OBSAH - AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 12, s. 2-9.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

ÚVODNÍKY

Já jsem primář – kdo je víc? (P. Pafko)                                    99

Postgraduální edukace ve všeobecné chirurgii (P. Pafko)        163

Dlouhověkost předních chirurgů a vzpomínka na dva žijící oslavence (redakční rada)                            219

Výučba chirurgov v súčasnosti (P. Kothaj)                              271

4. setkání hrudních chirurgů 3. 6. 2010 Plzeň (T. Horváth)    535

NoT ReStInG SurGEONs aneb stručný parametrický standard pro onkochirurgii (Žaloudík J.)                          583

Resekce pankreatu pro karcinom – nutnost stanovení pagingu onemocnění (Ryska M.)                                      723

ODBORNÉ ČLÁNKY

A

Adamčík L. viz Soumarová R.                                                685

Adamec M. viz Matia I.                                                           45

Adamec M. viz Oliverius M.                                                   411

Adamus M. viz Hrabálek L.                                                    223

Adamus M. viz Hrabálek L.                                                    784

Alradhi F. L., Trojanová P., Hrubá D.: Komplikace hojení ran u kuřáků                                      282

Antoš F., Dytrych P., Vítek P., Ryska O., Marvan J., Šerclová Z.: Maligní ascites – možnost ovlivnění tvorby pomocí hypertermické peroperační chemoterapie (HIPEC)         237

Aujeský R., Neoral Č., Král V., Vrba R.,Vomáčková K.: Videoasistovaná resekce jícnu pro karcinom – desetileté zkušenosti                                                     746

Aujeský R. viz Neoral Č.                                                        740

Aujeský R. viz Vrba R.                                                           178

B

Baader M. viz Hromádka P.                                                   231

Baader M. viz Hromádka P.                                                   638

Babala J. viz Omaník P.                                                         406

Bačáková L. viz Chlupáč J.                                                      85

Bachleda P., Utíkal P., Kalinová L., Zadražil J., Buriánková E., Kolář M.: Infekce av spojky k hemodialýze založené ePTFE interponátem. Léčba na základě zkušeností nebo podle nálezů moderních vyšetřovacích metod?                            80

Bachleda P. viz Utíkal P.                                                           9

Bakala J. viz Duben J.                                                             695

Balák J. viz Špaček M.                                                             33

Balázs T. viz Šefránek V.                                                         64

Baláž P. viz Matia I.                                                                45

Bartík K. viz Šedivý P.                                                             18

Bartoníček J. viz Tuček M.                                                    288

Bartoň P. viz Šabová L.                                                         471

Bartoňková H. viz Sobotka M.                                               310

Bartoš J. viz Soumarová R.                                                     685

Bartoš J. viz Škrovina M.                                                       362

Baumöhlová H. viz Toporcer T.                                            379

Benej R. viz Krajč T.                                                             478

Benej R. viz Krajč T.                                                             490

Beňo M., Martin J., Hatzl J.: Vacuum sealing v terapii a prevencii protetickej infekcie – kazuistika                    508

Berndt D. viz Hain J.                                                              315

Béder I. viz Omaník P.                                                           406

Bělina F. viz Oliverius M.                                                       411

Bělobrádek Z. viz Jiška S.                                                         24

Bělohlávek O. viz Špaček M.                                                   33

Biringer K. viz Mikolajčík A.                                                 402

Biroš E., Staffa R., Kříž Z.: Reimplantace AMI a akcesorní pravé AR u infrarenálního AAA a současný pohled na indikační kritéria k reimplantaci AMI                                                         551

Bíró C. viz Chvalný P.                                                           395

Bober J. viz Kavečanský V.                                                    331

Bober J. viz Lakyová L.                                                         446

Bober J. viz Radoňak J.                                                          242

Bohanes T. viz Szkorupa M.                                                  750

Brabec M. viz Kulda J.                                                            421

Brenig F. viz Zonča P.                                                           188

Broďák M. viz Pacovský J.                                                    689

Brůha J. viz Třeška V.                                                            202

Brychta I. viz Vician M.                                                         647

Buček J. viz Staffa R.                                                               39

Burda R., Morochovič R., Kitka M.: Hallux flexus – dôsledok poúrazového zakliesnenia šľachy flexor hallucis longus v mieste zlomeniny tíbie                                                  466

Burda R., Cibur P., Kitka M.: Subperiostálna direktná zlomenina lopatky u dieťaťa                                            146

Burda R., Morochovič R., Kitka M.: Zarastený prsteň na prste u pacientky závislej na alkohole                                      148

Buriánková E. viz Bachleda P.                                                 80

Buriánková E. viz Kysučan J.                                                 433

C

Cibur P. viz Burda R.                                                              146

Cihlář R. viz Přibáň V.                                                           536

Cingel V. viz Fuňáková M.                                                     140

Cingel V. viz Omaník P.                                                         406

Coufal O. viz Fait V.                                                              229

Coufal O. viz Fiala L.                                                             612

Coufal O. viz Vrtělová P.                                                       599

Č

Čečka F. viz Motyčka V.                                                        198

Čechura M. viz Čertík B.                                                            4

Čellár R. viz Lacko M.                                                           461

Černá M. viz Loveček M.                                                      183

Černá M. viz Utíkal P.                                                               9

Černohorský S. viz Hromádka P.                                           231

Černohorský S. viz Hromádka P.                                           234

Černohorský S. viz Hromádka P.                                           638

Černý S., Kopic J.: Výsledky a komplikace laparoskopické adjustabilní bandáže žaludku – 12 let zkušeností               427

Černý J. viz Nešpor D.                                                           634

Čertík B., Třeška V., Křižan J., Šulc R., Čechura M., Kuntscher V., Moláček J.: Operace na vnitřních karotidách v lokoregionální anestezii na chirurgické klinice v Plzni za uplynulých 7 let. Diskuse nad AHA a ESVS guidelines                                     4

Čertík B. viz Třeška V.                                                          300

Číhalová M. viz Sobotka M.                                                   310

D

Daněk T. viz Jiška S.                                                                24

Daum O. viz Zedníková I.                                                      682

Dědek T. viz Frank M.                                                           540

Dobeš D. viz Jiška S.                                                                24

Donát R. viz Chvalný P.                                                        395

Dostalík J. viz Guňka I.                                                          628

Dostál O. viz Hrubý J.                                                              69

Dráč P. viz Utíkal P.                                                                  9

Drdulová T. viz Šabová L.                                                      471

Duben J. viz Dudešek B.                                                         543

