale i problematických zajímavých osobností – se staly nejen edukační, ale i významnou společenskou událostí. Za svou práci byl vyznamenán čestnou medailí a byl jmenován čestným členem ČLS JEP.

MUDr. Časta dále aktivně pracoval ve výboru odborné společnosti Hematologie a TS a po rozdělení obou společností ve výboru STL, za což dostal čestné členství v obou společnostech. V denní praxi velmi úzce spolupracoval s oblastní organizací Červeného kříže, kdy v Klatovech bylo realizováno výjezdovým způsobem 95 % odběrů krve.

Prim. MUDr. Časta byl členem poradního sboru hlavního odborníka pro transfuzní službu, členem komise pro standardizaci a automatizaci v hematologii, členem laboratorní komise. V počátcích nástupu autotransfuzí do oboru se hluboce věnoval této problematice. Získal největší zkušenosti v ČSR a jako první přednesl zásadní souborný referát na sjezdu v Českých Budějovicích (namísto dobře známého MUDr. Edy Dobrého, který právě zemřel).

HTO Klatovy co do počtu autotransfuzí byly v ČR dlouho na prvním místě. Díky tomu mohl na Consensus konferenci v Edinburghu prezentovat celorepublikový soubor ve srovnání se západními výsledky, což auditorium kvitovalo s obdivem, že ČR je v tomto směru dál než Velká Británie.

I když výčet aktivit v krátkém přehledu nemůže být úplný, je nutno se ještě zmínit o nesčetném počtu přednášek a sdělení na regionálních a celostátních odborných akcích a o práci v komisi pro autologní transfuze při výboru STL, kterou také dlouhodobě vedl.

Primář MUDr. Časta se stal uznávaným odborníkem v oboru transfuzního lékařství. Byl náročný sám na sebe, na své spolupracovníky i na své podřízené. Své zkušenosti a znalosti předával kolegům, pro které byl příkladem. V roce 1994 převzala vedení klatovského HTO MUDr. J. Hadincová a MUDr. Časta ještě dále pracoval jako vedoucí lékař kontroly kvality a zabezpečování jakosti.

V důchodu i nadále sledoval novinky v oboru, účastnil se kongresů a seminářů. Do povědomí lidí, kteří měli čest s ním spolupracovat, se zapsal jako lékař velmi erudovaný ve svém oboru.

Svůj život naplnil službou medicíně, respektive pacientům, kteří jeho pomoc potřebovali, a za to mu náleží hluboké poděkování.

S úctou bývalému kolegovi a příteli

MUDr. Růžena Herynková a MUDr. Josef Nedvěd


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Článek Corrigendum

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×