Albumin –být či nebýt (transfundován)?


Albumin – to be or not to be ((infused)?

This review summarizes of present views on therapeutic indications of human albumin solutionstherapeutic indications.Human albumin solutions have been used for treatment for several decades,nevertheless,opinions on their use are very different.Acceptable indications are:hypovolaemiatherapy in patients with acute nephrosis,in pregnancy,in septic shock in children,in patients at riskfor coagulation disorders;extensive burns;cardiac and paediatric surgery,liver transplantation;prevention and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome;exchange transfusion for treatmentof hyperbilirubinaemia in neonates;decompensated hepatic cirrhosis with ascites;in patients withcirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis;Adult Respiratory Distress Syndrome;therapeuticplasmapheresis and especially when other colloid solutions are contraindicated or dose limited.

Key words:
albumin,indications,side effects,contraindication


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 2, p. 63-71.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá souhrnem současných pohledů na terapeutické indikace roztoků lidského albuminu.Roztoky lidského albuminu se používají již několik desítek let,přesto jsou názory na jejich použití velminejednotné.V současnosti jsou akceptovatelné následující indikace:léčba hypovolémie u akutní nefrózy,v těhotenství,u septického šoku u dětí,u koagulačních poruch;léčba těžké „akutní “hypoalbuminémie;léčba rozsáhlých popálenin;u kardiochirurgických operací,operací malých dětí,u transplantacejater;k léčbě a prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu;u výměnné transfuze novorozenců,u novorozenecké hyperbilirubinémie;u akutního selhání jater,některých forem ascitu,u jaterní cirhózy doprovázené spontánní bakteriální peritonitidou;u Adult Respiratory Distress syndromu;u terapeutické plazmaferézy a především u kontraindikace nebo limitu dávky syntetických koloidních náhradních roztoků.

Klíčová slova:
albumin,indikace,nežádoucí účinky,kontraindikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se