Duben J., Dudešek B., Hnátek L., Vážan P., Bakala J., Gatěk J.: Lymfatické mapování a biopsie sentinelových uzlin s použitím kombinované metodiky in vivo aplikace Patentblue a radiokoloidu a ex vivo detekce metastatického postižení lymfatických uzlin u kolorektálního karcinomu 695

Duben J. viz Gatěk J.                                                              604

Duda M., Žaloudík J., Ryska M., Dušek L.: Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice                                   588

Duda M., Ryska M., Žaloudík J.: Specializace v chirurgické onkologii v České republice                                             619

Duda M. viz Škrovina M.                                                       362

Dudešek B., Gatěk J., Duben J., Hnátek L., Kotoč J., Kotočová K., Vážan P.: Lymfadenektomie u papilárního karcinomu štítné žlázy         543

Dudešek B. viz Duben J.                                                         695

Dudešek B. viz Gatěk J.                                                          604

Duchaj B. viz Chvalný P.                                                       395

Duchoň R., Pinďák D., Pechan J.: Pooperačný ileus – patofyziológia, prevencia a liečba (prehľadová práca)   349

Duras P. viz Rupert K.                                                            417

Duras P. viz Třeška V.                                                            556

Dušek L. viz Duda M.                                                             588

Dušek L. viz Ryska M.                                                           100

Dušek T. viz Motyčka V.                                                        198

Dvořáček L. viz Štádler P.                                                        28

Dvořák J. viz Edelmann K.                                                    573

Dvořák M. viz Staffa R.                                                           39

Dytrych P. viz Antoš F.                                                          237

Dyttert D. viz Chvalný P.                                                      395

Dzian A., Fúčela I., Stiegler P., Hamžík J., Mištuna D.: Hernia pľúc po limitovanej torakotómií                          548

Ď

Ďurčány V. viz Chvalný P.                                                     395

E

Edelmann K., Dvořák J., Kopp L., Obruba P.: Fraktura proximálního humeru komplikovaná lézí arteria axillaris – kazuistika                                             573

El Samman K. viz Šedivý P.                                                     18

F

Fait V., Coufal O., Gatěk J.: Chirurgie karcinomu prsu v České republice                                                             229

Fait V. viz Fiala L.                                                                  612

Fait V. viz Němec L.                                                              594

Fait V. viz Vrtělová P.                                                            599

Ferda J. viz Třeška V.                                                             556

Ferko A. viz Chobola M.                                                        672

Ferko A. viz Motyčka V.                                                        198

Fiala L., Coufal O., Fait V., Foretová L.: Karcinom prsu u mužů – naše zkušenosti                                                 612

Fiedler J. viz Přibáň V.                                                            220

Fichtl J. viz Skalický T.                                                          253

Filová E. viz Chlupáč J.                                                            85

Firment J. viz Kočan L.                                                         518

Foretová L. viz Fiala L.                                                         612

Frank M., Kanta M., Dědek T.: Paréza radiálního nervu způsobená pakloubem diafýzy humeru – kazuistika          540

Fuňáková M., Porubský J., Cingel V., Trnka J., Horn F.: Cysta choledochu II. typu alebo nadpočetný žlčník?        140

Fúčela I. viz Dzian A.                                                             548 

G

Gaalová R. viz Hromádka P.                                                   231

Gaalová R. viz Hromádka P.                                                   638

Gajdoš M. viz Kaťuch V.                                                         450

Gajdoš M. viz Pataky F.                                                         336

Galbavý Š. viz Chvalný P.                                                      395

Garajová B. viz Mitáš L.                                                        113

Garajová B. viz Sobotka M.                                                    310

Gatěk J., Kotoč J., Kotočová K., Katrušák J., Vážan P., Duben J., Hnátek L., Dudešek B.: Lokoregionální recidivy po konzervativních výkonech u časného karcinomu prsu 604

Gatěk J. viz Duben J.                                                              695

Gatěk J. viz Dudešek B.                                                          543

Gatěk J. viz Fait V.                                                                 229

Gergel M. viz Vician M.                                                          647

Gladiš P., Holub R.: Použití V.A.C. systému při léčbě infikované cévní protézy – kazuistika                             504

Gladiš P. viz Jandoušová E.                                                     498

Grill R. viz Hron F.                                                                 702

Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Mazur M., Vávra P.: Pokročilý věk – indikace nebo kontraindikace laparoskopické kolorektální chirurgie?                            628

Guňková P. viz Guňka I.                                                         628

Guzy J. viz Kočan L.                                                              518

Gürlich R., Salaj P.: Prodloužená profylaxe tromboembolismu při resekci kolorekta pro malignitu                                  194 

H

Haas M. viz Hajžman M.                                                        459

Habal P., Šimek J., Štětina M.: Zvýšení bezpečnosti léčby v emergentní hrudní chirurgii                                           261

Hadži Nikolov D. viz Motyčka V.                                          198

Hain J., Berndt D., Hrubý M.: Perforace sigmatu vycestovalým duodenobilárním stentem                                                 315

Hajdúch M. viz Klos D.                                                          135

Hajdúch M. viz Škrovina M.                                                   362

Hajžman M., Šíma P., Karnos V., Haas M.: Submukózní lipom jako příčina invaginace v dospělém věku               459

Halama J., Neoral Č., Klos D.: Neobvyklý přístup k resekci metastázy jater                                                 561

Hamžík J. viz Dzian A.                                                           548

Hanke I. viz Mitáš L.                                                             113

Harbuľak P. viz Toporcer T.                                                   379

Haruštiak S. viz Krajč T.                                                        478

Haruštiak S. viz Krajč T.                                                        490

Hasala P.: Torze omenta – neobvyklá příčina náhlé příhody břišní      670

Hasman D. viz Kulda J.                                                          421

Haško M. viz Mikolajčík A.                                                   402

Hatzl J. viz Beňo M.                                                              508

Havlík R. viz Klos D.                                                             135

Havlík R. viz Kysučan J.                                                        433

Havlík R. viz Loveček M.                                                      183

Havlík R. viz Loveček M.                                                      731

Havlůj L. viz Kostka R.                                                          124

Hácová M. viz Sákra L.                                                          352

Hájek T. viz Loskot P.                                                           501

Hájovský V. viz Huťan M.                                                      293

Henkel J. viz Zonča P.                                                           188

Herman J. viz Utíkal P.                                                              9

Hess L. viz Málek J.                                                               275

Hildebrand T. viz Kavečanský V.                                            331

Hnátek L., Hnátková G.: Mapování povrchového žilního systému před a po operaci varixů – literární souhrn specifických aspektů při vyšetřování duplexní monografií                   707

Hnátek L. viz Duben J.                                                           695

Hnátek L. viz Dudešek B.                                                       543

Hnátek L. viz Gatěk J.                                                           604

