Nový výbor Společnosti pro transfuzní lékařství


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,25, 2019, No. 2, p. 200.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Na podzim roku 2018 proběhly volby nového výboru Společnosti pro transfuzní lékařství, ve kterých byli do jejího čela zvoleni: Mgr. Adamcová Martina (FaTO FN Brno), plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. (OHKT ÚVN Praha), MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA (TO FN Olomouc), doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT Praha), Ing. Miroslava Kricnerová (OHKT ÚVN Praha), MUDr. Jiří Masopoust (TO MN v Ústí nad Labem), RNDr. Rita Pacasová (TaTO FN Brno), MUDr. Renata Procházková (TO KN Liberec), MUDr. Martin Písačka (ÚHKT Praha), MUDr. Vít Řeháček (TO FN Hradec Králové) a MUDr. Petr Turek, CSc. (TO Thomayerova nemocnice Praha).

Na ustanovující schůzi nově zvoleného výboru Společnosti pro transfuzní lékařství dne 13. prosince 2018, bylo zvoleno předsednictvo ve složení: M. Bohoněk (předseda), V. Řeháček (místopředseda), R. Procházková (vědecký sekretář) a R. Pacasová (pokladník).

Revizní komise byla zvolena v tomto složení: MUDr. Petr Biederman – předseda (TO Nemocnice České Budějovice), MUDr. Vladimír Bouček (TaHO Nemocnice Sv. Stefanie Benešov) a Ing. Tomáš Lejdar (TIS s.r.o. Brno).

Nový výbor stanovil tyto základní body programového prohlášení na období 2018–2022:

 1. Koncepce oboru – aktivně se podílet na tvorbě koncepce oboru transfuzní lékařství.
 2. Doporučené postupy – vypracovávat, aktualizovat a publikovat.
 3. Dárcovství krve a krevních složek – posilovat princip dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek.
 4. Registry – spolupráce s MZ ČR a ÚZIS na registru vyřazených dárců krve. Rozvoj registru dárců vzácných krevních skupin a banky vzácných krví.
 5. Rozvoj oboru, věda výzkum a vzdělávání. Aktivně podporovat vědeckou, výzkumnou a publikační činnost v oboru, zejména pak v časopisu Transfuze a hematologie dnes. Výbor se bude aktivně podílet na tvorbě vzdělávacích programů pro pre- i postgraduální vzdělávání.
 6. Členská základna – rozšiřovat počty řádných i přidružených členů naší společnosti a usilovat o zvýšení přitažlivosti členství ve společnosti.
 7. Zákonodárství a další normotvorba – podílet se na tvorbě a připomínkování zákonů a vyhlášek.
 8. Hospodaření STL – výbor se zavazuje k efektivnímu a účelnému využívání finančních prostředků STL.

Pro řešení dílčích otázek byly ustanoveny pracovní skupiny (PS) a jejich vedoucí:

 • PS pro standardizaci a legislativu (dr. Řeháček)
 • PS pro pre- a postgraduální vzdělávání (dr. Turek, Mgr. Adamcová)
 • PS pro imunohematologii (dr. Písačka)
 • PS pro klinickou transfuziologii (dr. Procházková)
 • PS pro terapeutické aferézy (dr. Gašová)
 • PS pro výrobu transfuzních přípravků (dr. Pacasová)
 • PS pro dárcovství krve a jejích složek (dr. Masopust)
 • PS pro podporu vzdělávání, vědy a výzkumu (dr. Galuszková)

Kromě řešení průběžné odborné problematiky čeká nový výbor revize stanov a tvorba nových webových stránek společnosti, včetně technologické přípravy na příští, již elektronické volby.

Důraz bude též kladen na zvýšenou podporu časopisu Transfuze a Hematologie dnes, jako hlavního domácího odborného zdroje.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

předseda STL ČLS JEP


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Článek Corrigendum

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×