Intraportální aplikace kmenových buněk po embolizaci portální žíly neurychluje růst jaterních metastáz


Autoři: J. Brůha 1,2;  V. Treska 1;  H. Mírka 2,3;  P. Hosek 2;  J. Fichtl 1;  T. Skalický 1;  K. Bajcurová 2,3;  J. Ludvík 3;  P. Duras 3;  D. Lysák 2,4;  V. Liska 1,2
Působiště autorů: Department of Surgery, Faculty of Medicine and Teaching Hospital in Pilsen, Charles University 1;  Biomedical Centre Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University 2;  Department of Imaging Methods, Faculty of Medicine and Teaching Hospital in Pilsen, Charles University 3;  Department of Haematology and Oncology, Faculty of Medicine Teaching Hospital in Pilsen, Charles University 4
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 4, s. 159-166.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod: Zbytkový jaterní objem (FLRV) je zásadním faktorem ovlivňující resekabilitu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (CLM). V případě nízkého FLRV můžeme tento objem navýšit pomocí embolizace portální žíly (PVE). Stále je zde však riziko rychlejšího růstu CLM oproti FLRV. Intraportální aplikace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSC) je možnost jak urychlit nárůst FLRV. Efekt takto podaných HSC na růst CLM je však nejasný.

Metody: 63 pacientů podstoupilo PVE mezi roky 2003−2015. Z této skupiny byl u 20 pacientů 1. den po PVE intraportálně podán produkt s HSC (skupina PVE HSC). HSC byly získány buď z periferní krve (10 pacientů) nebo kostní dřeně (10 pacientů). FLRV a objem metastáz (VLM) byly stanoveny na CT volumetrii. Získaná data byla statisticky vyhodnocena ve vztahu k bezpříznakovému období (DFI), celkovému přežití (OS), dosažení resekability CLM a progresi mimojaterního postižení. Porovnány byly skupiny PVE HSC a pacienti s prostou PVE.

Výsledky: Nepozorovali jsme statisticky signifikantní rozdíl v růstu FLRV a VLM mezi pacienty s podanými HSC a pacienty bez podaných HSC. Procento explorativních laparotomií bylo nižší u pacientů s podanými HSC. Pacienti bez podaných HSC měli významně vyšší výskyt mimojaterního postižení v průběhu pooperačního sledování. Neprokázali jsme rozdíl v DFI a OS mezi sledovanými skupinami.

Závěr: Podání HSC po PVE neakcelerovalo růst CLM v porovnání s prostou PVE. Skupina s provedenou PVE a podáním HSC dosáhla vyšší operability a měla nižší výskyt mimojaterních metastáz v pooperačním období.

Klíčová slova:

metastázy kolorektálního karcinom – embolizace portální žíly – kmenové buňky


Zdroje

1. Abdalla EK, Vauthey JN, Ellis LM, et al. Recurrence and outcomes following hepatic resection, radiofrequency ablation, and combined resection/ablation for colorectal liver metastases. Ann Surg. 2004;239:818−25. doi: 10.1097/01.sla.0000128305.90650.71.

2. Bhogal RH, Hodson J, Bramhall SR, et al. Predictors of early recurrence after resection of colorectal liver metastases. World J Surg Oncol. 2015;13:135. doi:10.1186/s12957-015-0549-y.

3. Lam VW, Laurence JM, Johnston E, et al. A systematic review of two-stage hepatectomy in patients with initially unresectable colorectal liver metastases. HPB 2013;15:483−91. doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00607.x.

4. Shindoh J, Tzeng CW, Aloia TA, et al. Optimal future liver remnant in patients treated with extensive preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases. Ann Surg Oncol. 2013;20:2493−500. doi: 10.1245/s10434-012-2864-7.

5. Shimada H, Tanaka K, Matsuo K, et al. Treatment for multiple bilobar liver metastases of colorectal cancer. Langenbecks Arch Surg. 2006;391:130−42. doi: 10.1007/s00423-005-0003-7.