Hnátková G. viz Hnátek L.                                                    707

Hnízdil L. viz Piskač P.                                                          298

Holub L. viz Pacovský J.                                                        689

Holub R. viz Gladiš P.                                                             504

Holubec L. viz Liška V.                                                          208

Horn F. viz Fuňáková M.                                                       140

Horn F. viz Šabová L.                                                             471

Horváth T. viz Mitáš L.                                                         113

Horváth T. viz Sobotka M.                                                    310

Houdek K. viz Rupert K.                                                        417

Houdek K. viz Třeška V.                                                        300

Hrabálek L., Wanek T., Adamus M., Langová K.: Spolehlivost „Load-Sharing“ klasifikace v indikaci přední náhrady obratlového těla u zlomenin torakolumbální páteře         223

Hrabálek L., Wanek T., Adamus M.: XLIF – nová technika náhrady meziobratlové ploténky bederní páteře: první zkušenosti         784

Hromádka P., Černohorský S., Škach J., Zýková I.: Iatrogenní poranění plicní artérie                                    234

Hromádka P., Černohorský S., Škach J., Baader M., Gaalová R., Šercl M.: Peroperační detekce plicních lézí při mininvazivní operativě                                                                         231

Hromádka P., Černohorský S., Baader M., Škach J., Gaalová R.: Pravostranné úrazové ruptury bránice              638

Hron F., Otčenášek M., Grill R.: Poranění pánve z pohledu urogynekologie                                                                702

Hrubá D. viz Alradhi F. L.                                                       282

Hrubý J., Semrád M., Vidim T., Mitáš P., Dostál O., Skalická L., Lindner J.: Výsledky kombinované chirurgické a endovaskulární léčby žilního thoracic outlet syndromu v letech 2000–2007 na II. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK v Praze             69

Hrubý J. viz Šlais M.                                                                 59

Hrubý M. viz Hain J.                                                              315

Husár M. viz Zerhau P.                                                           306

Hušek P. viz Pacovský J.                                                        689

Huťan M., Rashidi Y., Novák Š., Huťan M. ml.: Ako dlho čakať s operáciou pre nekrotizujúcu pankreatitídu?          513

Huťan M., Hájovský V., Huťan M. ml., Rybár J.: Úloha Hartmannovej operácie a možnosti jej rekonštrukcie v súčasnosti                293

Huťan M. ml. viz Huťan M.                                                   293

Huťan M. ml. viz Huťan M.                                                   513

Hyánková O. viz Oliverius M.                                                411

CH

Chlupáč J., Filová E., Bačáková L.: Cévní protézy: 50 let vývoje od syntetických k tkáňovému inženýrství a buněčné terapii 85

Chlupáč J. viz Matia I.                                                             45

Chobola M., Sobotka L., Ferko A., Oberreiter M., Kaška M., Motyčka V., Páral J., Mottl R.: Abdominální katastrofa – defekt stěny břišní komplikovaný střevní píštělí – strategie léčby 672

Chobola M. viz Motyčka V.                                                   198

Choc M. viz Mraček J.                                                           109

Chrenko V. viz Kašpar M.                                                      118

Chrenko V. viz Vrtělová P.                                                     599

Chudáček J. viz Szkorupa M.                                                  750

Chvalný P., Straka V., Donát R., Malina J., Dyttert D., Sabol M., Duchaj B., Veselý J., Lehotská V., Rauová K., Galbavý Š., Macák D., Ďurčány V., Bíró C.: Význam biopsie sentinelovej uzliny pri včasnom karcinóme prsníka                                       395

I

Ivičič J. viz Mitáš L.                                                              113

J

Jacobi C. A. viz Zonča P.                                                        188

Jacobi C. A. viz Zonča P.                                                        344

Jakubovský J. viz Vician M.                                                    647

Jandoušová E., Gladiš P., Štětka P., Krpenský A., Korsa M.: Akutní tyroidektomie pro mechanický syndrom při toxické nodózní strumě – kazuistika                                498

Janík J., Malý V., Lažanská V., Staněk I., Sauer M.: Intratorakální struma – nediagnostikovaná – přece odoperovaná                                                       663

Janík M. viz Krajč T.                                                             478

Janík M. viz Krajč T.                                                             490

Janoušek L. viz Matia I.                                                           45

Janoušek L. viz Oliverius M.                                                  411

Javora J.: Extragastrointestinální stromální tumor  – diagnostická úskalí v kazuistice                                     317

Jindrák V. viz Špaček M.                                                          33

Jiška S., Daněk T., Bělobrádek Z., Dobeš D., Raupach J.: Případ kombinace endoleaku Ib a IIIa typu po zavedení stentgraftu pro subrenální výduť aorty                               24

Jírava D. viz Kostka R.                                                          124

Jurytko A. viz Malý T.                                                           760

K

Kabát M. viz Šabová L.                                                          471

Kala Z. viz Mitáš L.                                                               113

Kala Z. viz Procházka V.                                                        679

Kalač J., Veverková L., Wechsler J., Piskač P., Zambo I.: Vzácné tumory žlučníku a žlučových cest. Kazuistika      250

Kalač J. viz Piskač P.                                                             298

Kalinová L. viz Bachleda P.                                                     80

Kalinová L. viz Utíkal P.                                                           9

Kanta M. viz Frank M.                                                          540

Karnos V. viz Hajžman M.                                                     459

Kaška M. viz Chobola M.                                                       672

Kašpar M., Paseka T., Vokurka J., Veverková L., Chrenko V.: Axiloskopie – alternativa v disekci axilárních lymfatických uzlin při karcinomu mammy                                            118

Katrušák J. viz Gatěk J.                                                          604

Kaťuch V., Pataky F., Kaťuchová J., Gajdoš M., Radoňak J.: Chirurgické riešenie failed back surgery syndrómu FBSS pomocou zadnej lumbálnej medzitelovej fúzie PLIF so zadnou transpedikulárnou stabilizáciou                         450

Kaťuch V. viz Pataky F.                                                         336

Kaťuchová J. viz Kaťuch V.                                                    450

Kavečanský V., Schwartz P., Bober J., Hildebrand T., Radoňak J.: Súčasné možnosti diagnostiky a liečby medulárneho karcinómu štítnej žľazy                                                   331

Kesselová M. viz Klos D.                                                       135

Kitka M. viz Burda R.                                                            146

Kitka M. viz Burda R.                                                            148

Kitka M. viz Burda R.                                                            466

Klečka J. viz Skalický T.                                                        253

Klein D. viz Matia I.                                                                45

Klein J. viz Loveček M.                                                         183

Klein J. viz Szkorupa M.                                                        750

