Zemřel Prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 6, s. 344.
Kategorie: Nekrolog

Dne 7.února 2009 ve stáří nedožitých 89 let se naplnil osud pana profesora MUDr. Hvězdoslava Stefana, CSc., emeritního profesora Karlovy univerzity, spoluzakladatele moderní československé dětské chirurgie, světově uznávaného dětského chirurga a urologa, žáka akademika Jana Bedrny, vlastence a člověka s vysokým morálním i lidským kreditem. V osobnosti pana profesora H. Stefana se snoubil svědomitý lékař, excelentní dětský chirurg a urolog, vědec a vysokoškolský učitel, který celý svůj život zasvětil medicíně. Prvními medicínskými vzory mu byli jeho otec a starší bratr. V době, kdy jako mladý chirurg nastoupil na chirurgickou kliniku Vojenské lékařské akademie J. Ev. Purkyně v Hradci Králové, byl tehdejším přednostou kliniky profesor MUDr. Jan Bedrna. Ten se mu stal vzorem po celý další život. Pod jeho vedením získal široké znalosti z oboru všeobecné chirurgie, urologie a dětské chirurgie a urologie po stránce operační, vědecké i experimentální.

jp_7659_f_1
jp_7659_f_1

Pan profesor Stefan se narodil v královéhradecké lékařské a vlastenecké rodině jako sedmý, nejmladší syn. Školní vzdělání absolvoval v rodném městě, kde v roce 1940 maturoval na klasickém gymnasiu. Bezprostředně po německé okupaci naší republiky se se svými bratry a s matkou zapojili do ilegálního odboje – Obrana národa. V roce 1941, když následoval své tři bratry do emigrace, byl při ilegálním přechodu německo-švýcarské hranice zatčen a předán k Volksgerichtu v Norimberku. Senátem tohoto soudu byl odsouzen za velezradu a napomáhání nepříteli k trestu 15 let káznice a 10 let ochranné vazby po odpykání trestu. Do konce 2. světové války byl vězněn v káznici v Bayreuthu. V osvobozené republice byl za odbojovou činnost vyznamenán prezidentem republiky dr. Edvardem Benešem Československým válečným křížem 1939 a vyznamenáním Za zásluhy I. stupně za činnost v domácím odboji a poté dalšími vyznamenáními. Byl aktivním členem Svazu protifašistických bojovníků a Svazu osvobozených politických vězňů.

Medicínu studoval profesor Stefan na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1949. Po dobu 2 let pracoval jako sekundář na ORL a chirurgickém oddělení nemocnice v Kolíně. Od roku 1952 byl odborným lékařem a později asistentem na chirurgické klinice Vojenské lékařské akademie J. Ev. Purkyně v Hradci Králové. Oboru dětské chirurgie a urologie se věnoval zcela od roku 1960. Po vzoru anglosaských pediatricko-chirurgických pracovišť vybudoval ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové oddělení, které poskytovalo komplexní péči o chirurgicky nemocné děti od narození do věku 15 let. Pod jeho vedením získalo oddělení celostátní i mezinárodní věhlas. Oddělení vedl do konce roku 1989, kdy jako 70 lety odešel do důchodu, ale ve Fakultní nemocnici pracoval aktivně dále až do podzimu 2007. V posledních letech svého života se intenzivně věnoval československé a české lékařské historii. Publikace o královéhradeckém rodákovi profesoru Karlu Rokitanském z roku 2005 je toho důkazem.

Titul kandidáta věd byl dr. Stefanovi udělen v roce 1967 po obhajobě dizertační práce „Komplikující choroby zdvojené ledviny“. V následujícím roce, 1968, byl jmenován docentem chirurgie po prezentaci habilitační práce na téma „Aganglionární megakolon“ a v roce 1992 se dočkal jmenování profesorem dětské chirurgie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy na základě vědeckého sdělení „Exstrofie močového měchýře“.

Příkladná je publikační a přednášková činnost prof. Stefana. Publikoval 180 odborných sdělení, převážně jako první autor, 15 z nich v zahraniční literatuře. Přednesl více než 300 přednášek na odborných akcích doma i v zahraničí. Je autorem 2 monografií z oboru medicíny a 5 z oboru historie medicíny, dále je spoluautorem 2 odborných publikací. V československé medicíně má prof. Stefan 11 významných priorit. V zahraničí je velmi hodnocena jeho rekonstrukční genitoplastika (1963), která se po něm nazývá „Stefanova operace“ a stala se historickým mezníkem pro provádění záchovných operací u intersexu. Odborného uznání se dostalo profesoru Stefanovi v naší republice i ve světě. Byl nositelem 7 medailí – z toho jedné zahraniční a 2 cen za vědecký přínos v oboru medicíny. Byl čestným členem 3 českých lékařských společností a 3 zahraničních lékařských společností. Profesor Stefan byl moudrý člověk, příkladný vlastenec a vynikající odborník, který byl od mládí do pozdního stáří medicínou zaujatý. Obsah jeho vědeckých sdělení a odborné priority v čsl. medicíně dokumentují jeho vůli pozvednout prestiž oboru, kterému se věnoval. Rozsah a výsledky jeho práce jsme vždy obdivovali a budeme nadále na ně pohlížet s úctou a obdivem.

Čest jeho památce!

MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.

a spolupracovníci Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se