Životní jubileum doc. MUDr. Adély Bártové, CSc.


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,22, 2016, No. 4, p. 286.
Kategorie: Osobní zprávy

V září 2016 oslavila významné životní jubileum paní doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc., bývalá pracovnice I. interní kliniky a později Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP) a Fakultní nemocnice v Olomouci. Paní doc. Bártová se během své profesní dráhy systematicky věnovala oboru transplantační imunologie a imunogenetiky. Laboratoř pro vyšetřování antigenů hlavního histokompatibilního systému (HLA), kterou ve FN Olomouc založila, významně přispěla k rozvoji programů alogenních transplantací orgánů a krvetvorných kmenových buněk. Laboratoř se díky úsilí paní doc. Bártové a jejích spolupracovníků brzy stala renomovaným pracovištěm, jehož renomé překročilo hranice bývalého Československa. V Olomouci se konalo několik mezinárodních HLA-workshopů a laboratoř získala v roce 1997, jako první v bývalém východním bloku, prestižní akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku (EFI). Práce paní docentky se neomezovala jen na vlastní laboratorní diagnostiku, aktivně se účastnila i na výzkumu vztahu imunitních genů (zejména HLA) k predispozici ke komplexním chorobám a výrazně přispěla k rozvinutí činnosti Českého národního registru dárců (kostní) dřeně (ČNRDD). HLA laboratoří prošla pod vedením paní docentky také řada studentů, kteří v současné době patří k předním odborníkům medicínské praxe i výzkumu.

Předávání Pamětní medaile
Předávání Pamětní medaile
Zleva: profesor Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D., přednosta Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc, doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci

Za svůj neocenitelný příspěvek k rozvoji programu transplantací krvetvorných kmenových buněk byla paní docentka oceněna Zlatou medailí Univerzity Palackého (2007) a celostátní Cenou „D“ (2015, uděluje Kolegium pro udílení cen „Ď“ mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR); u příležitosti životní jubilea obdržela v letošním roce také Pamětní medaili UP (foto). Doc. Bártová se stále velmi živě zajímá o aktivity svých bývalých pracovišť a prostřednictvím časté účasti na odborných akcích sleduje také medicínský vývoj v širším kontextu.

Vážená paní docentko, rádi bychom Vám k devadesátým narozeninám popřáli co nejsrdečněji pevné zdraví a hodně pro Vás tak příslovečného elánu do všech Vašich aktivit!

Za bývalé žáky a kolegy

František Mrázek,

Ústav imunologie LF UP a FN v Olomouci


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2016 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se