Klementa B. viz Klementa I.                                                  754

Klementa I., Skalický P., Vysloužil K., Starý L., Zbořil P., Vomáčková K., Klementa B., Konečný M.: Riziko kolorektálního karcinomu v terénu ulcerózní kolitidy                              754

Klementa I. viz Starý L.                                                         770

Klementa I. viz Starý L.                                                         780

Klementa I. viz Zbořil P.                                                        774

Klepanec A. viz Šefránek V.                                                     64

Kliment M. viz Loveček M.                                                   731

Klos D., Loveček M., Skalický P., Srovnal J., Kesselová M., Radová L., Hajdúch M., Neoral Č., Havlík R.: Minimální reziduální choroba u karcinomu pankreatu – naše prvotní zkušenosti           135

Klos D. viz Halama J.                                                             561

Klos D. viz Kysučan J.                                                           433

Klos D. viz Loveček M.                                                         731

Kľoc P., Tomčovčík Ľ., Vyskočová S.: Traumatická atlantoaxiálna rotačná fixácia u dieťaťa      659

Kocák I. viz Sobotka M.                                                        310

Kocáková I. viz Sobotka M.                                                   310

Kočan L., Firment J., Šimonová J., Vašková J., Guzy J.: Suplementácia selénu u pacientov s ťažkou akútnou pankreatitídou               518

Kolář M. viz Bachleda P.                                                          80

Konečný M. viz Klementa I.                                                  754

Kopic J. viz Černý S.                                                              427

Kopp L. viz Edelmann K.                                                      573

Koránda P. viz Kysučan J.                                                      433

Korsa M. viz Jandoušová E.                                                   498

Kostka R., Havlůj L., Jírava D., Novák L., Vach B., Weiss J.: Hemoragické komplikace léčby warfarinem                     124

Kostka R., Vernerová Z.: Poúrazová pseudocysta sleziny      564

Košina J. viz Pacovský J.                                                       689

Kotalová R. viz Oliverius M.                                                  411

Kotoč J. viz Dudešek B.                                                         543

Kotoč J. viz Gatěk J.                                                              604

Kotočová K. viz Dudešek B.                                                  543

Kotočová K. viz Gatěk J.                                                       604

Koutná J. viz Utíkal P.                                                               9

Kovács L. viz Šabová L.                                                         471

Köcher M. viz Loveček M.                                                    183

Köcher M. viz Utíkal P.                                                             9

Krajč T., Janík M., Lučenič M., Benej R., Haruštiak S.: Možnosti a výsledky chirurgického riešenia benígnej tracheoezofageálnej fistuly                                              478

Krajč T., Janík M., Lučenič M., Benej R., Haruštiak S.: Riešenie restenózy po segmentálnej resekcii pre postintubačné poranenie trachey                               490

Krajníková S. viz Marcinová M.                                            666

Král V. viz Aujeský R.                                                            746

Král V. viz Loveček M.                                                          183

Král V. viz Neoral Č.                                                              740

Kreuzberg B. viz Třeška V.                                                     556

Krpenský A. viz Jandoušová E.                                              498

Krška Z. viz Tesař J.                                                              169

Křižan J. viz Čertík B.                                                                4

Kříž Z. viz Biroš E.                                                                551

Kříž Z. viz Staffa R.                                                                 39

Kříž Z. viz Staffa R.                                                                 55

Kučera M. viz Oliverius M.                                                    411

Kulda J., Kural T., Hasman D., Novák P., Brabec M.: Léčba píštělí orální části gastrointestinálního traktu na chirurgické jednotce intenzivní péče                           421

Kuntscher V. viz Čertík B.                                                          4

Kuntscher V. viz Třeška V.                                                     300

Kuntscher V. viz Zedníková I.                                                682

Kural T. viz Kulda J.                                                               421

Kurzová A. viz Málek J.                                                         275

Kysučan J., Loveček M., Klos D., Tozzi I., Koránda P., Buriánková E., Neoral Č., Havlík R.: Přínos PET/CT v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu               433

Kysučan J., Malý T., Neoral. Č.: Vzácné pupeční abnormality 764

Kysučan J. viz Loveček M.                                                    731

L

Lacko M., Sidor Z., Štolfa Š., Čellár R., Vaško G.: Akútne poranenia laterálneho väzivového aparátu členkového kĺbu        461

Lakyová L., Toporcer T., Bober J., Radoňak J.: Zriedkavá komplikácia po šití anastomózy biofragmentilným prstencom Valtrac© – kazuistika a prehľad literatúry                                       446

Lakyová L. viz Radoňak J.                                                     242

Lakyová L. viz Radoňak J.                                                     441

Lakyová L. viz Toporcer T.                                                   370

Lakyová L. viz Toporcer T.                                                   379

Langová K. viz Hrabálek L.                                                   223

Lažanská V. viz Janík J.                                                          663

Lásziková E. viz Pražák J.                                                     642

Lehotská V. viz Chvalný P.                                                    395

Lindner J. viz Hrubý J.                                                             69

Lindner J. viz Šlais M.                                                              59

Lindner J. viz Špaček M.                                                          33

Lipár K. viz Matia I.                                                                45

Liška V., Novák P., Třeška V., Holubec L., Maňasová M.: Moderní algoritmy diagnostiky a léčby anorektálních píštělí na klinickém pracovišti – kazuistiky                     208

Liška V. viz Novák P.                                                             130

Liška V. viz Skalický T.                                                          253

Liška V. viz Třeška V.                                                            202

Liška V. viz Třeška V.                                                            556

Loskot P., Široký J., Hájek T., Valenta J.: Alternativní autologní tepenný štěp v kardiovaskulární chirurgii                         501

Loveček M., Neoral Č., Klos D., Skalický P., Kysučan J., Melichar B., Švébišová H., Tozzi di Angelo I., Kliment M., Havlík R.: Chirurgie karcinomu pankreatu na I. chirurgické klinice FN Olomouc                                                         731

Loveček M., Havlík R., Klein J., Malý T., Köcher M., Černá M., Král V., Neoral Č.: Iatrogenní poranění žlučových cest          183

Loveček M. viz Klos D.                                                         135

Loveček M. viz Kysučan J.                                                    433

Lučenič M. viz Krajč T.                                                         478

Lučenič M. viz Krajč T.                                                         490

Lukáč I., Šulla I. J.: Syndroma caudae equinae zriedkavej etiológie                                                          522

Lukčo D. viz Marcinová M.                                                   666

M

Macák D. viz Chvalný P.                                                       395

Mach T. viz Šedivý P.                                                              18

Machala S. viz Soumarová R.                                                 685

Majtan P.: Prudká infekce kosti a měkkých tkání horní končetiny – kazuistika                                                     570

Malina J. viz Chvalný P.                                                        395

