Autotransfuze v České republice v roce 2011


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 3, p. 145-147.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 78 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 75 ZZ, u 3 ZZ byly získány údaje (odběry) z ročního výkazu o činnosti ZZ. Statistika zahrnuje více jak 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2010 poklesl o 8,4 %. Autologních aferézy provádějí 3 pracoviště, z toho větší část (trombocytaferézy) pro lokální účely. Počet akutních normovolemických hemodilucí (ANH) a manuálních perioperačních sběrů krve (PSK) je srovnatelný s rokem 2010, počet přístrojových PSK se zdvojnásobil. Nejvíce PAO v přepočtu na počet obyvatel se provádí v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je srovnatelná s rokem 2010 a je poměrně vysoká. Sporná je indikace autologní plazmy. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2011 – odběry.
Autotransfuze v České republice v roce 2011 – odběry.
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = předoperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2011 – transfuzní přípravky.
Autotransfuze v České republice v roce 2011 – transfuzní přípravky.
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; ERD = erytrocyty resuspendované deleukotizované; E = erytrocyty; PA = plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA = trombocyty z aferézy; EA = erytrocyty z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny přípravky s obsahem erytrocytů spotřebované v krevních skladech ZZ, které se účastnily dotazníkové akce; chybějí údaje u ZTS, jejichž data byla získána z Ročního výkazu o činnosti ZZ; *pro lokální stomatologické použití

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2011.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2011.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky (a event. antigen) HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtu vyšetřených vzorků);*nezahrnuti dárci z plazmaferetických odběrových středisek

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2011
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2011

Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2011
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2011
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2011
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2011
Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2011
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2011
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2011 (na 1000 obyvatel)
Graf 5. Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2011 (na 1000 obyvatel)
Vysvětlivky: PH = Praha; SČ = Středočeský kraj; ÚS = Ústecký kraj; LB = Liberecký kraj; KV = Karlovarský kraj; PL = Plzeňský kraj; JČ = Jihočeský kraj; PA = Pardubický kraj; KH = Královéhradecký kraj; VY = kraj Vysočina; JM = Jihomoravský kraj; ZL = Zlínský kraj; OL = Olomoucký kraj; MS = Moravskoslezský kraj


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×