Klonální kretvorba může stratifikovat riziko nemocných s cytopeniemi a kardiovaskulárním onemocněním


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 3, p. 226-227.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Conant J.L., George T.

The Hematologist ASH News and Reports 2018;15(1):10

Sekvenování další generace (NGS) začíná být během posledních let více dostupné, což umožňuje v mnoha klinických situacích objevy mutací genů. Jednou z možností je využít tuto technologii u pacientů s cytopeniemi s podezřením na myelodysplastický syndrom (MDS). Není překvapivé, že se pomocí těchto molekulárních studií častěji potvrdí přítomnost klonální hemopoézy – stavu, kdy se v hemopoetických kmenových buňkách prokáže přítomnost jedné nebo více somatických mutací. V případech, kdy nelze potvrdit diagnózu hematologické malignity nebo MDS, je často význam přítomnosti klonální hemopoézy nejasný. Periferní cytopenie jsou často zjištěny u starších osob s MDS. Na druhé straně řada případů cytopenií zůstává po běžném vyšetření nevysvětlitelná a nelze ji připsat prokázaným nemocem nebo užívaným lékům. Před desetiletím byl proto zaveden pojem idiopatické cytopenie nejasného významu („idiopathic cytopenias of undetermined signifikance“, ICUS) používaný k popisu případů perzistentních cytopenií vyznačujících se nediagnostickou morfologii periferní krve a kostní dřeně a nepřítomností cytogenetických abnormalit typických pro MDS [1, 2]. Za použití NGS může být diagnóza pacientů s původně diagnostikovanou ICUS dále upřesněna na základě přítomnosti somatických mutací na diagnózu klonální cytopenie nejasného významu („clonal cytopenia of undetermined signifikance“, CCUS) [3, 4]. Loni dr. Luca Malcovati s kolegy prokázal, že nález somatických mutací u pacientů s nejasnými cytopeniemi může ukázat, zda mají pacienti vysoké nebo nízké riziko následného rozvoje myeloidních malignit [4]. Ve své studii provedli mutační analýzu 40 vybraných genů, u nichž je známá jejich účast v patogenezi myeloidních onemocnění, ve vzorcích periferní krve pacientů s nejasnými cytopeniemi. Pokud byla prokázána mutace, došlo ke změně klasifikace pacienta z ICUS na CCUS a u těchto nemocných byla potvrzena vyšší pravděpodobnost vzniku myeloidní malignity. Průkaz somatické mutace s vyšší než 10% alelickou frekvencí nebo nosičství dvou a více mutací bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku myeloidní malignity než záchyt pouze jedné mutace nebo menšího klonu. Ještě vyšší riziko pro pacienty znamenal záchyt mutací v genech spliceo­somu (SF3B1, SRSF2 a U2AF1) nebo TET2, ASXL1 nebo DNMT3A se současným záchytem dalších mutací. Tyto poznatky pomáhají při stratifikaci pacientů z hlediska rizika rozvoje myeloidní malignity. Dr. David Steensma poprvé použil termín klonální hemopoéza neurčitého potenciálu („clonal hematopoiesis of indeterminate potential”, CHIP), kterou definoval jako přítomnost klonální hemopoézy bez cytopenie [1]. U těchto jedinců se prokáže přítomnost somatické mutace asociované s hematologickou malignitou, ale tuto malignitu u nich nelze diagnostikovat a ani netrpí cytopenií. Jedná se o častý nález u starších osob, prokazatelný u 10-20 % starších než 70 let a je asociován s 0,5 až 1% rizikem progrese do hematologické malignity ročně [1, 4, 5]. Nyní se ukazuje, že CHIP má klinický význam také mimo sféru hematologických malignit. V článku publikovaném v roce 2017, dr. Siddhartha Jaiswal s kolegy diskutují o významu klonální hemopoézy pro riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění podmíněného aterosklerózou [6]. Autoři použili celoexomové sekvenování k průkazu CHIP v periferní krvi selektovaných pacientů a kontrol. Zjistili, že pacienti s přítomností CHIP (zejména mutacemi DMNT3A, TET2, ASXL1 a JAK2) měli 1,9krát vyšší riziko vzniku ischemické choroby srdeční a 4krát vyšší riziko časného infarktu myokardu a vyslovili hypotézu, že tento vztah může být kauzální. K potvrzení této hypotézy autoři transplantovali Ldlr knockout myši náchylné k ateroskleróze kostní dření od TET2 knockout myší a prokázali, že se u těchto myší rozvinuly v aortě signifikantně větší aterosklerotické léze než u Ldlr knockout myší, kterým byla transplantována kontrolní kostní dřeň. Tato zjištění ukazují, že CHIP má větší klinický význam než samostatné riziko pro vznik krevních malignit a může mít dalekosáhlý význam v nehematologických sférách. Zdá se, že jsme pouze na hranici objevů klinického významu průkazu molekulárního klonu u jinak normálních jedinců a porozumění, jak tyto objevy mohou být využity k prognostické stratifikaci nemocných v celé řadě klinických situací.

Připravil

prof. Edgar Faber.


Zdroje

1. Steensma DP, Bejar R, Jaiswal S, et al. Clonal hematopoiesis of indeterminate potential and its distinction from myelodysplastic syndromes. Blood 2015;126:9–16.

2. Valent P, Horny HP, Bennett JM, et al. Definitions and standards in the diagnosis and treatment of the myelodysplastic syndromes: Consensus statements and report from a working conference. Leuk Res 2007;31:727–736.

3. Kwok B, Hall JM, Witte JS, et al. MDS-associated somatic mutations and clonal hematopoiesis are common in idiopathic cytopenias of undetermined significance. Blood 2015;126:2355–2361.

4. Bejar R. CHIP, ICUS, CCUS and other four-letter words. Leukemia 2017;31:1869–1871.

5. Malcovati L, Gallì A, Travaglino E, et al. Clinical significance of somatic mutation in unexplained blood cytopenia. Blood 2017;129:3371–3378.

6. Jaiswal S, Natarajan P, Silver AJ, et al. Clonal hematopoiesis and risk of atherosclerotic cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;377:1110150121.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×