Alternative donor hematopoietic cell transplantation for Fanconi anemia


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 4, p. 237.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Margaret L. MacMillan, Todd E. DeFor, Jo-Anne H. Young, et al.

Blood and Marrow Transplant Program, Department of Pediatrics, Biostatistics and Informatics Core, Masonic Cancer Center, Department of Genetics, Cell Biology and Development, University of Minnesota, Minneapolis, MN; et al.

Blood 11 June 2015; 125 (24); dx doi.org/10.1182/blood-2015-02-626002

Fanconiho anémie (FA) je vzácné geneticky a fenotypicky heterogenní vrozené onemocnění charakterizované kongenitálními malformacemi, progresivním selháním kostní dřeně a výraznou predispozicí k malignitám. Hematologické abnormality přicházejí v 90 % v dětském věku se začátkem v mediánu 7 roků. Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) je jedinou prokázanou potenciální kurativní terapií. Většina pacientů nemá HLA identického nepostiženého sourozeneckého dárce, a proto potřebuje alternativního HLA shodného sourozeneckého nebo nesourozeneckého dárce. Historicky vzato byly zkušenosti neuspokojivé, s dlouhodobým přežitím přibližně ve 30 %. Špatné výsledky byly v v důsledku selhání štěpu, GVHD, excesivní toxicity přípravných režimů a oportunních infekcí. Autoři této práce provedli proto sekvenční změny v přípravném režimu v sérii 4 prospektivních studií. Cílem bylo zlepšení současných výsledků. Celkem byla provedena alternativní HSCT u 130 pacientů s FA (medián věku 9,0 roků, rozmezí 1–48 roků) na Univerzitě v Minnesotě v letech 1995–2012. Všichni pacienti dostali cyklofosfamid (CF), jednu frakci celotělového ozáření (TBI) a antithymocytový globulin (ATG) s podáním  nebo bez podání fludarabinu (FLU), následované kostní dření zbavenou T-buněk nebo transplantací nemanipulované pupečníkové krve. V práci je popsána podrobně charakteristika pacientů, transplantační postupy, definice koncových bodů hodnocení, probabilita přežití po HSC bez předchozí anamnézy oportunistických infekcí nebo transfúzí. Dále jsou uvedeny souvislosti   faktorů spojených s pětiletou mortalitou v multifaktoriální analýze, hemopoetická recovery, GVHD, detailní data toxicity spojené s přípravnými režimy, frekvence oportunistických infekcí, relapsy a nové malignity. Závěry analýzy a diskuse: Práce je nejrozsáhlejší popis zkušeností s alternativními dárcovskými HSCT při léčbě hematologických manifestací Fanconiho anémie. Analýza ukázala, že mortalita byla nízká u pacientů bez anamnézy oportunistické infekce nebo transfuzí, kteří dostali přípravný režim s TBI 300 cGy, CY, FLU a ATG. Tito pacienti měli probabilitu pětiletého přežití 94 %. K práci se vztahuje velmi podnětný komentář uvedený v témže čísle časopisu. Uvádí v závěru potřebu dlouhodobého sledování dobře zaměřenou prospektivní studií a prevenci pozdních komplikací včetně maligních nádorů hlavy a krku. Improving survival for Fanconi anemia patiens; Eliane Gluckman  Hospital Saint Louis, University Paris-Diderot.

prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se