Přehled produkce transfuzní služby ČR za rok 2014
(transfuzní přípravky i plazma pro frakcionaci)


Autoři: P. Turek
Působiště autorů: Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 3, p. 158-160.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Komentář

  • Organizační struktura transfuzní služby nedoznala v r. 2014 zásadních změn. Odběry plné krve a zejména její vyšetřování a zpracování se postupně centralizují (v r. 2014 bylo v odběrových střediscích odebráno a ke zpracování v jiném zařízení předáno cca 16 % odebrané plné krve; tento údaj je ale podhodnocen, protože v některých případech jsou „odběrové středisko“ a „zpracovatelské centrum“ jedním právním subjektem). Rozšiřuje se plazmaferéza jak v klasických nemocničních zařízeních, tak i v samostatných plazmaferetických centrech.
  • Počet evidovaných dárců krve i počet fyzických osob, které v daném roce darovaly krev nebo její složku, dlouhodobě klesá (-7 % oproti r. 2013). Počet prvodárců mírně roste, avšak jen v plazmaferetických centrech (+8 %). V nemocničních zařízeních transfuzní služby představují prvodárci cca 12,5 % registru, v plazmaferetických centrech až 50 % dárců.
  • Epidemiologická situace se nemění, počet zachycených infikovaných dárců je v posledních letech stabilní. Zřetelný rozdíl mezi dárci nemocničních zařízení transfuzní služky a dárci plazmaferetických středisek je v záchytu infekce HCV (cca 1 : 3), který je patrný jak u prvodárců, tak i u opakovaných/pravidelných dárců. Alarmující je, že mezi HIV pozitivními dárci jsou stejným dílem zastoupeni prvodárci jako opakovaní/pravidelní dárci (i když jde o malá čísla).
  • Počet odběrů plné krve je stabilní, počet odběrů plazmy nadále stoupá (+ %), počet prováděných „jiných aferéz“ je stabilní. Významně klesá počet prováděných autotransfuzí (- %), tento údaj ale může být mírně zkreslený – některá zařízení data k analýze neposkytla.
  • Odběry plné krve a většina plazmaferéz v nemocničních zařízeních transfuzní služby jsou prováděny bezplatně, bez finančního příspěvku dárci. Téměř všechny odběry plazmy v plazmaferetických centrech a 2/3 „jiných aferéz“ jsou spojeny s finanční kompenzací.
  • Spektrum vyráběných i podávaných transfuzních přípravků se mění jen mírně: z přípravků červené krevní řady převažují „Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované“ (cca 75 %), z nich je asi 1/10 následně deleukotizována (před výdejem, eventuálně u lůžka). Téměř 25 % přípravků je deleukotizováno již během výroby. Erytrocyty z aferézy představují asi jen 0,7 % produkce, téměř vždy jsou deleukotizované). Celkově je tedy deleukotizováno asi 32 % podávaných přípravků. Ke klinickému použití je připravováno kolem 50 tisíc litrů karantenizované plazmy, spotřeba plazmy zůstává vysoká (cca 180 tis. TU). Celková výroba/spotřeba trombocytů stagnuje. V produkci roste podíl „trombocytů z buffy-coatu deleukotizovaných, směsných“ přípravků vyrobených z plné krve (cca 8 %), přípravky z aferézy však stále představují více než % podávaných přípravků. Více než 95 % podávaných trombocytových přípravků je deleukotizováno.
  • Objem plazmy dodávané k průmyslovému zpracování trvale roste (+ % oproti r. 2013), téměř 90 % činí plazma z aferézy.
  • Z rostoucího objemu distribuovaných krevních derivátů lze usuzovat na mírný nárůst spotřeby (+1–5 %). K významnějšímu nárůstu dochází jen u firbinogenu (+50 %) a F VIII (+20 %), kde však nárůst odpovídá rostoucí distribuci rekombinantního F VIII (+10 mil IU/rok), zatímco u plazmatického F VIII dochází k mírnému poklesu.

Pozn.: Práce vychází ze souhrných výročních zpráv MZ ČR a ÚZIS, zejména však z individuálních hlášení, která jednotlivá pracoviště nemocniční ZTS k analýze poskytla. Autor děkuje všem, kteří data k analýze poskytli.

Prim. MUDr. Petr Turek, CSc.,

Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se