Transfuze a hematologie dnes - Číslo 1/2018

Úvodník

5
Úvodník

Souhrnné a edukační práce

6
Dospělý onkologický nemocný v intenzivní péči*
Je již čas říci „ano, zvážíme to“, než říkat „ne“?!

T. Karvunidis, D. Lysák, M. Matějovič

14
Dědičné trombocytopenie

M. Pešová, K. Staňo Kozubík, K. Pál, M. Šmída, J. Baloun, L. Radová, Š. Pospíšilová, M. Doubek


Původní práce

27
Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice

T. Kabut, B. Weinbergerová, I. Kocmanová, P. Žák, A. Zavřelová, M. Kouba, L. Drgoňa, M. Navrátil, P. Múdrý, M. Kýr, P. Keslová, J. Haber, N. Mallátová, D. Tanušková, J. Novák, J. Mayer, Z. Ráčil

37
Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami

A. Janíková, M. Hadrabová, I. Hrnčiříková, P. Stejskal, Z. Svobodová, A. Malá, L. Dovrtělová, J. Šťastná, K. Kapounková, J. Mayer

46
Pozdní reakce dárců na odběry krve – anonymní elektronický dotazníkový průzkum

P. Papoušek, Z. Kráľovská, T. Suchý, R. Procházková


Kazuistiky

53
Chronická benigní CD8+ lymfoproliferace u pacientky po terapii rituximabem

M. Osovská, A. Janíková, L. Křen, A. Marečková


Výběr z tisku a zprávy o knihách

36
Brentuximab vedotín plus AVD zlepšuje modifikované prežívanie bez progresie (PFS) v porovnaní s ABVD v prvolíniovej liečbe III. alebo IV. štádia Hodgkinovho lymfómu
52
Venetoklax s rituximabem vede u pacientů s relabovanou nebo refrakterní CLL k lepším výsledkům ve srovnání s bendamustinem a rituximabem – výsledky předem plánované interim analýzy randomizované studie fáze 3 MURANO
60
Snížení terapeutické dávky TKI před kompletním vysazením léčby zlepšuje šanci na úspěšné zastavení léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML): dvouleté výsledky britské studie DESTINY
61
Rekurentní trombóza u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami a anamnézou arteriální trombózy

Osobní zprávy

58
MUDr. Svatopluk Valníček, nestor dětské hematologie na Moravě a emeritní primář Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno 90 let od narození

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se