Malý T., Zonča P., Neoral Č., Jurytko A.: Vlastní modifikace rekonstrukce žaludku po gastrektomii pro karcinom        760

Malý T. viz Kysučan J.                                                           764

Malý T. viz Loveček M.                                                        183

Malý T. viz Zonča P.                                                             344

Malý V. viz Janík J.                                                                663

Maňasová M. viz Liška V.                                                      208

Maňasová M. viz Novák P.                                                    130

Mareček F. viz Málek J.                                                         275

Marcinová M., Lukčo D., Krajníková S., Vrzgula A.: Axilárna disekcia v manažmente chirurgickej liečby invazívneho karcinómu prsníka u postmenopauzálnych pacientok      666

Martin J. viz Beňo M.                                                            508

Marušiak J. Chronická žilní insuficience a možnosti moderní chirurgické léčby v oblasti povrchního systému                 73

Marvan J. viz Antoš F.                                                           237

Matia I., Adamec M., Janoušek L., Lipár K., Marada T., Klein D., Baláž P., Varga M., Chlupáč J., Rokošný S.: Klinické zkušenosti s použitím chladem konzervovaných žilních a tepenných alloštěpů: dlouhodobé výsledky                                          45

Marada T. viz Matia I.                                                             45

Martínek L. viz Guňka I.                                                        628

Matouš P. viz Štádler P.                                                            28

Mazur M. viz Guňka I.                                                           628

Málek J., Mareček F., Hess L., Kurzová A., Očadlík M., Votava M.: Kombinace dexmedetomidinu s ketaminem a opioidy významně potlačuje hemodynamické změny způsobené laparoskopickou cholecystektomií a prodlužuje trvání pooperační analgezie                                             275

Melichar B. viz Loveček M.                                                   731

Mergancová J., Vyhnálek P., Ulvrová L., Studnička J.: Spontánní biliokutánní píštěl při cholecystolitiáze           625

Michalka P. viz Vician M.                                                      647

Mikolajčík A., Smolár M., Biringer K., Šutiak L., Haško M.: Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhod                                     402

Mikolajčík A. viz Smolár M.                                                  320

Mištuna D. viz Dzian A.                                                         548

Mitáš L., Horváth T., Sobotka M., Garajová B., Hanke I., Kala Z., Penka I., Ivičič J., Vomela J.: Komplikace u pacientů po operaci pro plicní malignitu                                        113

Mitáš L. viz Sobotka M.                                                         310

Mitáš P. viz Hrubý J.                                                                69

Mitáš P. viz Šlais M.                                                                 59

Mitáš P. viz Špaček M.                                                             33

Mixa Z. viz Oliverius M.                                                        411

Mírka H. viz Třeška V.                                                           556

Moláček J. viz Čertík B.                                                             4

Moláček J. viz Třeška V.                                                        300

Molčan R. viz Špak Ľ.                                                            375

Morochovič R. viz Burda R.                                                   148

Morochovič R. viz Burda R.                                                   466

Mottl R. viz Chobola M.                                                        672

Motyčka V., Ferko A., Tyčová V., Hadži Nikolov D., Sotona O., Čečka F., Dušek T., Chobola M., Pospíšil I.: Počet uzlin u resekcí tlustého střeva pro kolorektální karcinom                                               198

Motyčka V. viz Chobola M.                                                   672

Motyčka V. viz Pospíšil I.                                                      256

Mraček J., Choc M., Mraček Z.: Osteoplastická dekompresivní kraniotomie – indikace a operační technika                     109

Mraček Z. viz Mraček J.                                                        109

N

Navrátil P. viz Pacovský J.                                                    689

Nárožný V.: Perforácia čreva – zriedkavá komplikácia choledocholitiázy                                                            247

Neoral Č., Aujeský R., Král V.: Náhrada jícnu tlustým střevem – zkušenosti se 109 případy                                740

Neoral Č. viz Aujeský R.                                                        746

Neoral Č. viz Halama J.                                                          561

Neoral Č. viz Klos D.                                                             135

Neoral Č. viz Kysučan J.                                                        433

Neoral. Č. viz Kysučan J.                                                       764

Neoral Č. viz Loveček M.                                                      183

Neoral Č. viz Loveček M.                                                      731

Neoral Č. viz Malý T.                                                            760

Neoral Č. viz Starý L.                                                            770

Neoral Č. viz Starý L.                                                            780

Neoral Č. viz Szkorupa M.                                                     750

Neoral Č. viz Vrba R.                                                              178

Neoral Č. viz Zonča P.                                                           344

Nešpor D., Černý J., Šilhart Z., Němec P.: Chirurgické řešení aneuryzmatu abdominální aorty u pacientky s levostrannou dolní dutou žilou a funkčně solitární levou ledvinou         634

Němec L., Fait V., Silák J.: Gastrointestinální metastázy maligního melanomu                                                       594

Němec P. viz Nešpor D.                                                         634

Nosek J. viz Rupert K.                                                           417

Novák K. viz Weck D.                                                           165

Novák L. viz Kostka R.                                                         124

Novák M. viz Třeška V.                                                         300

Novák P., Liška V., Třeška V., Maňasová M.: Opakované chirurgické výkony jako zásadní součást léčby recidivujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika      130

Novák P. viz Kulda J.                                                             421

Novák P. viz Liška V.                                                             208

Novák Š. viz Huťan M.                                                          513

Novotný T. viz Staffa R.                                                          39

Ň

Ňaršanská A. viz Třeška V.                                                     202

Ňaršanská A. viz Třeška V.                                                     300

O

Oberreiter M. viz Chobola M.                                                672

Obruba P. viz Edelmann K.                                                     573

Očadlík M. viz Málek J.                                                         275

Olejník J. viz Vician M.                                                          647

Oliverius M., Janoušek L., Adamec M., Kučera M., Ryska M., Bělina F., Šnajdauf J., Rygl M., Prchlík M., Kotalová R., Hyánková O., Mixa Z., Trunečka P.: Transplantace jater u dětí redukovaným štěpem                                             411

Omaník P., Cingel V., Babala J., Béder I.: Miesto laparoskopie v liečbe invaginácie u detí                                                406

Otčenášek M. viz Hron F.                                                      702

P

Pacovský J., Košina J., Holub L., Navrátil P., Hušek P., Broďák M.: Pětileté sledování nemocných po operaci světlobuněčného karcinomu ledviny                                                           689

Paseka T. viz Kašpar M.                                                        118

Pataky F., Gajdoš M., Kaťuch V.: Náhrady medzistavcových platničiek v liečbe degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice 336

Pataky F. viz Kaťuch V.                                                         450

Pataky Š. viz Špak Ľ.                                                             375

