Autotransfuze v České republice v roce 2014


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 3, p. 160-162.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 72 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 72 ZZ. Statistika zahrnuje 100 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2013 poklesl o 3,9 %, což je méně strmý pokles než mezi lety 2012 a 2013. Z autologních aferéz bylo v roce v roce 2014 provedeno na jednom pracovišti 5 trombocytaferéz. Počet akutních normovolemických hemodilucí (ANH) meziročně opět poklesl a počet perioperačních sběrů krve (PSK) zůstal zhruba srovnatelný s předchozím sledovaným obdobím, čísla je však nutné hodnotit s opatrností vzhledem k nejistotě získání validních informací z jednotlivých ZZ. Nejvíce PAO v přepočtu na počet obyvatel se provádí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je zhruba o 4 % (erytrocyty), respektive 6 % (plazma) nižší než v roce 2012. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2014 – odběry
Autotransfuze v České republice v roce 2014 – odběry
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2014 – transfuzní přípravky
Autotransfuze v České republice v roce 2014 – transfuzní přípravky
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek, PK = plná krev, EBR = erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované, ERD = erytrocyty resuspendované deleukotizované, AEDK = autologní odběr: erytrocyty deleukotizované kryokonzervované, PA = plazma z aferézy, TB = trombocyty z buffy-coatu, TA = trombocyty z aferézy, EA = erytrocyty z aferézy, spotřebováno = zahrnuje všechny autologní přípravky spotřebované v krevních bankách/zařízeních transfuzní služby, které se účastnily dotazníkové akce

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2014
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2014
Vysvětlivky:-záchyt pozitivit je uveden v promile – vztaženo k počtu odběrů, HIV = protilátky a antigen HIV, HCV = protilátky (a event. antigen) HCV, TP = protilátky proti původci syfilis, + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtu vyšetřených vzorků), *nejsou zahrnuti dárci z plazmaferetických odběrových středisek; opak. = opakovaní a pravidelní dárci

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2014
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2014

Předoperační autologní odběry v letech 2010–2014
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2010–2014
odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve, PK = počet vyrobených autologních plných krví, ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků, plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2010–2014
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2010–2014
ANH = akutní normovolemická hemodiluce, PSK = perioperační sběr krve

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2014
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2014
jedná se o pozitivity konfirmované v NRL, HCV = virus hepatitidy C, TP = protilátky proti původci syfilis, uvedeno v promile

Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2014 (na 1000 obyvatel)
Graf 5. Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2014 (na 1000 obyvatel)
PH = Praha; SČ = Středočeský kraj, ÚS = Ústecký kraj, LB = Liberecký kraj, KV = Karlovarský kraj, PL = Plzeňský kraj, JČ = Jihočeský kraj, PA = Pardubický kraj, KH = Královéhradecký kraj, VY = kraj Vysočina, JM = Jihomoravský kraj, ZL = Zlínský kraj, OL = Olomoucký kraj, MS = Moravskoslezský kraj


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se