Profesor René Adam a PragueONCO 2013


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 4, s. 179.
Kategorie: Editorial

S podporou grantu IGA MZČR NT 13660.


Na PragueOnco, v pořadí již 4. mezioborovém onkologickém kolokviu organizovaném profesorem L. Petruželkou a docentkou P. Tesařovou koncem ledna 2013, vystoupil prof. René Adam z Hôpital Paul Brousse ve Villejuif na téma multidisciplinárního přístupu v léčbě nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu. Profesoru Petruželkovi patří dík za to, že tohoto excelentního chirurga, žáka a později nástupce Henri Bismutha, do Prahy přivedl.

Řadu let opakuje několik osvícených chirurgů na našich odborných onkologických fórech, že bez radikální resekce jaterních metastáz nelze od chemo(bio)terapie u nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem očekávat 50 a více procentní pětileté přežití. Přesto se jejich úsilí změnit současný stav stále míjí účinkem a mnozí indikovaní pacienti i nadále nejsou operováni. Buď dostávají systémovou protinádorovou léčbu, kterou v této podobě lze považovat za léčbu paliativní, nebo nejsou léčeni vůbec.

Ve vystoupení profesora Adama na Prague Onco 2013 se chirurgům dostalo velkého zadostiučinění, protože přednášející již dříve dospěl ke stejným závěrům a podložil je přesvědčivými výsledky ze svého pracoviště [1–3]. Nejen účastníci panelové diskuze, ale i přítomní naplňující velký sál kongresového centra hotelu Clarion, to zjevně ocenili.

Přínosů R. Adamovy účasti v diskuzi a jeho dokonalé přednášky je několik. Především se ukazuje, že se výrazněji nelišíme v úsilí a možnostech zlepšit osud těchto nemocných od vyspělé Evropy. Přesto ve výsledcích značně pokulháváme, a to i například v porovnání se sousedním Rakouskem, kde bylo dotazníkovou akcí prokázáno, že u indikovaných nemocných jaterní resekce provedena byla [4].

Procento pacientů, kteří mají šanci dostat v České republice adekvátní terapii, nepřesahuje čtvrtinu všech postižených[5]. Jedinou cestou, jak toto procento zvýšit, je důsledné dodržování principu multioborové péče (a to nejen u těchto pacientů, ale u všech nemocných se solidními nádory). Právě profesor Adam na výsledcích studií CRYSTAL a OPUS ve srovnání s výsledky studií CELIM a POCHER jasně dokázal, že není-li členem multioborové komise zkušený jaterní chirurg, nelze významně zvýšit procento resekabilních nemocných a rozdíl ve výsledcích péče je zcela zásadní: 13%, resp 16% resekabilita u prvních dvou studií oproti 34%, resp. 60% u druhých dvou studií, tj. tam, kde byl přítomen chirurg.

V průběhu letošních XV. Motolských onkologických dnů, organizovaných docentkou J. Prausovou z diskuze vyplynulo, že multioborové komise reálně fungují v České republice na 3 či 4 místech, ale to je velmi málo. Mělo by jich fungovat minimálně 10. Přitom základní podmínka vytváření takových týmů a kvalifikovaného fungování chirurgů v nich je již splněna: máme nástavbový vzdělávací program z onkochirurgie a počet atestovaných již přesáhl tří desítek.

Musíme tedy věnovat větší úsilí prosazování nezbytných změn v systému léčby onkologických nemocných tak, jak se to v současné době děje i v ostatních vyspělých evropských státech, o čemž svědčí i na podzim publikovaný evropský konsensus léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem – (EGOSLIM – Expert group on oncosurgery management of liver metastases) [6].

Je nezbytné, aby výbor České chirurgické společnosti a celá chirurgická veřejnost podporovaly výše zmíněný vzdělávací program i úsilí těch chirurgů, kteří jsou schopni odborně stát v čele multidisciplinárních týmů nebo být jejich respektovanými členy. Abychom nepřestávali usilovat o změnu stávajícího Věstníku onkologické péče v ČR, kde se chirurgický podíl na léčbě onkologických nemocných zmiňuje jen okrajově [6]. A především, abychom nerezignovali a neustupovali pohodlnějším řešením, která ale nejsou ku prospěchu pacientů.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz


Zdroje

1. Adam R, Lucidi V, Bismuth H. Hepatic colorectal metastases: methods of improving resectability. Surg Clin North Am 2004;84: 659–671.

2. R, Pascal G, Castaig D, et al. Tumor Progression While on Chemotherapy. Ann Surg 2004;240:1052–1064.

3. Parkin E, O’Reilly DA, Adam R, et al. HPB (Oxford). 2012 Dec 27 [Epub ahead of print].

4. Kaczirek K, Tamandl D, Kliner M, et al. Criteria for resectability of colorectal cancer liver metastases – an Austrian survey and current recommendations. Eur Surg 2009;41,5:213–220.

5. Ryska M, Pantoflíček J, Dušek L. Léčba jaterních metastáz kolorektálního původu v České republice: současný celostátní survey. Rozhl Chir 2010;89:100–108.

6. Adam R, De Gramont A, Figueras J, et al. The Oncosurgery Approach to Managing Liver Metastases from Colorectal Cancer: A Multidisciplinary International Consensus. The Oncologist 2012;17:1225–1239.

7. Věstník MZ ČR, částka 7, 28. 12. 2008.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se