Pažinka P. viz Šoltés M.                                                         384

Páral J. viz Chobola M.                                                          672

Pätzel C. viz Weck D.                                                            165

Pechan J. viz Duchoň R.                                                        349

Penka I. viz Mitáš L.                                                             113

Peterka T. viz Šimeček M.                                                     150

Pinďák D. viz Duchoň R.                                                       349

Piskač P., Wasiková S., Hnízdil L., Kalač J., Urbánek L.: Buried bumper syndrom (BBS) jako komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie                            298

Piskač P. viz Kalač J.                                                             250

Plank L. viz Smolár M.                                                          320

Polák M. viz Skalický T.                                                        253

Porubský J. viz Fuňáková M.                                                 140

Pospíšil I., Motyčka V.: Dlouhodobé výsledky Longovy operace hemoroidů a análních prolapsů                            256

Pospíšil I. viz Motyčka V.                                                      198

Pražák J., Lásziková E., Ryska O., Ryska M.: Nitrolební hypertenze u akutního jaterního selhání a možnosti mikrodialýzy                                      642

Prchlík M. viz Oliverius M.                                                    411

Procházka V., Svoboda T., Souček O., Kala Z.: Segmentální absence muscularis propria stěny tračníku – vzácná příčina perforace tračníku v těhotenství                                                     679

Přibáň V., Teplý O., Cihlář R.: Augmentace dekompresivní kraniektomie obvazovou textilií COM 30 v terapii refrakterní nitrolební hypertenze – kazuistika                 536

Přibáň V., Fiedler J.: Bodné poranění míchy s projevy modifikovovaného Brown-Séquardova syndromu – kazuistika a přehled literatury                                       220

Přindišová H. viz Šedivý P.                                                      18

R

Radoňak J., Lakyová L., Toporcer T., Bober J.: Mezenterická ischémia – neskoro rozpoznaná diagnóza, alebo zle liečené ochorenie?                                                           242

Radoňak J., Lakyová L., Toporcer T.: Nezvyčajné metastazovanie adenokarcinómu rekta         441

Radoňak J. viz Kaťuch V.                                                       450

Radoňak J. viz Kavečanský V.                                                331

Radoňak J. viz Lakyová L.                                                     446

Radoňak J. viz Šoltés M.                                                        384

Radoňak J. viz Špak Ľ.                                                           375

Radoňak J. viz Toporcer T.                                                    370

Radoňak J. viz Toporcer T.                                                    379

Radová L. viz Klos D.                                                            135

Radová L. viz Škrovina M.                                                     362

Rashidi Y. viz Huťan M.                                                         513

Rauová K. viz Chvalný P.                                                      395

Raupach J. viz Jiška S.                                                              24

Ring M. viz Weck D.                                                              165

Rokošný S. viz Matia I.                                                            45

Rupert K., Třeška V., Houdek K., Nosek J., Duras P.: Invaginace tenkého střeva v dospělosti                            417

Růžička V. viz Zbořil P.                                                          774

Rybár J. viz Huťan M.                                                            293

Rygl M. viz Oliverius M.                                                        411

Ryska M., Pantoflíček J., Dušek L.: Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního původu v České republice: současný celostátní survey                  100

Ryska M.: Radikalita resekčního výkonu u nemocných s karcinomem pankreatu z pohledu prodloužení života a jeho kvality                                                        725

Pantoflíček J. viz Ryska M.                                                   100

Ryska M. viz Duda M.                                                            588

Ryska M. viz Duda M.                                                            619

Ryska M. viz Oliverius M.                                                      411

Ryska M. viz Pražák J.                                                           642

Ryska O. viz Antoš F.                                                             237

Ryska O. viz Pražák J.                                                           642

S

Sabol M. viz Chvalný P.                                                         395

Salaj P. viz Gürlich R.                                                             194

Sauer M. viz Janík J.                                                               663

Sákra L., Šiller J., Vyhnálek P., Hácová M.: Gastrointestinální stromální a jiné mezenchymální tumory žaludku – laparoskopické řešení?                         352

Semrád M. viz Hrubý J.                                                            69

Semrád M. viz Šlais M.                                                             59

Semrád M. viz Špaček M.                                                         33

Schmiedhuber P. viz Zedníková I.                                           682

Schwartz P. viz Kavečanský V.                                               331

Sidor Z. viz Lacko M.                                                            461

Silák J. viz Němec L.                                                              594

Skalický P. viz Klementa I.                                                    754

Skalický P. viz Klos D.                                                           135

Skalický P. viz Loveček M.                                                    731

Skalický P. viz Starý L.                                                          770

Skalický P. viz Starý L.                                                          780

Skalický P. viz Zbořil P.                                                         774

Skalický T., Třeška V., Špidlen V., Vodička V., Sutnar A., Liška V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J., Fichtl J., Polák M.: Chirurgická léčba jaterních a plicních metastáz kolorektálního karcinomu                                               253

Skalická L. viz Hrubý J.                                                            69

Skalický T. viz Třeška V.                                                       202

Skalický T. viz Třeška V.                                                       556

Slyško R. viz Šefránek V.                                                          64

Smolár M., Šutiak L., Mikolajčík A., Vojtko M., Plank L.: Lymfóm žalúdka ako príčina masívneho krvácania u pacienta s Castlemanovou chorobou                              320

Smolár M. viz Mikolajčík A.                                                  402

Sobotka L. viz Chobola M.                                                     672

Sobotka M., Horváth T., Mitáš L., Bartoňková H., Číhalová M., Garajová B., Kocák I., Kocáková I., Špelda S., Vomela J.: Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta               310

Sobotka M. viz Mitáš L.                                                         113

Sotona O. viz Motyčka V.                                                      198

Souček O. viz Procházka V.                                                    679

Soumarová R., Škrovina M., Machala S., Adamčík L., Bartoš J.: Intraoperační radioterapie v multimodalitní léčbě lokálně pokročilého karcinomu rekta                                           685

Soumarová R. viz Škrovina M.                                               362

Srovnal J. viz Klos D.                                                             135

Srovnal J. viz Škrovina M.                                                     362

Staffa R., Kříž Z., Vlachovský R., Dvořák M., Novotný T., Buček J., Šárník S., Vojtíšek B.: Autogenní vena femoralis superficialis jako náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy  39

Staffa R., Kříž Z.: Pedální bypass – desetileté zkušenosti        55

Staffa R. viz Biroš E.                                                              551

Stančáková M. viz Toporcer T.                                              370

Staněk I. viz Janík J.                                                              663

Starý L., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Švach I., Neoral Č.: Možnosti transanální endoskopické mikrochirurgické techniky                                               770

