Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk. Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP


Indications of allogeneic and autologous haematopoietic cells transplantations. Recommendations of the Czech Socienty of Haematology and Czech Society of Oncology of the J. E. Purkyně Czech Medical Association

The last recommendations for indications of haematopoietic cells transplantations were published by the Czech Society of Hematology and Czech Society of Oncology of the J. E. Purkyně Medical Association in the year 1997. Regarding the rapid scientific and technical development on this field an up-to-dated version of the previous report has been prepared by authors on behalf of both professional societies. Recommendations introduced in this article arise particularly from the current practise of European transplant centers and from recommendations published by the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) until now. The aim of this report is to bring first of all to hospitals not involved directly into the haematopoietic cell transplantations a guide to their correct and well-timed indication at present.

Key words:
haematopoietic cells, transplantation, indications


Autoři: V. Koza 1,2;  P. Cetkovský 3;  E. Faber 4;  R. Hájek 5;  K. Indrák 4;  E. Ivašková 6;  L. Jebavý 7;  P. Jindra 1,2;  T. Kozák 8;  J. Mayer 5;  P. Sedláček 9;  J. Starý 9;  M. Trněný 10;  A. Vítek 3;  J. Vorlíček 5;  P. Žák 7
Působiště autorů: Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, 2Český národní registr dárců dřeně, Plzeň, 3Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, 4Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, 5Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, 6Český registr 1;  dárců kostní dřeně, Praha, II. interní klinika-OKH FN, Hradec Králové, 8Oddělení klinické hematologie FN KV, Praha 7;  Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN, Praha-Motol, I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha 9
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 4, p. 223-231.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Poslední indikační doporučení k transplantacím krvetvorných buněk byla vydána Českou hematologickou a Českou onkologickou společností ČLS JEP v roce 1997. S ohledem na vědecký i technický rozvoj v této oblasti byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z dosud publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT). Cílem práce je poskytnout především pracovištím, která transplantace neprovádějí, návod k jejich správné a včasné indikaci v současné době.

Klíčová slova:
krvetvorné buňky, transplantace, indikace


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×