Energy balance and fitness in adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 4, p. 237-238.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Kirsten K. Ness, James P. DeLany, Sue C. Kaste, et al.

Department of Epidemiology and Cancer Control, St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN; Division of Endocrinology and Metabolism, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; Department of Radiological Sciences Memphis, TN, USA et al.

Blood 28 May 2015; 125 (22); dx doi.org/10.1182/blood-2015-01-621680

Vývoj léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie (ALL) dosáhl v posledních 5 desetiletích vyšší pětileté přežití než 90 %. Je zjištěno, že asi 40 % přežívajících dětskou ALL má ve věku 50 roků alespoň jedno těžké zdravotní postižení nebo život ohrožující chronické onemocnění. Mnoho výzkumů bylo zaměřeno na tělesné složení, energetickou rovnováhu, zdatnost a dopad ozářením krania (CRT) jako zvýšeného ri-zika. Informace nezahrnuje ALL přežívající, u nichž do léčby nebylo zařazeno CRT. Tato studie byla zaměřena na:

  1. popis tělesného složení, energetické rovnováhy a zdatnosti u osob přežívajících ALL prodělanou v dětském věku a léčených s CRT nebo bez CRT;
  2. srovnání těchto měřených vlastností u ALL přežívajících se srovnávanou populací podle věku, pohlaví a rasy;
  3. vyhodnocení proměnných faktorů ve vztahu k zhoubným nádorům, léčbě a chování u přežívajících, kteří nebyli vystaveni CRT. Podrobná analýza srovnává data u 365 osob přežívajících ALL v průměrném věku 28 ± 5,9 roků (149 léčených s CRT a 216 bez CRT) a 365 osob shodných podle věku, pohlaví a rasy. Podává také zprávu o rizikových faktorech pro výsledky mezi přežívajícími osobami léčenými bez CRT. Popisuje podrobně výsledky statistického hodnocení sledovaných parametrů tělesného složení, energetické rovnováhy a zdatnosti, dále analyzuje data ve vztahu k terapii včetně k vystavenému radiačnímu záření a ke kumulativním dávkám chemoterapeutických látek. Stručné vyjádření závěrů analýzy a diskuse:
  4. Eliminace CRT při léčbě ALL v dětském věku zlepšila, ale neeliminovalo úplně deficity v tělesném složení.
  5. Bez ohledu na předchozí expozici ozáření CRT má signifikantní část dospělých přežívajících ALL v dětství riziko porušení flexibility, periferních senzorických deficitů, proximální svalové slabosti a špatné cvičební tolerance, což jsou u obecné populace deficity spojené se zvýšeným rizikem morbidity a mortality.
  6. Výzkum potřebuje určit, zda rehabilitací během terapie a bezprostředně po ní lze předejít uvedeným poruchám. K práci se vztahuje výstižný komentář ve stejném čísle časopisu.

V závěru své práce Fitness deficits in long-term ALL survivors uvádí Richard J. Simpson z University of Houston (Texas, USA), že práce je nejpodrobnějším sledováním uvedené problematiky do současné doby. Zjištěné poznatky vyzdvihují potřebu randomizovaných kontrolních klinických studií pro určení efektivity intervencí do životního stylu v zájmu kvality života v celém průběhu poskytované péče.

prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se