Autotransfuze v České republice v roce 2011


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 3, p. 145-147.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 78 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 75 ZZ, u 3 ZZ byly získány údaje (odběry) z ročního výkazu o činnosti ZZ. Statistika zahrnuje více jak 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2010 poklesl o 8,4 %. Autologních aferézy provádějí 3 pracoviště, z toho větší část (trombocytaferézy) pro lokální účely. Počet akutních normovolemických hemodilucí (ANH) a manuálních perioperačních sběrů krve (PSK) je srovnatelný s rokem 2010, počet přístrojových PSK se zdvojnásobil. Nejvíce PAO v přepočtu na počet obyvatel se provádí v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je srovnatelná s rokem 2010 a je poměrně vysoká. Sporná je indikace autologní plazmy. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2011 – odběry.
Autotransfuze v České republice v roce 2011 – odběry.
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = předoperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2011 – transfuzní přípravky.
Autotransfuze v České republice v roce 2011 – transfuzní přípravky.
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; ERD = erytrocyty resuspendované deleukotizované; E = erytrocyty; PA = plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA = trombocyty z aferézy; EA = erytrocyty z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny přípravky s obsahem erytrocytů spotřebované v krevních skladech ZZ, které se účastnily dotazníkové akce; chybějí údaje u ZTS, jejichž data byla získána z Ročního výkazu o činnosti ZZ; *pro lokální stomatologické použití

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2011.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2011.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky (a event. antigen) HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtu vyšetřených vzorků);*nezahrnuti dárci z plazmaferetických odběrových středisek

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2011
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2011

Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2011
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2011
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2011
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2011
Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2011
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2011
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2011 (na 1000 obyvatel)
Graf 5. Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2011 (na 1000 obyvatel)
Vysvětlivky: PH = Praha; SČ = Středočeský kraj; ÚS = Ústecký kraj; LB = Liberecký kraj; KV = Karlovarský kraj; PL = Plzeňský kraj; JČ = Jihočeský kraj; PA = Pardubický kraj; KH = Královéhradecký kraj; VY = kraj Vysočina; JM = Jihomoravský kraj; ZL = Zlínský kraj; OL = Olomoucký kraj; MS = Moravskoslezský kraj


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se