Za prof. MUDr. Jaroslavem Vaňáskem, CSc., dr. h. c.


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,15, 2009, No. 1, p. 44.
Kategorie: Osobní zprávy

2. února nás opustil po dlouhé, těžké nemoci ve věku nedožitých 82 let významný představitel české hematologie, učitel a vědecký pracovník prof. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., dr. h. c.

Narodil se 18. srpna 1927 v Dolním Újezdě ve východních Čechách v učitelské rodině. Po skončení gymnazijních studií v Litomyšli, městě s bohatou kulturní historií, vstoupil na Lékařskou fakultu UK v Praze, aby svá vysokoškolská studia dokončil jako budoucí vojenský lékař na VLéA v Brně. Po promoci v roce 1951 začal pracovat na katedře organizace a taktiky bývalé Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Již tehdy upozornil na své mimořádné schopnosti, když v poměrně krátké době se stává náčelníkem této katedry.

V roce 1960 přechází na katedru válečného lékařství při II. interní klinice, kde se s entuziasmem jemu vlastním zapojuje do pedagogického procesu s hlubším záj-mem o hematologii. Píše do učebnice vnitřního lékařství kapitoly z hematologie a statě o poškození chladem a vysokou teplotou. Současně se projevují jeho vlohy pro tvůrčí vědeckou práci. V souboru experimentálních prací věnovaných hematologickým aspektům popáleninové nemoci dospívá k prioritnímu závěru o snížené tvorbě erytropoetinu jako jedné z příčin anémie při tomto stavu. Druhou oblastí jeho zájmu je výzkum zaměřený na komplexní přístup k léčbě dřeňového útlumu, včetně použití transplantace kostní dřeně. Jako výtečný organizátor s širokým rozhledem soustřeďuje kolem sebe tým klinických hematologů, radiologů a mikrobiologů a buduje první jednotku intenzivní hematologické péče s reverzní izolací umožňující léčbu těžkých dřeňových útlumů s využitím intenzivní podpůrné léčby včetně koncentrátů destiček. Iniciuje rovněž vznik lymfomové komise za účasti hematologů klinických pracovišť, onkologů a radioterapeutů fakultní nemocnice se zaměřením na současné terapeutické přístupy. Na pozvání prof. R. Waitze, ředitele Centra krevní transfuze a hematologické kliniky ve Štrasburku, je koncem šedesátých let na studijním pobytu v tomto ústavu ve Francii.

V roce 1971 je jmenován náčelníkem Vojenského lékařského, výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně (VLVDÚ JEP) a dosáhl vojenské hodnosti generálmajora. Trvalou upomínkou na jeho působení ve VLVDÚ JEP je internát vojenských studentů se studovnami a velkou posluchárnou a krásný výukový areál s budovami velitelství a vojenských kateder s moderní didaktickou a výpočetní technikou, o jejichž výstavbu se zasloužil. Vzpomínám si, s jakým nadšením mi vyprávěl, čím vším chce studovny v internátě vybavit. Pro mne bylo až nepochopitelné, jak při svém obrovském zatížení spojeném s řízením VLVDÚ JEP dokázal v rámci svých možností docházet i na kliniku a podílet se na práci v hematologické poradně. Společně s prof. Milanem Bláhou vypracoval velmi důležitý a významný systém zdravotnického zabezpečení pro případ havárie jaderných zařízení. Publikoval přes 100 vědeckých prací a proslovil přes 200 přednášek doma i v cizině. Jeho jmenování profesorem pro obor vnitřních nemocí v roce 1979 bylo jen přirozeným oceněním jeho práce odborné, výzkumné, výchovně pedagogické a v neposlední řadě i organizační. K 31. 12. 1987 odešel do zálohy. Ani pak, ve svých 60 letech, však svou zdravotnickou činnost neskončil. V letech 1988 až 1994 se stává přednostou klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Svými odbornými znalostmi a organizačními schopnostmi se zde významně podílel na transplantačním programu. Společně s J. Starým, P. Kavanem a J. Vaňáskem jr. vydal monografii Transplantace kostní dřeně, která byla oceněna cenou Josefa Hlávky a Českého literárního fondu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Profesor Vaňásek byl členem výboru ČHS ČLS JEP a po určitou dobu i jeho sekretářem. Společně jsme rovněž byli členy komise pro atestace z hematologie a transfuze. Za jeho zásluhy o rozvoj hematologie mu ČHS udělila čestné členství. Čestným členství ho rovněž poctila Slovenská společnost pro hematologii a transfuziologii. Za dlouholetou úspěšnou spolupráci mu Lékařská fakulta UK v Hradci Králové udělila své nejvyšší vyznamenání, Zlatou pamětní medaili. Vysoký vojenský institut BLR v Sofii mu udělil čestný doktorát. Zastával řadu funkcí v různých výborech a komisích.

Nedlouho před smrtí ho hluboce ranilo úmrtí manželky, se kterou žil v harmonickém manželství a spolu vychovali dva syny, oba lékaře.

Znali jsme se po léta a náš vztah přerostl v přátelství založeném na vzájemné úctě. Poznal jsem ho jako odborníka plně oddaného svému oboru, organizačně velmi schopného, pečlivě plnícího své povinnosti, ale i jako člověka s širokými kulturními zájmy, milujícího literaturu a vážnou hudbu. Při každém styku s ním – a zajisté nejenom já – jsem měl onen povznášející dojem, který pociťujeme ve společnosti lidí oduševněných a ušlechtilých. Tak si ho uchovám ve své paměti.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie

FN a LF UK v Hradci Králové


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se