Starý L., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Neoral Č.: Přežívání nemocných po radiofrekveční ablaci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu                                 780

Starý L. viz Klementa I.                                                         754

Starý L. viz Zbořil P.                                                              774

Stiegler P. viz Dzian A.                                                           548

Straka V. viz Chvalný P.                                                         395

Studnička J. viz Mergancová J.                                               625

Sutnar A. viz Skalický T.                                                        253

Sutnar A. viz Třeška V.                                                           202

Sutnar A. viz Třeška V.                                                           556

Svoboda T. viz Procházka V.                                                  679

Svoboda V. viz Šimeček M.                                                     150

Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Neoral Č., Chudáček J.: Solitární fibrózní tumor pleurální dutiny                          750

Š

Šabová L., Horn F., Drdulová T., Viestová K., Bartoň P., Kabát M., Kovács L.: Klinický stav pacientov s defektami neurálnej rúry                                                                  471

Šafránek J. viz Skalický T.                                                     253

Šárník S. viz Staffa R.                                                               39

Šedivý P., El Samman K., Bartík K., Mach T., Šlais M., Štádler P., Přindišová H.: Prevence endoleaku II. typu pomocí peroperačního coilingu vaku aneuryzmatu abdominální aorty během  implantace stentgraftu                                                       18

Šefránek V., Vulev I., Slyško R., Klepanec A., Zita Z., Balázs T.: Úspešné kombinované riešenie aneuryzmy aberantnej retroezofageálne prebiehajúcej arteria subclavia dextra (arteria lusoria). Kazuistika                                               64

Šercl M. viz Hromádka P.                                                       231

Šerclová Z. viz Antoš F.                                                         237

Šimeček M., Šimeček K., Svoboda V., Peterka T.: PCCP – metoda volby v léčení trochanterických zlomenin na našem pracovišti                                          150

Šilhart Z. viz Nešpor D.                                                         634

Šiller J. viz Sákra L.                                                                352

Šimánek V. viz Skalický T.                                                     253

Šimeček K. viz Šimeček M.                                                    150

Šimek J. viz Habal P.                                                              261

Šimonová J. viz Kočan L.                                                      518

Široký J. viz Loskot P.                                                           501

Šíma P. viz Hajžman M.                                                         459

Škach J. viz Hromádka P.                                                       231

Škach J. viz Hromádka P.                                                       234

Škach J. viz Hromádka P.                                                       638

Škrovina M., Duda M., Srovnal J., Bartoš J., Radová L., Hajdúch M., Soumarová R.: Detekcia minimálnej reziduálnej choroby a jej význam pre prognózu pacientov s laparoskopickou resekciou kolorektálneho karcinómu                                               362

Škrovina M. viz Soumarová R.                                               685

Šlais M., Mitáš P., Semrád M., Hrubý J., Lindner J., Štádler P.: Vícenásobná sekvenční revaskularizace infrapopliteálních tepen při záchraně kriticky ischemické končetiny             59

Šlais M. viz Šedivý P.                                                               18

Šlauf F. viz Třeška V.                                                              300

Šlauf F. viz Třeška V.                                                              556

Šmíd D. viz Třeška V.                                                             202

Šnajdauf J. viz Oliverius M.                                                    411

Šoltés M., Pažinka P., Radoňak J.: Laparoskopická hernioplastika TAPP v liečbe slabinovej prietrže – 10-ročné skúsenosti                                                      384

Špaček M., Jindrák V., Štádler P., Bělohlávek O., Balák J., Mitáš P., Semrád M., Lindner J.: Příspěvek k diagnostice infekce cévní protézy                                                                    33

Špak Ľ., Pataky Š., Molčan R., Radoňak J.: Disekcia arteria poplitea riešená endovaskulárne                                       375

Špelda S. viz Sobotka M.                                                        310

Špidlen V. viz Skalický T.                                                       253

Štádler P., Dvořáček L., Vitásek P., Matouš P.: Současné možnosti roboticky asistované cévní chirurgie                                                                   28

Štádler P. viz Šedivý P.                                                             18

Štádler P. viz Šlais M.                                                               59

Štádler P. viz Špaček M.                                                           33

Štětina M. viz Habal P.                                                           261

Štětka P. viz Jandoušová E.                                                    498

Štolfa Š. viz Lacko M.                                                            461

Šulc R. viz Čertík B.                                                                   4

Šulc R. viz Třeška V.                                                              300

Šulla I. J. viz Lukáč I.                                                             522

Šutiak L. viz Mikolajčík A.                                                     402

Šutiak L. viz Smolár M.                                                          320

Švajdler M. viz Toporcer T.                                                   370

Švach I. viz Starý L.                                                               770

Švébišová H. viz Loveček M.                                                 731

T

Teplý O. viz Přibáň V.                                                            536

Tesař J., Krška Z., Zeman M.: Karcinom žaludku a současnost 169

Tomčovčík Ľ. viz Kľoc P.                                                      659

Toporcer T., Stančáková M., Švajdler M., Lakyová L., Radoňak J.: Cievna malformácia v tenkom čreve ako netypický zdroj krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu – kazuistika     370

Toporcer T., Harbuľak P., Baumöhlová H., Lakyová L., Radoňak J.: Pseudodiverticulitis coeci – atypická etiológia bolesti v pravom hypogastriu                                                      379

Toporcer T. viz Lakyová L.                                                   446

Toporcer T. viz Radoňak J.                                                    242

Toporcer T. viz Radoňak J.                                                    441

Tozzi di Angelo I. viz Loveček M.                                         731

Tozzi I. viz Kysučan J.                                                           433

Trnka J. viz Fuňáková M.                                                      140

Trojanová P. viz Alradhi F. L.                                                282

Trunečka P. viz Oliverius M.                                                  411

Třeška V., Čertík B., Kuntscher V., Šulc R., Moláček J., Houdek K., Šlauf F., Novák M., Třešková I., Ňaršanská A.: Aneuryzma abdominální aorty – dlouhodobé výsledky léčby 300

Třeška V., Liška V., Skalický T., Sutnar A., Šmíd D., Ňaršanská A., Vachtová M., Třešková I., Brůha J.,Vyčítal O.: Jaterní metastázy jiného než kolorektálního původu                                    202

Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V., Ferda J., Mírka H., Šlauf F., Duras P., Kreuzberg B.: Problematika embolizace větve portální žíly u nemocných s primárně neoperabilními nádory jater                                             556

Třeška V. viz Čertík B.                                                               4

Třeška V. viz Liška V.                                                            208

Třeška V. viz Novák P.                                                          130

Třeška V. viz Rupert K.                                                          417

Třeška V. viz Skalický T.                                                       253

Třešková I. viz Třeška V.                                                       202

