Parametry kvality kryokonzervovaných erytrocytů rekonstituovaných v roztoku AS-3 (Nutricel)


Quality parameters of cryopreserved red cells reconstituted in AS-3 solution (Nutricel)

The article summarised partial results the project of evaluation and implementation method for collection and longterm storage packed red cells (RBC) for strategic, special and therapeutic findings Army of Czech Republic as well as the country. The essential surveyed method was freezing of RBC collected by double erythrocytapheresis in high glycerol at -80 °C and stored at -65 °C and lower. Glycerolisation, deglycerolisation and resuspension in Nutricel (AS- 3) was performed with the Haemonetics ACP 215 machine by closed system. Stability of RBC in AS-3 was evaluated by clinical study with health volunteers by index of therapeutic effectiveness (ITE) as well as by biochemical and haematological parameters. Reconstituted RBC units were evaluated in days 0,7,47 and 21 after thawing by 51Cr labelled red cells in two groups: freezing and storage in primary collection bags (group A) and freeing and storage in special bags for deep freezing (group B). 24-hour survival autologous red cell at health volunteers were observed and set ITE and via “freeze-thaw-wash-recovery” (FTW%) dependent on amount of haemoglobin in waste after washing deglycerolised RBCs. Totally 104 RBC units were frozen, reconstituted and measured. Evaluated RBCs both groups were almost statistically identical ITE: 74.01 (±CI95%: 71.97–76.04), 74.02 (±CI95%: 71.18–76.87) and 74.5 (±CI95%: 71.62–77.38), respectively, regardless of storage time after RBCs deglycerolization. The 4-percent decrease of 24-hour posttransfusion survival (%) means as well as 4-percent increase of FTW% means were statistically significant between RBCs group B and A. Haemolysis in the end of storage was below 1% at both group. From haematological and biochemical parameters haemoglobin, haematocrit, leucocytes, haemolysis, osmolality, pH, potassium, phosphorus, ATP, ammoniac and 2,3-DPG were observed. Results of these tests demonstrate good applicability frozen RBC 3 week after thawing and reconstitution in Nutricel and following storage at 2–6 °C.

Key words:
cryopreservation of red cell, deep frozen blood, reconstitution, glycerolisation, deglycerolisation, crisis blood policy, Nutricel, AS-3, double erythrocytapheresis


Autoři: M. Bohoněk 1;  M. Petráš 1;  I. Turek 1;  J. Urbanová 1;  T. Hrádek 1;  V. Staropražská 1;  J. Koštířová 1;  D. Horčičková 1;  S. Duchková 1;  J. Svobodová 2;  E. Tejčková 2
Působiště autorů: Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice, Praha 1;  Oddělení nukleární medicíny, Ústřední vojenská nemocnice, Praha 2
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 4, p. 208-216.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Práce je dílčím výsledkem projektu, jehož cílem byl vývoj a zavedení metodiky získávání a dlouhodobého skladování erytrocytů pro strategické, speciální a léčebné potřeby Armády České republiky a státu. Jako základní zkoumaná metoda bylo zvoleno mražení erytrocytů, získaných metodou dvojité erytrocytaferézy, ve vysoké koncentraci glycerolu při -85 °C a teplotě skladování -65 °C a nižší. Glycerolizace a deglycerolizace erytrocytů, včetně jejich závěrečné resuspenze v Nutricelu (AS-3), byla prováděna uzavřeným a automatizovaným systémem na zařízení Haemonetics ACP 215. Stabilita EAK rekonstituovaných v AS-3 byla ověřena jak klinickým hodnocením u zdravých dobrovolníků pomocí tzv. indexu terapeutické účinnosti, tak biochemickými a hematologickými parametry. Rekonstituované erytrocytární jednotky byly hodnoceny ve dnech 0, 7, 14 a 21 po rozmražení 51Cr značenými erytrocyty ve dvou skupinách: mražené a skladované v primárních vacích (skupina A) a mražené a skladované po přepuštění do speciálních vaků pro hluboké zmražení (skupina B). Bylo měřeno 24hodinové přežívání autologních erytrocytů podávaných zdravým dobrovolníkům a stanoven index terapeutické účinnosti (ITE) za pomoci tzv. freeze-thaw-wash-recovery (FTW%) závislého na množství hemoglobinu v odpadu po promytí rozmražených erytrocytů. Celkem bylo zmraženo, rekonstituováno a takto vyšetřeno 104 TU erytrocytů. Hodnocené erytrocyty v obou skupinách vykazují téměř shodné hodnoty ITE: 74,01 (±CI95 %: 71,97–76,04) a 74,02 (±CI95 %: 71,18–76,87) bez ohledu na délku sledované doby uchovávání po rekonstituci (21 dní). U skupiny B bylo zjištěno 4% snížení hodnoty přežití po 24 hod.

a 4% zvýšení hodnoty FTW%. Hodnoty hemolýzy na konci doby skladování byly u všech hodnocených skupin nižší než 1 %. Z hematologických a biochemických parametrů byly sledovány změny hemoglobinu, hematokritu, leukocytů, hemolýzy, osmolality, pH, K, P, ATP, NH3 a 2,3-DPG. Také výsledky měření těchto laboratorních parametrů prokázaly dobrou použitelnost zmražených erytrocytů ještě 3 týdny po rozmražení, rekonstituci v Nutricelu a uchovávání při teplotě 2–6 °C.

Klíčová slova:
kryokonzervace erytrocytů, hluboko zmražená krev, rekonstituce, glycerolizace, deglycerolizace, krizová krevní politika, Nutricel, AS-3, dvojitá erytrocytaferéza


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×