Životní jubileum profesora Jiřího Valenty


Autoři: V. Třeška
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 4, s. 212.
Kategorie: Zprávy

Dne 22. 3. 2013 se dožívá významného životního jubilea 80 let profesor MUDr. Jiří Valenta, DrSc., který svůj život zasvětil plzeňské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval zde již v průběhu studia v anatomickém ústavu jako demonstrátor. Po promoci v roce 1957 nastoupil na Chirurgickou kliniku v Plzni, kde od roku 1964 pracoval jako její odborný asistent. Jeho vynikající jazykové znalosti spolu s cílevědomou touhou po chirurgickém poznání se plně rozvinuly po dobu stáží na chirurgických pracovištích ve Švédsku, kde měl možnost poznat moderní trendy v cévní a transplantační chirurgii a v roce 1968 pak na ročním stipendijním pobytu v John´s Hopkins Univerzitě v Baltimoru. V letech 1976–1977 byl zástupcem vedoucího Transplantačního centra ve švédské Uppsale. V dalších letech přednášel jako vyzvaný řečník v cévní a transplantační problematice na řadě prestižních zahraničních pracovišť.


V roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1970 byla připravena k obhajobě jeho habilitační práce, kterou však mohl obhájit až v roce 1978. V roce 1987 pak obhájil doktorskou disertační práci a v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor chirurgie. Téhož roku byl jednomyslně zvolen děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Tuto funkci pak zastával s vysokým morálním kreditem až do roku 1997. V roce 1990 byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou Chirurgické kliniky, kde pracoval do roku 1999.

Profesor Valenta je členem celé řady významných odborných chirurgických a transplantačních společností, kde za svou vynikající odbornou práci především na poli transplantační a cévní chirurgie obdržel nejvyšší ocenění. Za svou dlouholetou akademickou činnost byl vyznamenán zlatou a jubilejní medailí Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Valenta vychoval a stále vychovává velký počet studentů medicíny na Lékařské fakultě v Plzni. Jeho kvalitně připravené přednášky a praktická cvičení patří k nejnavštěvovanějším, protože jsou vedeny nejen na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň na úrovni otevřené diskuze s mediky o dané problematice. Profesor Valenta v celé své působnosti na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni vychoval mnoho kvalitních lékařů, kteří dnes zastávají nejrůznější místa nejen v České republice, ale i v zahraničí. Díky jeho působení v zahraničí bylo možné na základě jeho osobních kontaktů zajistit pro celou řadu kolegů odborné stáže na renomovaných zahraničních klinikách, což bylo nepochybným přínosem nejen pro ně samotné, ale především pro jejich pracoviště.

Profesor Valenta je vzorem vysoce morálního, skromného člověka a špičkového odborníka. Osobně si velice vážím, že jsem měl tu čest a štěstí odborně vyrůstat pod jeho vedením a učit se tak kvalitnímu oboru, jakým chirurgie bezesporu je.

Vážený pane profesore, k Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme vše nejlepší a mnoho dalších let prožitých v plném, činorodém zdraví.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

a kolektiv Chirurgické kliniky v Plzni

e-mail: treska@fnplzeň.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se