Třešková I. viz Třeška V.                                                       300

Tuček M., Bartoníček J.: Přidružená poranění u zlomenin lopatky                                                          288

Tyčová V. viz Motyčka V.                                                      198

U

Ulvrová L. viz Mergancová J.                                                625

Urbánek L. viz Piskač P.                                                        298

Utíkal P., Köcher M., Koutná J., Bachleda P., Dráč P., Černá M., Herman J., Kalinová L.: Hybridní výkony v léčbě torakoabdominálních výdutí typu IV, V                                9

Utíkal P. viz Bachleda P.                                                          80

V

Vach B. viz Kostka R.                                                            124

Vachtová M. viz Třeška V.                                                     202

Valenta J. viz Loskot P.                                                          501

Varga M. viz Matia I.                                                               45

Vaško G. viz Lacko M.                                                           461

Vašková J. viz Kočan L.                                                         518

Vávra P. viz Guňka I.                                                             628

Vážan P. viz Duben J.                                                             695

Vážan P. viz Dudešek B.                                                         543

Vážan P. viz Gatěk J.                                                              604

Vernerová Z. viz Kostka R.                                                    564

Veselý J. viz Chvalný P.                                                         395

Veverková L. viz Kalač J.                                                       250

Veverková L. viz Kašpar M.                                                   118

Vician M., Olejník J., Gergel M., Brychta I., Michalka P., Jakubovský J.: Zmeny membránových enzýmov pri teplej ischémii pečene                                                               647

Vidim T. viz Hrubý J.                                                                69

Viestová K. viz Šabová L.                                                       471

Vitásek P. viz Štádler P.                                                            28

Vítek P. viz Antoš F.                                                              237

Vlachovský R. viz Staffa R.                                                      39

Vodička V. viz Skalický T.                                                      253

Vojtíšek B. viz Staffa R.                                                           39

Vojtko M. viz Smolár M.                                                        320

Vokurka J. viz Kašpar M.                                                       118

Vomáčková K. viz Aujeský R.                                                746

Vomáčková K. viz Klementa I.                                              754

Vomela J. viz Mitáš L.                                                            113

Vomela J. viz Sobotka M.                                                       310

Votava M. viz Málek J.                                                          275

Vrba R., Neoral Č., Aujeský R.: Karcinom žaludku – výskyt a řešení komplikací chirurgické léčby                178

Vrba R. viz Aujeský R.                                                            746

Vrtělová P., Coufal O., Fait V., Chrenko V.: Přesnost předoperačního stanovení velikosti invazivního mamárního karcinomu ultrasonografií a mamografií                                            599

Vrzgula A. viz Marcinová M.                                                  666

Vulev I. viz Šefránek V.                                                            64

Vyčítal O. viz Třeška V.                                                         202

Vyhnánek F.: Abdominální katastrofa – pohled chirurga       356

Vyhnálek P. viz Mergancová J.                                               625

Vyhnálek P. viz Sákra L.                                                        352

Vyskočová S. viz Kľoc P.                                                       659

Vysloužil K. viz Klementa I.                                                   754

Vysloužil K. viz Zbořil P.                                                        774

W

Wanek T. viz Hrabálek L.                                                      223

Wanek T. viz Hrabálek L.                                                      784

Wasiková S. viz Piskač P.                                                       298

Weck D., Novák K., Ring M., Pätzel C.: Mediastinitis beiSternumosteomyelitis nach Sternumfraktur bei hämatogener Streuung durch Spritzenabszess                                         165

Wechsler J. viz Kalač J.                                                          250

Weiss J. viz Kostka R.                                                            124

Z

Zadražil J. viz Bachleda P.                                                        80

Zambo I. viz Kalač J.                                                             250

Zbořil P., Vysloužil K., Klementa I., Starý L., Skalický P., Růžička V.: Ambulantní excize perianálních duplikatur           774

Zbořil P. viz Klementa I.                                                        754

Zbořil P. viz Starý L.                                                              770

Zbořil P. viz Starý L.                                                              780

Zedníková I., Kuntscher V., Schmiedhuber P., Daum O.: Mucinózní adenokarcinom apendixu – kazuistika             682

Zeman M. viz Tesař J.                                                            169

Zerhau P., Husár M.: Současná strategie léčby neurogenního močového měchýře u pacientů s míšními dysrafismy       306

Zita Z. viz Šefránek V.                                                             64

Zonča P., Malý T., Neoral Č., Jacobi C. A.: Kvalita života po gastrektomii                                        344

Zonča P., Brenig F., Henkel J., Jacobi C. A.: Naše zkušenosti s Free Hand kamerou                              188

Zonča P. viz Malý T.                                                             760

Zýková I. viz Hromádka P.                                                    234

Ž

Žaloudík J. viz Duda M.                                                          588

Žaloudík J. viz Duda M.                                                          619

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

VI. Hustopečské dny ambulantní chirurgie                              123

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 1. 2010             267

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 2. 2010             326

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 4. 2010             391

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 21. 6. 2010             579

Významná pocta české chirurgii                                             714

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 11. 2010           715

INZERTNÍ ČLÁNEK

Sytémová enzymoterapie u pooperačních stavů – nové zkušenosti                                                            568

Postgraduální vzdělávání aneb Quo Vadis laparoskopie (T. Hroch)                                                                        792

OSOBNÍ ZPRÁVY

Profesor MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc., osmdesátipětiletý   108

Zemřel prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc.                        215

75. výročí narození doc. MUDr. Josefa Kopeckého, DrSc.     325

K 70. narozeninám prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc.              390

K životnímu jubileu prim. MUDr. Adolfa Grygy, CSc.             468

Spomienka na primára MUDr. Jiřího Štekla                            530

Vzpomínka na prim. MUDr. Vladimíra Motyčku, CSc.           531

Laudatum k 60. narozeninám prim. MUDr. Jiřího Gaťka, Ph.D. 578

Rozloučení – doc. MUDr. Václav Vlasák, CSc.                        713

Blahopřání k sedmdesátým narozeninám – doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.                                  790

RECENZE

Petr Anděl: Manuál transanální endoskopické mikrochirurgie (V. Vlasák)                                                                       528

ZPRÁVY

Novinky ze života odborné společnosti                                    44

Dále o znalcích v oboru chirurgie (K. Novák)                          159

Přes hranice (T. Horváth)                                                       265

Zpráva o účasti na semináři – Weill Cornell Sympozium in Surgery (Salzburg 2009) (P. Lochman)                         266

ROBOTIKA A FOTODYNAMIKA 2010. Pohled z jihu (T. Horváth)                                                                     789

OMLUVA                                                                         

694

POKYNY PRO AUTORY                                                  

655


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se