MUDr. Svatopluk Valníček, nestor dětské hematologie na Moravě a emeritní primář Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno 90 let od narození


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 1, p. 58-59.
Kategorie: Osobní zprávy

MUDr. Valníček se narodil v Brně 29. 4. 1928 jako nejstarší ze tří dětí lékaře-stomatologa, Československého legionáře z první světové války.


V roce 1939 začal studovat brněnské klasické gymnázium na tehdejší Třídě legionářů, dnešní Třídě kpt. Jaroše. Nacistická okupace však silně poznamenala jeho dětství a rodinu.

V roce 1947 maturoval a započal studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Po promoci nastoupil na Transfuzní oddělení nemocnice Ostrava-Fifejdy. Po krátké době byl přeložen na Hematologicko-transfuzní oddělení v Novém Městě na Moravě, kde od 1. června 1955 pracoval jako zastupující primář, bez předchozí praxe, se samozřejmou odpovědností za speciální hematologická vyšetření a za vedení hematologické poradny a transfuzního oddělení nejen v Novém Městě na Moravě, ale i v sousedním okrese.

Na jaře 1956 složil atestaci z interního lékařství a na podzim byl povolán do dvouleté základní vojenské služby. Po návratu byl jmenován primářem Hematologicko-transfuzního oddělení krajské nemocnice v Jihlavě. Začátkem roku 1960 složil atestaci z oboru hematologie a krevní transfuze. Již v Jihlavě začal spolupracovat s onkology a pediatry na poli hemoblastóz a hemofilie.

Dne 1. dubna 1960 nastoupil MUDr. Valníček do KÚNZ Brno na FTO (Fakultní transfuzní oddělení) jako sekundář s úkolem vybudovat hematologickou laboratoř a současně pracovat na úseku dárců krve. Zakrátko se stal vedoucím lékařem tohoto úseku. V roce 1965 byla v Ústavu krevní transfuze a hematologie (ÚKHT) v Brně zřízena hematologická poradna, ve které se začal MUDr. Valníček věnovat ambulantní substituční léčbě dětských hemofiliků a začal budovat jejich krajskou evidenci. Bylo to v době, kdy léčba dnes dostupná nebyla ještě ani na obzoru. Kromě vlastní péče o děti s poruchami krevního srážení se prostřednictvím konzilií zapojil i do spolupráce s gynekology, pediatry, onkology i kardiochirurgy, což v té době nebylo běžné. Rozvinula se rovněž spolupráce s infekční klinikou, zejména při léčbě hepatálních kómat, u kterých zavedl terapii výměnnými plazmaferézami.

Od 1. 8. 1978 se MUDr. Valníček stal primářem nově zřízeného Oddělení klinické hematologie (OKH) Fakultní dětské nemocnice v Brně. Byl postaven před úkol vybudovat toto první, ryze dětské hematologické oddělení od základů. Dostal k dispozici dvě místnosti v různých částech nemocnice, zapůjčený mikroskop a minimum personálu. Jeho snahou a vizí však bylo hematologické pracoviště odpovídající fakultní úrovni.

OKH FDN se pod vedením prim. Valníčka zaměřilo na hematologickou diagnostiku a léčbu krvácivých i trombembolických stavů a dispenzarizaci dětských hemofiliků. Bylo zavedeno množství nových vyšetřovacích metod zejména na úseku hemokoagulace a začal se rutinně používat soubor cytochemických metod na úseku speciální morfologie, čímž se prohloubily možnosti diagnostiky i léčby dětských hemoblastóz. K oddělení od počátku až do r. 1998 patřila i krevní banka, která prováděla pro celou, tehdy samostatnou Fakultní dětskou nemocnici imunohematologická vyšetření.

V roce 1994 bylo dobudováno a otevřeno „nové“ OKH v důstojných prostorách pavilonu A Fakultní dětské nemocnice, kde se nachází dosud. Tím se umožnil další extenzivní rozvoj speciální laboratorní hematologické diagnostiky v celém rozsahu odpovídající nejvyšší možné úrovni a bylo dobudováno hemofilické centrum, které se v budoucnu mělo stát i jedním ze zakládajících pracovišť Českého národního hematologického programu (ČNHP). V roce 1997 primář Valníček na svou funkci rezignoval, nicméně dosud dochází jako konzultant a emeritní primář na Oddělení dětské hematologie Dětské nemocnice, Fakultní nemocnice Brno.

Neméně důležitou činností, které se MUDr. Valníček věnoval po celý život, byla výuka a školení dalších odborníků, kterým ochotně a nezištně předával své zkušenosti a umožňoval jim další odborný růst. Za svého působení vychoval prim. Valníček i celou řadu středně zdravotnických pracovníků, které naučil zodpovědnosti a pečlivosti v práci. Vždy kladl na první místo zájmy pacienta, korektní vystupování a nerozlučně k němu patří i lidská slušnost a vlídný, empatický přístup ke všem.

Primář Valníček však není jen svědomitým lékařem a skvělým kolegou. Po celý život se rovněž věnoval vědě a výuce. Je autorem více než 130 odborných přednášek, které přednesl v ČR i v zahraničí, první autorem 55 publikací a spoluautorem dalších 30. Spolupracoval na 4 grantových výzkumných projektech. Učil na středních zdravotnických školách v Ostravě, Brně a na brněnském IDVPZ. Přednášel v postgraduálních a předatestačních kurzech pro internisty i pediatry a vedl stáže studentů LF MU/UJEP. Přednášel hemostazeologii na Veterinární a farmaceutické univerzitě a Přírodovědecké fakultě MU/UJEP. Je čestným členem České hematologické společnosti ČLS JEP a držitelem medaile ČLS JEP. Jeho práce a zkušenosti jej přímo předurčovaly k akademickému titulu, který však, na rozdíl od svých spolužáků, kolegů a přátel, nikdy nezískal z politických důvodů, neboť jeho rodina nepatřila k těm, které by byly komunistickým režimem oblíbeny. Přesto MUDr. Valníček nikdy nezahořkl a četné výzvy, které mu život přinášel a dosud přináší, vždy přijímal s pokorou a nadhledem.

V osobě pana primáře máme vedle sebe vědce, lékaře, učitele, oddaného sokola, milovníka hudby, malíře, sportovce, člověka s pevným charakterem a žebříčkem hodnot založeným na křesťanských a demokratických principech. Tedy člověka, od kterého se můžeme mnohé učit. Jsme rádi, že jsme měli možnost jej poznat a jsme pyšní, že smíme být jeho žáky. Do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a radosti!

Za Oddělení dětské hematologie

Fakultní nemocnice Brno

prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se