Přes hranice


Autoři: T. Horváth
Působiště autorů: Chirurgická klinika Bohunice, přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 4, s. 265.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

PŘES HRANICE

znělo motto konference v dvoutisícileté metropoli severozápadního Bavorska Augsburg, která hostila začátkem října 2009 v kongresové hale na Goeggingen Str. celkem 644 účastníky 18. sjezdu Německé společnosti pro hrudní chirurgii, z toho 160 středních a nelékařských pracovníků v oboru, jehož lékařská členská základna před nedávnem přesáhla 300 osob. Odečteme-li dvě desítky expertů z evropských zemí mimo německou jazykovou oblast (BiH, CZ, E, F, H, I, RUS) a Severní Ameriky (USA) shledáváme, že celá řada německých pneumologů i všeobecných chirurgů obor zřejmě ctí. Jsou s ní spojeni i mimoevropští hrudně-chirurgičtí specialisté. Sjezd byl globalizován účastí z Asie a Afriky. Organizace se na výbornou zhostil Ludwig Lampl, vůdčí osobnost švábské torakochirurgie z Oddělení srdeční a hrudní chirurgie Zemské nemocnice v Neusass, uvedené do provozu v sedmdesátých letech 20. století. Díváme-li se na toto zařízení očima konce první dekády třetího tisíciletí, nelze se ubránit silnému dojmu vysoké úrovně ryzí německé medicíny, místně umocněnému statutem kooperujícího pracoviště Ludwig Maximilanovy univerzity v Mnichově. Proto nepřekvapuje, že vysoká kultura společenského programu bezchybně doplňovala odborné akce a průmyslová výstava slušně obsáhla rutinní spektrum i novinky oboru.

Přes hranice

chirurgického myšlení a jednání, někdy i tou nejlepší tradicí omezovaného. To neznamená, že bychom tradici neměli pěstovat. Naopak! Pěstujme ji tak vroucně, až ji překonáme. Podněty v tomto směru zde rozhodně nechyběly. Některé zvlášť oslovují. Třeba přednáška Thomase Kyrisse o zavedení VATS na klinice skrze sekundární lékařku Stefanii Veit, která se za čtyři měsíce v Cedar-Sinai Medical Center (CA) tak důkladně seznámila s videoasistovanými anatomickými plicními resekcemi, že pak s pomocí primáře, kterého to naučila, nastartovali novou éru. Volker Steger doložil, že správně indikovaná bronchoplastika má své oprávnění i v terénu po radiochemoterapii. Wulf Sienel upozornil na odlišnosti prognózy T4 tumorů podle různých infiltrovaných struktur. Rozšiřování „bitevního pole“ současné hrudní chirurgie virtuózně ilustrovali Henri Gruenenwald na příkladě transmanumbriálního přístupu s odklopením klavikuly a protětím prvního žebra k apikálním tumorům infiltrujícím mediastinální struktury a Walter Klepetko v řešení tumoru sulci superioris infiltrujícího pletenec pažní. Posledně jmenovaný načrtl ve fenomenální zkratce smysluplnou koncepci gigantického odborného i organizačního vzepětí Vídeňského centra pro plicní transplantace sloužícího pacientům několika menších zemí středoevropského prostoru s výjimkou České republiky, která však na startu také pouze díky úzké spolupráci týmu Pavla Pafka s ním mohla později vykročit vlastní cestou. Historické premisy takových postojů ilustroval na brilantním přehledu vývoje německé hrudně chirurgické školy Tamasz Molnar. Orientaci na pacienta označil Jens Rueckert za základní normu logistiky top-specialistů i drahé techniky. Zralou výzvu ostříleným rytířům pneumochirurgie k exaktnímu studiu segmentektomie u T1I tumorů přednesl Georgi Stamatis. Náš příspěvek informoval o tom, že u lege artis indikované segmentektomie pro NSCLC T1 a anebo plicní metastázu do průměru 30 mm jsme žádnou lokální recidivu nepozorovali. Biruta Witte nenechala snad nikoho na pochybách, že filozofie spojení VAMLA s VATS je plodná. Nový vítr v plachtách septické torakochirurgie bylo přímo slyšet v projevu Veroniky Matzi. Sluje potenciální V.A.C, léčba pleurálních empyémů, a to včetně těch, jež jsou zatíženy neúspěchy a komplikacemi klasických chirurgických pokusů v řešení bronchopleurální fistulace. Pionýr VATS Giancarlo Roviaro střízlivě nabádal k zdrženlivému postoji k úloze metody v současné evropské realitě. Tím ovšem tendence obratu k ní (samozřejmě) nepopíral, jen racionalizoval. Waldemar Schreiner zase doložil oprávněnost videoasistované techniky plikace bránice. Žádný jednobarevný festival se k řešení složité situace nehodí. Takže nemohly chybět současné intelektuální výboje švábské robotiky předvedeny Ralphem Koeppe. Ani mnohé jiné, jak plyne z abstraktů.

Přes hranice

jsem odjel v babím létě a vracel se na podzim: a to nejenom především s přihlédnutím k aktuálnímu meteorologickému vývoji, ale hlavně díky hloubce poznatků a vjemů vtěsnaných do krátkého času kongresu a pobytu na klinice.

Reference

Ludwig Lampl, Editor: 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie, Augsburg BY 2009/ www.tc2009.de

MUDr. T. Horváth, CSc.
Chirurgická klinika FN Brno
e-mail: thorvath@fnbrno.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×