OBSAH ROČNÍKU 14/2008 Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,14, 2008, No. 4, p. 199-200.

Úvodník

Masopust J.: Slovo úvodem 6

Souhrnné práce • Původní práce Kazuistiky

Masopust J., Banzetová H., Dušková D., Pejchalová A., Písačka M., Štolba P.: Prenatální a postnatální imunohematologická vyšetření 7

Bělohlávková P., Zavřelová A., Žák P., Cermanová M., Belada D., Voglová J., Jebavý L., Malý J.: Sekundární MDS/AML po autologní transplantaci pro lymfom s použitím BEAM jako přípravného režimu: zkušenosti jednoho pracoviště 19

Smolej L., Andrýs C., Belada D., Hrudková M., Krejsek J., Malý J.: Plazmatické koncentrace solubilního endoglinu mají prognostický význam u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií 24

Dudová S., Michálek J., Hájek R.: Klinické studie RNA vakcín 28

Tomíška M., Navrátil M., Kořístek Z., Mayer J.: Veno-okluzivní choroba jater (Sinusoidální obstrukční syndrom) 34

Starková J., Zápotocký M., Trka J.: Potenciál inhibitorů deacetyláz histonů (HDACi) v léčbě dětské TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastické leukemie 50

Doubek M., Maaloufová J., Žák P., Folber F., Tetkovský P., Mayer J.: Pokroky v léčbě Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých 55

Pospíšilová D., Veselovská J., Horváthová M., Solná R., Kučerová J., Čmejlová J., Čmejla R. Běličková M., Peková S.,Petrtýlová K., Mihál V., Votava T. Hak J., Zapletal O., Starý J., Divoký V.: Esenciální trombocytemie v dětském věku 63

Szotkowski T., Voglová J., Doubek M., Steinerová K., Maaloufová J., Kozák T., Michalová K., Jarošová M., Žák P., Koza V., Cetkovský P., Hubáček J., Mužík J., Koptíková J., Dušek L.,Indrák K.: Analýza záznamů Národního onkologického registru 1977-2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů 71

Janíková A., Mayer J., Král Z.: Aktuální pohled na udržovací terapii rituximabem („rituximabmaintenance“) u folikulárního lymfomu 79

Zimová R., Jansová S., Masopust J.: Kontroly správné výrobní praxe v krevních bankách 86

Laššuthová P., Petrová Z., Turek P.: Transientní antigenemie HBsAg po očkování vakcínou proti hepatitidě B u dárkyně krve 90

Starý J., Gajdoš P., Hrstková H., Kopečná L., Štěrba J., Dembická D., Mendelová D., Pospíšilová D., Hajdúch M., Blažek B., Ptoszková H., Hak J., Toušovská K., Procházková D., Černá Z., Jabali Y., Timr P., Smíšek P.,Vávra V., Zdráhalová K., Sedláček P., Šrámková L.,Komrska V., Mejstříková E., Vrzalová A.,Kramarzová K., Michalová K., Zemanová Z., Jarošová M., Housková J., Zuna J., Hrušák O., Trka J., Mihál V.:Třetí celostátní protokol léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie znamenal další zlepšení výsledků. Studie ALL-BFM 95 u dětí v České republice 1995-2002 102

Papajík T., Mysliveček M., Skopalová M., Malán A., Koza V., Trněný M., Buriánková E., Koranda P., Ptáček J., Indrák K.:Pozitronová emisní tomografie a integrovaná pozitronová emisní tomografie s počítačovou tomografií ve stážování a hodnocení léčebné odpovědi u nehodgkinských lymfomů. Část I. Určení stádia a postižení jednotlivých orgánů 110

Maisnar V., Hájek R.: Změny v diagnostických kritériích a kritériích léčebné odpovědi u mnohočetného myelomu 119

Bezdíčková L., Špaček M.,Peková S., Kozák T.: Minimální reziduální nemoc u chronické lymfocytární leukemie: metody stanovení a klinický význam 124

Šmardová L., Vášová I., Navrátil M., Křenová Z., Šálek D., Marečková A., Křen L., Bolčák K., Vorlíček J., Mayer J.: Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie 131

Mayer J., Klamová H., Žáčková D., Cetkovský P., Doubek M., Moravcová J., Rulcová J., Machová K., Dvořáková D., Jurček T., Březinová J., Michalová K., Zemanová Z.,Oltová A.: Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi 150

Procházková R., Andrýs C., Krejsek J., Bláha M.: Erytrocyty z aferézy – zhodnocení markeru apoptózy u přípravků ze dvou separátorů 159

Starý J., Vávra V., Gajdoš P., Hrstková H., Kopečná L., Štěrba J., Dembická D., Mendelová D., Mihál V., Pospíšilová D., Novák Z., Blažek B., Ptoszková H., Hak J., Toušovská K., Procházková D., Černá Z., Jabali Y., Timr P., Smíšek P., Zdráhalová K., Sedláček P., Šrámková L., Keslová P., Formánková R., Komrska V., Mejstříková E., Vrzalová A., Kramarzová K., Michalová K., Zemanová Z., Jarošová M., Housková J., Zámková A., Zuna J., Hrušák O., Trka J., Schwarz J., Creutzig U.: Druhá celostátní léčebná studie AML-BFM 98 zvýšila úspěšnost v dosažení remise a zlepšila celkové přežití dětí s akutní myeloidní leukemií v České republice 166

Vokurka S., Jindra P., Koza V., Steinerová K., Lysák D., Bystřická E., Novák L.: Vyhledávání příbuzenského dárce krvetvorných buněk - koordinace procesu a výsledky jednoho centra 175

Pospíšilová Š., Malinová K., Mráz M., Mayer J.: MicroRNA – malé molekuly s velkým významem (nejen) u hematologických malignit 180

Janíková A., Staňo-Kozubík K., Tichý B. , Mayer J. , Král Z. , Michalka J., Vášová I., Pospíšilová Š.: DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii „šité na míru“ nebo slepá ulička? 188

Doporučené postupy

Doporučení České myelomové skupiny (CMG) pro zajištění časné diagnostiky mnohočetného myelomu v podmínkách ambulantní klinické praxe 93

Kongresy • Sympozia Konference Studijní pobyty

XXII. Olomoucké hematologické dny – kvalita, inovace, tradice a „genius locí“ 141

Zprávy odborných společností

Cena České hematologické společnosti za nejlepší publikace v oboru hematologie v roce 2007 144

Nové karty členů ČLS J.E.P. 144

Turek P.: Produkce zařízení transfuzní služby v ČR 2007 143

Vyhlášení ceny Janssen-Cilag 2008 123

Masopust J.: Autotransfuze v ČR 2007 198

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Chrobák : Hematologický atlas krve a kostní dřeně 95

Osobní zprávy

Gratulujeme 96, 197

Prof. Blahoš – důstojník Řádu Čestné legie 130

Supplementum 1 sborník postgraduálních přednášek

XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův mlýn, 6. – 9. 9. 2008

IX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Špindlerův mlýn, 5. – 6. 9.2008

Supplementum 2 Sborník abstrakt

XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův mlýn, 6. – 9. 9. 2008

IX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Špindlerův mlýn, 5. – 6.9. 2008


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se