XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,15, 2009, No. 3, p. 176-177.
Kategorie: Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty

Olomouc 24. – 26. 6. 2009

Ve dnech 24. – 26. 6. 2009 se v prostorách Regionálního centra v Olomouci konala tradiční akce České hematologické společnosti, XXIII. Olomoucké hematologické dny. Současně také probíhala XIII. Konference ošetřovatelských profesí v hematologii, XII. Konference zdravotních laborantů v hematologii a také již podruhé „Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Tento výčet svědčí o komplexnosti a rozsahu celé akce a současně ukazuje na nutnost interdisciplinárního přístupu k péči o hematologicky nemocné pacienty.

Do hanácké metropole se sjelo celkem 854 účastníků převážně z České republiky, nechybělo i poměrně silné zastoupení účastníků ze Slovenska. Pozvání přijali i zahraniční hosté z Belgie, Velké Británie, Německa, Rakouska, Izraele, Norska a USA, kteří obohatili svými sděleními převážně edukační sekce, ale také „Symposium of Advances in Molecular Hematology“, které probíhá v anglickém jazyce za účasti předních odborníků z oblasti molekulární biologie a genetiky.

Programová náplň byla jako již tradičně velice obsáhlá. 121 sdělení bylo přijato k ústním prezentacím, rozděleným do 20 sekcí dle jednotlivých tematických okruhů, zahrnující téměř všechna odvětví nádorové i nenádorové hematologie. Odborné sekce probíhaly paralelně ve 3 přednáškových sálech. Odborný program byl zahájen vyzvanými přednáškami předních českých hematologů. V rámci satelitních sympozií zde odeznělo dalších 25 sdělení. Náplní odborných sympozií na letošních OHD byly novinky na poli léčby maligních lymfomů, chelatační léčby u polytransfundovaných pacientů, zkušenosti s léčbou klofarabinem a pokroky v léčbě myeloproliferativních onemocnění. Odborný program dále pokračoval hodnotnými sděleními v jednotlivých sekcích, kde autoři představovali převážně vlastní výsledky. V rámci posterové sekce bylo prezentováno 80 prací zastoupených zajímavými kazuistikami i přehlednými výsledky ucelených souborů. Odborný program vyvrcholil Wiedermannovou přednáškou, jejímž přednesením byla poctěna profesorka Clara O. Bloomfield, USA, Ohio, jedna z celosvětově nejvýznamnějších hematoložek současnosti. Ve svém sdělení seznámila účastníky sjezdu s detailně zpracovanou klasifikací akutních leukemií. Po Wiedermannově přednášce proběhlo oficiální zahájení celého kongresu za účasti významných členů vedení fakultní nemocnice Olomouc, Univerzity Palackého a představitelů města Olomouce. Za mimořádné a mnohaleté zásluhy o rozvoj hematologie v ČR zde byla předána ocenění České hematologické společnosti: Čestné členství České hematologické společnosti – paní prim. MUDr. L. Novosadové z Havířova a MUDr. P. Kobylkovi z ÚHKT v Praze. Paní doc. D. Pospíšilové byla při této příležitosti předána cena za nejlepší publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes v roce 2008 (Esenciální trombocytemie v dětském věku).

Druhý ročník sympozia „Advances in Molecular Hematology“ byl rozčleněn do tří částí: Lymphoid Malignancies, Myeloid leukemia/signaling a Stem cells/cell cycle/differentiation. Sekce Lymphoid Malignancies, zahájená přednáškou prof. Iwony Wlodarské (Belgie), informovala o nových genetických markrech MALT lymfomů. Molekulární mechanismy uplatňující se na vzniku lymfoidních malignit představili v prezentacích autoři: Soňa Peková, Nikola Čuřík, Pavel Burda a Jaroslav Michálek. Novou klasifikaci akutních hybridních leukemií podle WHO prezentovala Ester Mejstříková. V sekci Myeloid leukemia/signaling byli představené nové poznatky o mechanismech uplatňujících se v etiologii (Sylvia Takáčová), AML (Soňa Peková, Vít Pospíšil), CML (Tereza Lopotová). Příspěvky o signálních drahách deregulovaných v myeloidních malignitách přednesly i Soňa Hubáčková a Martina Kapalová. Sekci Stem cells/cell cycle/differentiation otevřel profesor Alwin Krämer přednáškou o důsledcích amplifikace centrozomů na vznik nádorů u myší a člověka. Další dvě přednášky, prezentované Zuzanou Holubcovou a Zuzanou Koledovou, byly věnované mechanismům udržení stability genetického materiálu u embryonálních kmenových buněk. Sympozium bylo ukončeno přednáškou profesora Karla Smetany o změnách v jadérkových RNA asociovaných s diferenciací erytroidní linie.

Příjemnou atmosféru celého dění dokresloval společenský program, který byl zahájen slavnostní recepcí v restauraci Archa na Svatém Kopečku s možností večerní prohlídky ZOO. Celou konferenci uzavíral společenský večer v prostorách Regionálního centra, na kterém byla v úvodu vyhodnocena nejlepší sdělení v jednotlivých kategoriích (do 35 let, člen ČLS JEP). Cenu za nejlepší klinické sdělení získala Lenka Zahradová z Brna (Optimalizace kombinovaných režimů s bortezomibem u starších pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem v České republice), v kategorii nelékařských profesí Šárka Kroftová z Plzně (Aktivní vyhledávání dobrovolných dárců z řad etnických menšin v rámci ČNRDD), v oblasti laboratorního výzkumu Kateřina Machová-Poláková z Prahy (Neměnná hladina BCR/ABL v hodnotách ≥ 0,1 % (IS) u pacientů s CML odpovídajících optimálně na imatinib kompletní cytogenetickou remisí indikuje detekci mutací), v sekci zdravotních laborantů byla oceněna Lucie Formannová z Brna (Zpracování a kryokonzervace hematopoetických krevních buněk v uzavřeném systému) a konečně za nejlepší poster získala ocenění Beata Katrincsáková z Olomouce (Molekulárna heterogenita akútnej myeloidnej leukémie s normálním karyotypom – prehľad výsledkov jedného centra).

Letošní OHD byly již popáté zahrnuty do programu celoživotního vzdělávání lékařů (CME) Evropské hematologické asociace s dotací 13 kreditních CME bodů. Organizátoři se snažili tento program co nejvíce propagovat, aby se do hodnocení OHD na internetových stránkách EHA zapojilo co nejvíce účastníků. Jejich hodnocení akce poskytne organizátorům důležité informace podle nichž lze postupovat při přípravě následujících ročníků.

Závěrem patří dík celému organizačnímu výboru konference v čele s prezidentem sjezdu prof. MUDr. Karlem Indrákem DrSc., předsedou vědeckého výboru OHD doc. E. Faberem, CSc. a předsedou organizačního výboru doc. MUDr. T. Papajíkem, CSc., všem dalším organizátorům z Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP, bez jejichž práce by nebylo možno sjezd takového rozsahu uspořádat a České hematologické společnosti, LF UP, FNOL, Moravské vysoké školy a nadace Haimaom pod jejichž záštitou je tato událost, která se bez ostychu svou kvalitou a rozsahem směle vyrovná řadě renomovaných zahraničních akcí s hematologickou tematikou. Organizátoři doufají, že příští 24. ročník OHD by měl proběhnout už v novém konferenčním centru splňujícím z hlediska přípravy tak významné konference ta nejpřísnější kritéria.

MUDr. Kubová Zuzana

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

Mgr. Zuzana Koledová

Biologický ústav LF UP v Olomouci

Hněvotínská 3

775 20 Olomouc


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se