Akutní lymfoblastická leukémie u kojenců


Lymphoblastic Leukaemia in Infants

The therapeutic results in children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL)are improving continu-ously with modern treatment protocols of combined chemotherapy.Approximately 75 %children andadolescents can be cured from their leukaemia.Among infants younger than one year ALL is a raredisease.Typical infant ALL originates from very early precursors of B cells with a specific genotype,large leukaemic mass on diagnosis and high risk of early relapse.Between 1990 –2000,671 children andadolescents 0 –18 years old were diagnosed with ALL in the Czech Republic.Only 24 (3.6 %)of them wereinfants.Boys (n 16)predominated over girls (n 8)and 10 infants were younger than 6 months.ALLdeveloped from very early precursors of B cells (pro-B ALL)in 16 children,cALL was diagnosed in 7and T-ALL in one child,respectively.Cytogenetic and molecular genetic investigation revealed trans-location t(4;11)/fusion gene MLL-AF4 in 11 (45.8 %)patients.Fifteen children were treated according tothe protocol ALL-BFM 90,ALL-BFM 95 was used in one child and age-tailored schedules POG 9407 andInterfant 99 were used in 5 and 3 children,respectively.Therapeutic results were analyzed in 21 childrenbecause the follow-up of 3 children on the Interfant 99 protocol was too short.The 5-year event-free-survival (EFS)was 33 %(SE 10 %)with a median follow-up of 7.9 years.Children with ALL andt(4;11)/MLL-AF4 had a significantly inferior outcome (EFS 10 %)in comparison to children without thistranslocation (EFS 55 %;p 0,01).Boys achieved better therapeutic results (EFS 45 %)than girls (EFS12 %;p 0,007).The explanation of this difference is the higher incidence of t(4;11)in girls.Anotherimportant risk factor in our group was a slow early treatment response in 33 %infants.Poor responseto early therapy is found only in 10 %older children.Infant ALL is a rare disease with a worse prognosisthan ALL in older children due to the different biological properties of the leukaemic cells.

Key words:
acute lymphoblastic leukaemia,infants,t(4;11),fusion gene MLL-AF4


Autoři: J. Starý 1;  P. Gajdoš 2;  J. Trka 1;  V. Vávra 1;  J. Hak 3;  V. Mihál 4;  B. Blažek 5;  H. Hrstková 6;  O. Hrušák 7;  K. Michalová 8;  M. Jarošová 9;  Y. Jabali 10
Působiště autorů: II. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, 2 Státní zdravotní ústav Praha, 3 Dětská klinika FN Hradec Králové, 4 Dětská klinika FN Olomouc, 5 Dětská klinika FN Ostrava, 6 I. dětská interní klinika FN Brno, 7 Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 2, p. 47-54.
Kategorie: Články

Souhrn

Výsledky léčby dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL)se stále zlepšují a současnými protokolychemoterapie se daří vyléčit 75 %dětí a dospívajících do 18 let.U kojenců mladších jednoho roku seALL vyskytuje vzácně a je charakterizována imunofenotypem z časných stadií B lymfocytu,specific-kým genotypem,velikou nádorovou masou při diagnóze a časným relapsem.Z 671 dětí dia-gnostikovaných v České republice s ALL v období červen 1990 –prosinec 2000 bylo 24 (3,6 %)kojenců.Chlapci (n =16)měli převahu nad děvčaty (n =8)v poměru 2:1,deset dětí bylo mladších 6 měsíců.Velmičasný typ leukémie z B prekurzorů CALLA negativní (pro-B ALL)mělo 16 dětí,cALL 7 dětí,T-ALL byladiagnostikována u jednoho pacienta.U 11 dětí (46 %)byla nalezena při genetickém vyšetření translo-kace t(4;11)a/nebo fúzní gen MLL-AF4.Patnáct dětí bylo léčeno podle protokolu ALL-BFM 90,jednopodle ALL-BFM 95,pět dětí podle POG 9407 a tři kojenci podle Interfant 99.Výsledky léčby bylyanalyzovány u 21 dětí,protože doba sledování dětí v protokolu Interfant 99 byla ještě příliš krátká.Pravděpodobnost 5letého EFS byla pro celou skupinu 33 %(SE 10 %)při mediánu sledování 7,9 roku.Děti s nálezem t(4;11)/MLL-AF4 měly významně horší prognózu (EFS 10 %)než děti bez této přestavby(EFS 55 %;p =0,01).Chlapci měli lepší výsledky léčby (EFS 45 %)než děvčata (EFS 12 %;p =0,007).Vysvětlením rozdílné prognózy obou pohlaví byl vyšší výskyt nepříznivé translokace t(4;11)u děvčat.Dalším významným rizikovým faktorem kojenecké leukémie byl vyšší výskyt pomalých responderů nainiciální léčbu prednizonovou předfází (33 %)ve srovnání se staršími dětmi s ALL (10 %).KojeneckáALL je vzácným onemocněním,které má horší prognózu než ALL starších dětí v důsledku odlišnýchbiologických vlastností leukemických buněk.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie,kojenci,translokace t(4;11),fúzní gen MLL-AF4

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se