Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans


Benefit of the different sensitivity of aPTT reagent for diagnosis of lupus anticoagulant inhibitor

The authors summarise their own experience concerning to the application of the different sensitivity of aPTT reagents to lupus anticoagulant (LA) presence in the diagnostic process of the unspecific inhibitor of blood coagulation. By retrospective analysis of 100 LA positive and 100 LA negative samples we proved that value R (ratio of patient time/normal plasma time) is statistically different in LA positive and LA negative findings, in which lupus anticoagulant presence was determined by standard diagnostic procedures using criteria of the Standardisation Committee of International Society of Thrombosis and Haemostasis. These differences become more significant if use the index RLA. The application of logistic regression permits differentiation of LA positive and LA negative samples on the basis of only this one criterion. The specific adjustment allows application even in patients with anticoagulant therapy, in whom the diagnostic procedure is otherwise much more complicated.

Key words:
lupus anticoagulant, diagnostic procedure, aPTT reagent sensitivity


Autoři: A. Buliková 1;  J. Zavřelová 1;  D. Néméthová 2;  M. Penka 1;  L. Dušek 2
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno 1;  Centrum biostatistiky a analýz Masarykova Univerzita Brno 2
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 3, p. 98-103.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Autoři shrnují zkušenosti využití různé citlivosti aPTT reagens k přítomnosti lupus antikoagulans v diagnostice tohoto nespecifického inhibitoru krevního srážení. Na retrospektivní analýze 100 pozitivních a 100 negativních nálezů jsme prokázali, že hodnota R (poměr času pacienta/čas normální plazmy) je statisticky významně odlišná u pozitivních a negativních nálezů diagnostikovaných při použití standardní diagnostické techniky zohledňující kritéria standardizačního výboru Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu. Využití indexu RLA tyto rozdíly zvýrazňuje a použití logistické regrese umožňuje rozlišení LA pozitivních a LA negativních vzorků jen na základě tohoto jediného kriteria. Specifické nastavení umožňuje využití i u nemocných na antikoagulační léčbě, kde je jinak diagnostika ještě více komplikovaná.

Klíčová slova:
lupus antikoagulans, diagnostika, citlivost aPTT reagencie


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se