Základy hematologické diagnostiky


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 4, p. 236.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Edgar Faber et al.

Praha: Mladá fronta 2015, edice Postgraduální medicíny, cena 433 Kč, ISBN 978-80-204-3742-6

Předložená publikace, společné dílo 11 autorů, kteří se problematikou hematologické diagnostiky dlouhodobě zabývají, vedených zkušeným klinickým hematologem je zdařile zkoncipovaným dílem, poskytujícím ve srovnání s klasickými monografiemi pohled na choroby krvetvorby z odlišného úhlu pohledu. Jde o druhé přepracované vydání publikace, která poprvé vyšla v nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu OPVK v roce 2012. První vydání, které bylo neprodejné, se setkalo s příznivou odezvou mezi studenty, hematology i pracovníky laboratoří a v roce 2013 dostalo cenu České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii.

Specifickým rysem publikace je stručný, úsporně pojatý text respektující evidentní snahu editora, aby na prostoru pouhých 287 stran předložil čtenáři vše podstatné z oboru, včetně nejnovějších poznatků molekulární biologie a připravil půdu pro rychlou diagnostiku nejčastějších krevních chorob. Je zřejmé, že obsahová skladba textu nepominula žádnou ze základních nozologických jednotek a poskytuje pohled na hematologii jako celek se začleněním recentních literárních i vlastních praktických poznatků jednotlivých autorů. Vlastní text se vyznačuje standardním členěním s odstavci věnovanými definici onemocnění, klinickému obrazu, laboratorním výsledkům a diferenciálně diagnostického pohledu obohacenému o řadu instruktivních schémat. Každá kapitola končí příklady laboratorních výsledků (krevních obrazů, diferenciálních rozpočtů, koagulace i biochemických vyšetření), typických pro jednotlivá onemocnění. Významná pozornost je věnována morfologické diagnostice doplněné příklady charakteristických krevních obrazů opatřených zasvěceným komentářem demonstrovaných stěžejních změn. Zaměření publikace na „Základy hematologické diagnostiky“, tj. na standardní metody dostupné v běžné klinické praxi, usnadňuje čtenáři orientaci v oboru, považovaném většinou lékařské obce za obor obtížný. Koncepce knihy navádí čtenáře k otevřenému a kritickému myšlení.


Vlastní text je rozčleněn do 18 kapitol. Úvodní kapitoly jsou věnovány principům vyšetření krevního obrazu, zásadám mikroskopie včetně způsobu barvení mikroskopických preparátů, úměrná pozornost je věnována morfologii krevních elementů obvodové krve a kostní dřeně. Nutno ocenit i pozornost věnovanou příčinám falešných výsledků krevního obrazu a diferenciální diagnostice změn pozorovaných při vyšetření hemogramu v rámci interních, „nehematologických“ onemocnění. Poruchám hemostázy jsou věnovány dvě kapitoly, zaměřené na vyšetřovací metody a diagnostiku krvácivých i trombofilních stavů. Podstatná část textu je věnována kapitolám věnovaným nezhoubným a zhoubným onemocněním krvetvorby, doplněná o recentní diagnostické algoritmy, stratifikační systémy a prognostická schémata.

Je zřejmé, že jde o zdařilou, potřebnou, velmi pečlivě a inovativně pojatou publikaci splňující atributy moderní diagnostiky krevních chorob a poskytující přístupnou formou recentní informace o současných diagnostických postupech v podmínkách běžné klinické praxe. K přínosům patří i okolnost, že nezatěžuje čtenáře, pátrajícího po rychlé praktické informaci nadbytečnými údaji. Nekonvenčně pojatý text najde nepochybně své čtenářské publikum, zejména laboratorní pracovníky a studenty medicíny, ale i lékaře připravující se k specializační atestaci z vnitřního lékařství a v oboru hematologie. Kniha je rovněž vhodná pro praktické lékaře a ambulantní i nemocniční lékaře – specialisty jako lehce dostupný a pohotový zdroj informací potřebných v podmínkách běžné klinické praxe.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická

LF UP a FN v Olomouci


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se