6. Loffroy R, Favelier S, Chevallier O, et al. Preoperative portal vein embolization in liver cancer: indications, techniques and outcomes. Quant Imaging Med Surg. 2015;5:730−9. doi: 10.3978/j.issn.2223-4292.2015.10.04.

7. Meier RP, Toso C, Terraz S, et al. Improved liver function after portal vein embolization and an elective right hepatectomy. HPB 2015;17:1009−18. doi: 10.1111/hpb.12501.

8. Franchi E, Canepa MC, Peloso A, et al. Two-stage hepatectomy after autologous CD133+ stem cells administration: a case report. World J Surg Oncol. 2013;11:192. doi: 10.1186/1477-7819-11-192.

9. Schnitzbauer AA, Lang SA, Goessmann H, et al. Right portal vein ligation combined with in situ splitting induces rapid left lateral liver lobe hypertrophy enabling 2-staged extended right hepatic resection in small-for-size settings. Ann Surg. 2012;255:405−14. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824856f5.

10. Makuuchi M, Thai BL, Takayasu K, at al. Preoperative portal embolization to increase safety of major hepatectomy for hilar bile duct carcinoma: a preliminary report. Surgery 1990;107:521−7.

11. Shindoh J, Tzeng CW, Aloia TA, et al. Portal vein embolization improves rate of resection of extensive colorectal liver metastases without worsening survival. Br J Surg. 201;100:1777–83. doi: 10.1002/bjs.9317.

12. Abdalla EK. Portal vein embolization (prior to major hepatectomy) effects on regeneration, resectability, and outcome. J Surg Oncol. 2010;102:960−7. doi: 10.1002/jso.21654.

13. Abulkhir A, Limongelli P, Healey AJ, et al. Preoperative portal vein embolization for major liver resection: a meta-analysis. Ann Surg. 2008;247:49−57. doi: 10.1097/SLA.0b013e31815f6e5b

14. Ribero D, Abdalla EK, Madoff DC, et al. Portal vein embolization before major hepatectomy and its effects on regeneration, resectability and outcome. Br J Surg. 2007;94:1386−94. doi: org/10.1002/bjs.5836

15. Simoneau E, Hassanain M, Shaheen M, et al. Portal vein embolization and its effect on tumour progression for colorectal cancer liver etastases. Br J Surg. 2015;102:1240−9. doi: 10.1002/bjs.9872.

16. Hoekstra LT, van Lienden KP, Doets A, et al. Tumor progression after preoperative portal vein embolization. Ann Surg. 2012;256:812−7. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182733f09.

17. Pamecha V, Levene A, Grillo F et al. Effect of portal vein embolisation on the growth rate of colorectal liver metastases. Br J Cancer 2009;100:617−22. doi: 10.1038/sj.bjc.6604872.

18. Almeida-Porada G, Zanjani ED, Porada CD. Bone marrow stem cells and liver regeneration. Exp Hematol. 2010;38:574−80. doi: 10.1016/j.exphem.2010.04.007.

19. Liska V, Slowik P, Eggenhofer E, et al. Intraportal injection of porcine multipotent mesenchymal stromal cells augments liver regeneration after portal vein embolization. In Vivo 2009;23:229−35.

20. Sharma M, Rao PN, Sasikala M, et al. Autologous mobilized peripheral blood CD34(+) cell infusion in non-viral decompensated liver cirrhosis. World J Gastroenterol. 2015;21:7264−71. doi: 10.3748/wjg.v21.i23.7264.

21. Khan AA, Parveen N, Mahaboob VS, et al. Safety and efficacy of autologous bone marrow stem cell transplantation through hepatic artery for the treatment of chronic liver failure: a preliminary study. Transplant Proc. 2008;40:1140−4. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.03.111.

22. Treska V. Methods to increase future liver remnant volume in patients with primarily unresectable colorectal liver metastases: Current state and future perspectives. Anticancer Res. 2016;36:2065−71.

