MUDr. Libuše Novosadová čestnou členkou České hematologické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,15, 2009, No. 3, p. 189-190.
Kategorie: Osobní zprávy

Na XXIII. Olomouckých hematologických dnech bylo emeritní primářce Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov MUDr. Libuši Novosadové uděleno čestné členství České hematologické společnosti ČLS JEP. Při příležitosti jejího životního jubilea tak byla oceněna její mnohaletá úspěšná práce a přínos pro rozvoj oboru završený vybudováním špičkového pracoviště rozšířené hematologické péče v Havířově.

Co se za tímto krátkým zdůvodněním udělení významného ocenění MUDr. L. Novosadové ve skutečnosti skrývá?

MUDr. Libuše Novosadová se narodila v Ostravě. V roce 1962 ukončila studia na Lékařské fakultě UP v Olomouci. V srpnu téhož roku začala pracovat jako sekundární lékařka na interním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, kde získala odbornou průpravu ke složení atestační zkoušky z vnitřního lékařství (1966). V roce 1969 přešla na interní oddělení nově vzniklé Nemocnice s poliklinikou Havířov. Internu zde vedl primář MUDr. Sochor, který pochopil, že s prudce přibývajícími poznatky je v rámci široké problematiky interní medicíny nutná užší specializace. MUDr. Libuše Novosadová tak dostala příležitost při práci na kardiologické části interny a v interní ambulanci erudovat se také v mladém oboru Hematologie a transfuzní lékařství. Nadstavbovou atestaci složila v roce 1972 jako jeden prvních hematologů v republice. Hned po atestaci iniciovala v Havířovské nemocnici zahájení provozu hematologické ambulance. I v následujících letech sice zůstala věrná havířovské interně, ale stále více ji pohlcovala problematika hematologie, která se v té době začínala rychle rozvíjet. Toto zaujetí vyústilo v roce 1985 ve vznik samostatného Oddělení klinické hematologie, do jehož čela byla postavena. Funkci primářky Oddělení klinické hematologie NsP Havířov vykonávala plných 22 let, až do konce roku 2007. Během její „budovatelské éry“ se toto OKH stalo jedním z nejlépe fungujících hematologických primariátů v ČR. Oddělení bylo postupně vybaveno špičkovou diagnostickou technikou včetně ve své době ojedinělých a vysoce nadstandardních přístrojů jako je průtokový cytometr nebo agregometr. Rozvoj klinického segmentu OKH vyústil v rozšíření hematologické ambulance do dvou vyšetřoven. Od roku 1985 byla lůžková péče o nemocné s chorobami krvetvorby centralizována na sedm lůžek interní jednotky s úzkou návazností na interní jednotku intenzivní péče. Pro potřeby chirurgických oborů prim. Novosadová zavedla v Havířově v roce 1986 autologní odběry plné krve, v roce 1987 pořídila pro své pracoviště přístroj pro fotometrické vyhodnocování krevních skupin na mikrotitračních destičkách (MINIREADER II f. Dynatech) a mezi prvními v republice tímto způsobem začala vyšetřovat krevní skupiny a protilátky u těhotných. Dynamicky se rozvíjejícímu pracovišti byly původně vymezené prostory brzy těsné. V roce 2000 se primářce Novosadové podařilo prosadit výrazné prostorové rozšíření OKH, které jí umožnilo vybudovat zde v roce 2002 i hematoonkologický stacionář pro podávání ambulantní chemoterapie a transfuzní léčby nemocným se závažnými chorobami krvetvorby.

