Využití katalytické podjednotky telomerázy jako nádorového antigenu u mnohočetného myelomu


Catalytic subunit of telomerase as a tumor antigen in multiple myeloma immunotherapy

Backgrounds:
Multiple myeloma is an incurable hematological disease. High-dose chemotherapy including autologous stem cell transplantation is recently considered a standard therapy for myeloma. Unfortunately, a relapse of the disease is inevitable. Therefore, new approaches such as immunotherapy have been considered recently. A specific activation of cytotoxic T cells can be reached using dendritic cells loaded with tumor-specific antigen. Catalytic subunit of telomerase hTERT and an HLA-A2-specific nonapeptide derived from hTERT can be used.

Design and subjects:
Activation and identification of myeloma-specific T cells from healthy HLA-A2 blood donors has been tested in an in vitro study using hTERT-derived nonapeptide as a tumor-specific antigen.

Methods and results:
T cells and dendritic cells were obtained from peripheral blood. T cells were repeatedly stimulated with hTERT nonapeptide- loaded dendritic cells. Activated myeloma-specific T cells produced interferon gamma and were evaluated by flow cytometry.

Conclusion:
This study demonstrates feasibility of an in vitro identification of tumor-specific T cells that can be used in myeloma therapy.

Key words:
Multiple myeloma, immunotherapy, interferon gamma, catalytic subunit of telomerase


Autoři: D. Očadlíková 1;  L. Kovářová 1;  R. Hájek 1,2;  J. Michálek 1,3
Působiště autorů: Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie při oddělení klinické hematologie 1;  Interní hematoonkologická klinika 2;  I. dětská interní klinika, Fakultní nemocnice Brno 3
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 3, p. 104-109.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Východiska:
Mnohočetný myelom je nevyléčitelné onemocnění. Jako standardní terapie je využívána vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk či alogenní transplantací. Relaps onemocnění je však neodvratný, a proto jsou rozvíjeny i jiné směry léčby. Jedním z nich je buněčná imunoterapie, která využívá potenciálu cytotoxických T-lymfocytů. Jako nádorový antigen lze využít nádorově specifické proteiny. Jedním z nich je i katalytická podjednotka telomerázy hTERT a od ní odvozený nonapeptid vázající se na HLA-A2 systém molekul.

Typ studie a soubor:
Ve studii in vitro byla na souboru zdravých HLA-A2 pozitivních dárců testována možnost aktivace a identifikace myelom-specifických T-lymfocytů s využitím hTERT jako nádorového antigenu.

Metody a výsledky:
Z mononukleárních buněk periferní krve byly kultivovány T-lymfocyty a dendritické buňky. Dendritické buňky byly pulzovány nonapeptidem hTERT. Po opakované stimulaci T-lymfocytů takto pulzovanými dendritickými buňkami došlo k jejich aktivaci charakterizované produkcí interferonu gama.

Závěry:
Tato práce ukazuje možnost specifické aktivace a identifikace protinádorových T-lymfocytů, které lze využít při léčbě mnohočetného myelomu.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, imunoterapie, interferon gama, katalytická podjednotka telomerázy


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se