23. Han HS, Ahn KS, Cho JY, et al. Autologous stem cell transplantation for expansion of remnant liver volume with extensive hepatectomy. Hepatogastroenterology 2014;61:156−61.

24. Treska V, Liska V, Fichtl J, et al. Portal vein embolisation with aplication of haematopoietic stem cells in patients with primarily or non-resectable colorectal liver metastases. Anticancer Res 2014;34:7279−85.

25. Canepa MC, Quaretti P, Perotti C, et al. Autologous CD133+ cells augment the effect of portal embolization. Minerva Chir. 2013;68:163−8.

26. am Esch JS, Schmelzle M, Fürst G, et al. Infusion of CD133+ bone marrow-derived stem cells after selective portal vein embolization enhances functional hepatic reserves after extended right hepatectomy: a retrospective single-center study. Ann Surg. 2012;255:79−85. doi: 10.1097/SLA.0b013e31823d7d08.

27. Fürst G, am Esch JS, Poll LW, et al. Portal vein embolization and autologous CD133+ bone marrow stem cells for liver regeneration: initial experience. Radiology 2007;243:171−9. doi: 10.1148/radiol.2431060625.

28. Donndorf P, Strauer BE, Haverich A, et al. Stem cell therapy for the treatment of acute myocardial infarction and chronic ischemic heart disease. Curr Pharm Biotechnol. 2013;14:12−9. doi: 10,2174 / 1389201011314010004

29. Schemper M, Smith TL. A note on quantifying follow-up in studies of failure time. Control Clin Trials 1996;17:343−6.

30. Croome KP, Hernandez-Alejandro R, Parker M, et al. Is the liver kinetic growth rate in ALPPS unprecedented when compared with PVE and living donor liver transplant? A multicentre analysis. HPB 2015;17:477−84. doi: 10.1111/hpb.12386.

31. Ratti F, Schadde E, Masetti M, et al. Strategies to increase the resectability of patients with colorectal liver metastases: a multi-center case-match analysis of ALPPS and conventional two-stage hepatectomy. Ann Surg Oncol. 2015;22:1933−42. doi: 10.1245/s10434-014-4291-4.

32. Shindoh J, Vauthey JN, Zimmitti G, et al. Analysis of the efficacy of portal vein embolization for patients with extensive liver malignancy and very low future liver remnant volume, including a comparison with the associating liver partition with portal vein ligation for staged hepatectomy approach. J Am Coll Surg. 2013;217:126−33. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2013.03.004.

33. Denys A, Prior J, Bize P, et al. Portal vein embolization: what do we know? Cardiovasc Intervent Radiol. 2012;35:999−1008. doi: 10.1007/s00270-011-0300-1.

34. Herberts CA, Kwa MS, Hermsen HP. Risk factors in the development of stem cell therapy. J Transl Med. 2011;9:29. doi:10.1186/1479-5876-9-29.

35. Dahlke MH, Popp FC, Larsen S, et al. Stem cell therapy of the liver - fusion or fiction?. Liver Transpl. 2004;10:471−9. doi: 10.1002/lt.20121.

36. Tögel F, Westenfelder C. Adult bone marrow-derived stem cells for organ regeneration and repair. Dev Dyn. 2007;236:3321−31. doi: org/10.1002/dvdy.21258

37. Wu XZ, Yu XH. Bone marrow cells: the source of hepatocellular carcinoma? Med Hypotheses 2007;69:36−42. doi: 10.1016/j.mehy.2006.10.064.

38. Blogowski W, Bodnarczuk T, Starzynska T. Concise review: Pancreatic cancer and bone marrow-derived stem cells. Stem Cells Transl Med. 2016;5:938−45. doi: 10.5966/sctm.2015-0291.

39. Giles AJ, Reid CM, Evans JD, et al. Activation of hematopoietic stem/progenitor cells promotes immunosuppression within the pre-metastatic niche. Cancer Res. 2016;76:1335−47. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-0204

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×