MUDr. Libuši Novosadovou jsem osobně poznal roku 1986, kdy jsem měl první příležitost zúčastnit se setkání hematologů bývalého Severomoravského kraje na Kostkově. To každoročně organizoval prim. Transfuzního oddělení Nemocnice v Karviné MUDr. J. Nedvěd pod odbornou gescí tehdejšího krajského hematologa a krajského odborníka pro transfuzní službu prim. MUDr. Oldřicha Fischera, přednosty Transfuzního oddělení Krajské nemocnice v Ostravě-Porubě. Již v té době patřila MUDr. a později prim. Libuše Novosadová k aktivním účastníkům. Dlouhodobě patřila k nejaktivnějším diskutujícím a od roku 1987 pravidelně obohacovala odborný program o zajímavá sdělení s aktuální tematikou. Její diskusní příspěvky i prezentace svědčily o hluboké znalosti problematiky, odborné zapálenosti a znalosti recentní literatury. Po odchodu prim. Nedvěda z Karviné do funkce primáře Transfuzního oddělení Krajské nemocnice v Ostravě-Porubě se na krátký čas nit těchto setkání z technických důvodů přerušila. V devadesátých letech jsem se proto organizace setkávání primářů Severomoravského kraje ujal z funkce krajského odborníka pro hematologii Severomoravského kraje a tradice těchto podzimních setkání zůstala zachována dodnes. Podzimní pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť, které získalo v posledních letech nový rozměr účastí patologů, radiologů či mikrobiologů, se zabydlelo v útulném komplexu hotelu Tennis Club v Prostějově, který poskytuje všem účastníkům velmi příjemnou a poklidnou atmosféru umožňující odborná i přátelská jednání a relaxaci po vesměs velmi náročném odborném programu. Do dnes také platí, že prim. Novosadová patří k nejaktivnějším účastníkům, všechny nadále překvapuje hloubkou i šíří svých vědomostí a schopností udržovat si své znalosti na současné úrovni poznání. To co platí pro setkávání hematologů v rámci bývalého Severomoravského kraje – tedy aktivní přístup a prezentace prim. Novosadové – to se brzy projevilo i v rámci celé ČR. Je jen málo primářů – hematologů z „okresního“ pracoviště, kteří se mohou pochlubit tak bohatou přednáškovou činností jako prim. Novosadová. Dosud byla první autorkou nebo spoluautorkou 46 odborných sdělení přednesených na regionálních či celostátních fórech v ČR a je spoluautorkou tří sdělení, která byla prezentována i na mezinárodních sjezdech v zahraničí. Zejména v oblasti hematologické cytologie je MUDr. Libuše Novosadová považována za jednoho z nejlepších českých odborníků.Díky své aktivitě a odborným znalostem se stala odborníkem uznávaným kolegy v celé ČR. Svědčí o tom i skutečnost, že byla opakovaně zvolena do předsednictva České myelomové skupiny ČHS ČLS JEP.

Vedle přednáškové činnosti ovšem prim. Novosadová nezapomínala ani na výchovu mladé generace. Celkem 6 let učila vnitřní lékařství na Střední zdravotnické škole v Karviné.Pod jejím vedením získali na OKH v Havířovské nemocnici erudici z Hematologie a transfuzního lékařství 4 lékaři, v oboru Laboratorní vyšetřovací metody atestovaly 3 VŠ nelékařky a z hematologie a transfuzního lékařství atestovaly 4 laborantky. Všechny lékaře jsem zkoušel u atestace z Hematologie a transfuzního lékařství a mohu potvrdit jejich vysokou odbornou připravenost. Svědčí o tom i jejich úspěšná odborná praxe – jeden lékař již několik let úspěšně pracuje ve Velké Británii, další se stal nástupcem emeritní primářky MUDr. L. Novosadové v pozici primáře na OKH v Havířově. Jedna z VŠ nelékařek se stala ředitelkou firmy Sysmex ČR a takto bych mohl pokračovat dál. I přes uvedené odchody se primářce Novosadové podařilo vybudovat na OKH v Havířově personálně i odborně stabilizovaný tým průběžně doplňovaný o mladé pracovníky, kteří se v současnosti připravují k atestacím a který se stal zárukou vysoké kvality diagnosticko-léčebné péče o hematologické nemocné v regionu. Tuto skutečnost mohu potvrdit i na základě pravidelné těsné spolupráce naší Hemato-onkologické kliniky FNOL s OKH NsP Havířov při řešení mimořádně závažných a komplikovaných hematologických nemocných. Dnes můžeme říci, že v rámci nově vybudovaného diagnosticko-léčebného komplexu došlo pod vedením MUDr. Libuše Novosadové k optimálnímu sladění ambulantní a lůžkové péče o hematologické pacienty s vysoce specializovanou diagnostikou, kterou OKH poskytuje celému regionu bývalého okresu Karviná i širšímu okolí. Dlouhodobá aktivita MUDr. Libuše Novosadové a její budovatelská činnost i odborné znalosti a výchova kádrů vyvrcholily v roce 2008 ustanovením OKH NsP Havířov jedním ze 7 pracovišť rozšířené hematoonkologické péče v ČR.

Čilá odborná aktivita, nevšední vitalita a cílevědomost, mimořádná klinická zkušenost a osobní autorita spojená s kolegialitou a láskou k pacientům a medicíně vůbec – to vše jsou vlastnosti, které činí z MUDr. Libuše Novosadové nesporně jednu z největších žijících osobností nejen havířovské medicíny, ale i významnou osobnost české hematologie. Ocenění, kterého se jí formou Čestného členství České hematologické společnosti ČLS JEP dostalo, je oprávněným uznáním její práce hematologickou komunitou v ČR.

Do dalších let si dovolujeme paní MUDr. Libuši Novosadové, emeritní primářce OKH Nemocnice s poliklinikou Havířov popřát nejen pevné zdraví a neutuchající tvůrčí elán, ale i hodně rodinné pohody, radosti z profesních úspěchů syna – kardiochirurga, který jde v jejích šlépějích, a vnoučat, ale také hodně dalších kulturních zážitků a zážitků z poznávacích cest, které má tak ráda.

Prim. MUDr. David Starostka

Přednosta OKH Nemocnice s poliklinikou Havířov

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se